Новини,  Новини кафедри "Водопостачання та водовідведення",  НОВИНИ ФІСЕ

Відкриті лекції на кафедрі Водопостачання та водовідведення.

 Проведення відкритих лекцій на кафедрі Водопостачання та водовідведення в березні 2023 року

1.                      27.03.2023

 к.т.н. доцент кафедри Уряднікова Інга Вікторівна

дисципліна: Охорона водних ресурсів

3 пара –    12:20 дистанційно

Тема лекції: Заходи зі зменшення витрат та втрат води на підприємствах водопостачання і водовідведення

Посидання на лекцію: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_YjBmNTdkMzgtYWRmNi00NDBlLTkwM2ItMTY0M2UwOWJjOTYz%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2253accf99-0147-476b-a787-42337aeb7273%22%2C%22Oid%22%3A%22e525c2c5-64a5-465f-bf7a-478ab215e3d3%22%7D

2.                      27.03.2023

д.т.н. професор кафедри Шаманський Сергій Йосипович

дисципліна: Гідрогазодинаміка

4 пара – 13:50  дистанційно

Тема лекції:  Транспортна теорема Рейнольдса

Посидання на лекцію: https://teams.microsoft.com/_#/scheduling-form/?eventId=AAMkAGQyYTY0NGVmLTVlNDAtNDMyYy1iN2I1LTY5NGMxM2ViYjFhYwBGAAAAAABsqWRURM6nQIcfVX3H5u1qBwCzeav-43Q7SrM8nX6HcX-VAAAAAAENAACzeav-43Q7SrM8nX6HcX-VAAARoFEZAAA%3D&conversationId=19:BcOZILdEDG_UK7xAjREBtmpvM73gJAg9DS2dRFLcmkE1@thread.tacv2&opener=0&providerType=1&navCtx=channel

3.                       28.03.2023

к.т.н. доцент кафедри Терновцев Олексій Віталійович

дисципліна: Очисні споруди водопостачання

4 пара – 13:50   дистанційно

Тема лекції:   Відстоювання. Відстійники

Посидання на лекцію: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aSm6yEV2OxR2UxzH1yp5sEh7bWVikg1df0lxuF8V-AeA1%40thread.tacv2/1678957739015?context=%7b%22Tid%22%3a%2253accf99-0147-476b-a787-42337aeb7273%22%2c%22Oid%22%3a%22064b1458-2d86-4344-a54b-b0aa19c973c2%22%7d

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram