Умови проведення конференції ЕОМТ 2015

Для учасників конференції встановлений організаційний внесок у розмірі 500 грн. Сума внеску включає витрати, пов’язані з організацією і проведенням конференції, публікацію тез доповідей та отримання матеріального забезпечення конференції. За окрему плату кожен учасник отримує право на публікацію статті в науковому збірнику університету, який є фаховим виданням за тематикою конференції. Вартість публікації складає 30 грн. за кожну сторінку статті формату А4. Вимоги до оформлення статей наведені у https://goo.gl/fSOHAe.

Проживання, харчування, транспортні витрати, витрати на екскурсійне обслуговування – за рахунок учасника конференції.

Можлива оплата на місці під час реєстрації.

Банківські реквізити для перерахування вартості оргвнеску

Колективне підприємство «Науково-технічний центр Академії будівництва України»

Р/Р 26005000029544 в ПАТ «Укрсоцбанк»,
МФО 300023, код ЄДРПОУ21644807.

ІПН 216448026109, №св.3739926

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram