ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ ПРОГРАМИ

МАКСИМ’ЮК Юрій Всеволодович, Maksymiuk Yurii

Доктор технічних наук, професор, професор та вчений секретар кафедри, заступник декана будівельного факультету по заочному навчанню, завідувач відділу НДІ будівельної механіки КНУБА, випускник КНУБА (2006). Член спеціалізованої вченої рад Д 26.056.04 в КНУБА по захисту дисертаційних робіт. Напрям наукової діяльності – дослідження термов’язкопружнопластичного деформування, континуального і дискретного руйнування, стійкості, закритичної поведінки вісесиметричних тонкостінних, масивних та комбінованих тіл при термосиловому навантаженні з урахуванням фізичної і геометричної нелінійності. Автор та співавтор понад сімдесяти наукових та методичних праць, у тому числі 2 монографій.

maksymiuk.iuv@knuba.edu.ua maximyuk@ukr.net

+38(044)241-55-38,   внутр. 5-38,   кім. 206

Загальна інформація:

З вересня 2001 р. до липня 2006 р. вступив і навчався в Київському національному університеті будівництва і архітектури (КНУБА). Де отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове і цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію магістр в будівництві. Під час навчання проходив підготовку офіцерів запасу, присвоєно військове звання молодший лейтенант наказ МОУ №270 від 2.06.2006 року, ВОС №101800.

З серпня 2006 р. по листопад 2006 р. працював майстром будівельним в Будівельному управлінні №8 ВАТ трест «Київміськбуд-2».

З листопада 2006 р. по листопад 2009 р. аспірат кафедри будівельної механіки КНУБА.

З листопада 2009 р. по жовтень 2013 р. молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту будівельної механіки КНУБА. В 2012 р. захистив дисертацію та здобув наукову ступінь кандидата технічних наук із спеціальності будівельна механіка ( ДК №010448). 28 квітня 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри будівельної механіки (12ДЦ №042160).

У 2019 році захистив докторську дисертацію на тему «Метод скінченних елементів у задачах геометрично та фізично нелінійного деформування, стійкості і руйнування тіл складної структури при термосиловому навантаженні» спеціальність – 05.23.17 – будівельна механіка, спеціалізована рада – Д 26.056.04 (ДД №009088). 14 травня 2020 року присвоєно вчене звання професор кафедри будівельної механіки (АП №001723).

З жовтня 2013 р. по даний час професор кафедри будівельної механіки та заступник декана (заочне відділення) будівельного факультету КНУБА. Завідувач відділу «Статики і динаміки просторових конструкцій» Науково-дослідного інституту будівельної механіки КНУБА.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram