ТРОФІМОВИЧ В.В.

Трофімович Володимир Володимирович
– Кандидат технічних наук, професор, лауреат премії академіка Бунікова, професор кафедри охорони праці і навколишнього середовища.

Загальна інформація
У 1958 році закінчив з відзнакою Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція». В 1958-1960 роках працював на військовому будівництві в Одеському військовому окрузі. З 1960 по 1978 році працював в науково-дослідному інституті санітарної техніки і обладнання будівель і споруд. З 1978 року працює в КНУБА доцентом, деканом факультету, завідувачем кафедри охорони праці та навколишнього середовища. З 2013 року – професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища.
Автор більше 140 наукових та науково-методичних праць, в числі яких 1 підручник, 6 навчальних посібників, 6 конспектів-лекцій, 14 авторських свідоцтв.

Перелік навчальних дисциплін

 • Екологія
 • Інженерні методи захисту біосфери (Захист атмосфери)
 • Організація і управління в природоохоронній діяльності

Навчально-методична література

 • Основи екології. Навчальний посібник. Рекомендований Міносвіти України, як навчальний посібник для освітньо-професійної підготовки в напрямках «Інженерія навколишнього природнього середовища», «Будівництво», «Архітектура» Київ. ІЗМН. 1996, 212 с.
 • Трофімович В.В., Клімова І.В., Журавська Н.Є. Інженерні методи захисту біосфери. Захист атмосфери. Конспект-лекцій.
 • Трофімович В.В., Клімова І.В., Журавська Н.Є. Інженерний захист атмосфери. Конспект-лекцій
 • Трофімович В.В., Журавська Н.Є. Інженерні методи захисту біосфери. Модуль 2.3. Інженерний захист атмосфери. Методичні вказівки для виконання індивідуального завданя для студентів, які навчаються за напрямком підготовки 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
 • Баженов В.А., Ісаенко В.М., Саталкін Ю.М., Трофімович В.В., Романова З.М., Навроцький В.М. За загальною редакцією ул кор НАН України В.П. Бабака. Інженерна екологія. Теорія і практика сталого розвитку. – 492 с. Київ. Книжкове видавництво НАУ 2006.
 • Волошкіна О.С., Трофімович В.В. Організація управління в природоохоронній діяльності. Конспект-лекцій для студентів спеціальності 101 «Екологія» та 183 «Технологія захисту навколишнього середовища». -80 с. Київ 2018.

Наукова робота

  У 1967 році захистив кандидатську дисертацію за спец. 05.23.03 на тему: «Исследование сопротивления отводов систем вентиляции с применением метода реакций». Підготував 6 кандидатів наук. Напрям наукової діяльності – аеродинаміка вентиляції, дослідження і розробка генераторів теплоти, захист атмосфери, системи управління навколишнім середовищем, концепція сталого розвитку. Голова методичної комісії по спеціальності 101 «Екологія». Член редколегії науково-технічної збірки «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання».

Вибрані публікації

 • Трофімович В.В., Удод В.М. Гармонізація відносин людини і природи. РНБО України. Інститут проблем нац. безпека. Випуск 13, стор. 86-90. Київ 2006.
 • Трофімович В.В., Волошкіна О.С., Фандікова М.М., Клімова І.В. Моніторинг атмосферного повітря. Проблеми моделювання і прогнозування. Екологічна безпека та природокористування. Збірник наукових праць. Випуск 10, стор. 102-120. Київ 2012.
 • Симонов И.Н., Трофимович В.В Особенности формирования живой материи и влияния континуальных магнитных полей окружающей среды. Екологічна безпека та природокористування. Випуск 18, стор. 76-86. Київ 2015.
 • Волошкіна О.С., Трофімович В.В., Клімова І.В., Сіпаков Р.В., Ткаченко Т.М. Конвективна модель розповсюдження емісії викидів на автотранспортному шляхопроводі при нейтральних метеоумовах. Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. Науково-технічний збірник. Випуск 27, стор.23-30.

Сертифікати, стажування

Трофімович

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 243

Тел.: +38 (044) 241-54-15

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram