Викладацький склад кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

Викладацький склад кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві включає включає:

  • 4 професори;
  • 6 доцентів.

Захарченко Петро Володимирович  к.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві з моменту її створення, Віце-президент Академії будівництва України, керівник відділення «Будівельні матеріали та вироби» цієї Академії, член ДАК України, член Науково-методичної комісії Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України з напряму «Товарознавство та торговельне підприємництво», лауреат премії Ленінського комсомолу 1985 р. та лауреат премії Академії будівництва України імені М.С. Буднікова 2008 р.

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років Захарченка П.В.

ORCID 0000-0001-9172-0940

Google Scholar

e-mail:  zakharchenko.pv@knuba.edu.ua, tkd362pz@gmail.com

тел. (044) 520-01-31

Закінчив Київський інженерно-будівельний інститут у 1976 р., спеціальність «Виробництво будівельних виробів та конструкцій» , кваліфікація інженер-будівельник-технолог. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію, спеціальність 05.23.05 –  Будівельні матеріали та вироби, тема дисертації: «Технологія ніздрюватого бетону, збагаченого активним кремнеземистим компонентом – відходами феросплавного виробництва»

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Експертиза товарів”, “Товарознавство тепло- та звукоізоляційних матеріалів в енергозберігаючих технологіях”, “Сучасні системи будівництва”, “Сухі системи будівництва”.

Загальна кількість виданих та опублікованих наукових та методичних робіт за весь період наукової діяльності – 223 роботи.

Професійна діяльність

1976-1977  майстер, старший інженер, начальник управління виробничо-технологічної комплектації тресту  Київміськбуд-7

1984-1987 – головний технолог Технічного управління Міністерства промисловості будівельних матеріалів УРСР

1987-1990  головний інженер Хутульського вапняно-цементного Комбінату (Монгольська Народна Республіка)

1990-2003 Заступник голови Державної корпорації «Укрбудматеріали»

2003р. по т/ч – завідувач кафедри Товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА

Наукова діяльність. Загальна кількість виданих та опублікованих наукових та методичних робіт за весь період наукової діяльності – 223 роботи.

 

 

   

Дименко Руслан Анатолійович, д-р.екон.н., професор, професор кафедри ТКДвБ.

У 2000 році закінчив Київський національний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Маркетинг».

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років Дименка Р.А.

ORCID 0000-0002-6980-8038

SCOPUS

e-mail: drainc@ukr.net

У 2008 році в Університеті законодавства Верховної Ради України захистив дисертаційне дослідження на здобуття ступеня кандидата наук за темою «Організаційно-управлінські засади формування конкурентних стратегій в економіці України».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Організація торгівлі”, “Сучасні бізнес-комунікації в будівельній галузі”, “Електронна комерція”, “Інтернет-маркетинг”.

Професійна діяльність

2019 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА, доцент кафедри економіки та менеджменту Університету банківської справи;

2016 – 2019 рр. – завідувач кафедри Підприємництва, торгівлі та біржової діяльності Навчально-наукового інституту менеджменту та підприємництва Державного університету телекомунікацій;

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри Економіки, підприємництва та права Державного університету телекомунікацій;

2009 – 2015 рр. – головний спеціаліст відділу аналітично-інформаційної роботи та прогнозування дорадчого органу при Президентові України Національної служби посередництва і примирення.

У 2017 році пройшов Міжнародне науково-педагогічне стажування у Baltic research institute of transformation economic area на тему «Innovative educational technologies: experience of the European Union countries and its introduction in the training of Economics and Management», а в 2019 році пройшов підвищення кваліфікації у ДЗВО Університет менеджменту освіти Національної академії педагогічних наук України за темою «Удосконалення підготовки майбутніх підприємців в умовах сучасного навчального процесу».

Наукова діяльність

Всього опубліковано понад 30 наукових праць, з них 2 – колективні монографії, більше 20 – у наукових фахових виданнях, 4 – у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS та Web of Science, 6 – Index Copernicus. 

 

Ляліна Наталія Петрівна д.т.н., професор, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років Ляліної Н.П.

ORCID 0000-0002-9364-0925

Google Scholar

SCOPUS

e-mail: lialina.np@knuba.edu.ua, lialina1975natali@gmail.com

У 1998 році закінчила Херсонський державний технічний університет за спеціальностями: «Технологія і обладнання виробництва натуральних волокон» та «Економіка підприємства». У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Первинна переробка соломи безнаркотичних конопель з метою одержання целюлозовмісних матеріалів». У 2015 році здобула вищу освіту в Херсонському національному технічному університеті за спеціальністю «Товарознавство і торговельне підприємництво». У 2016 році захистила докторську дисертацію на тему: «Розвиток наукових основ первинної переробки стебел ненаркотичних конопель для отримання волокон різного функціонального призначення».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ:Сенсорний аналіз”, “Теоретичні основи товарознавства”, “Товарознавство.  Непродовольчі товари”.

Професійна діяльність

2015 р. і по теперішній час – професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБА;

2004 – 2015 рр. – доцент кафедри товарознавства, стандартизації і сертифікації Херсонського національного технічного університету;

2000 р. – 2004 р.  – завідувач лабораторією кафедри виробництва натуральних волокон Херсонського національного технічного університету.

Наукова діяльність. Ляліна Н.П. має 78 наукових та науково-методичних праць, є співавтором 3-х довідників, була учасником багатьох вітчизняних та міжнародних конференцій.

 

Самойленко Антоніна Анатоліївна к.т.н, професор кафедри  ТКДвБ.

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років Самойленко А.А.

ORCID 0000-0001-9003-9918

e-mail: samoilenko.aa@knuba.edu.ua, 270655@ukr.net

У 1978 році закінчила Київський торговельно-економічний інститут за спеціальністю «Товарознавство і організація торгівлі продовольчими товарами», кваліфікація – товарознавець вищої кваліфікації. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Товарознавча характеристика сардельок з молочним нежирним та молочно-соєвим сиром».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Товарознавство. Харчові продукти», «Товарознавство. Послуги», «Логістика», «Маркетингова товарна політика», Електронна комерція та комерційна логістика».

Професійна діяльність

2016 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА;

2002 – 2015 рр. – доцент кафедри товарознавства та експертизи харчових продуктів КНТЕУ із виконанням обов’язків заступника завідувача кафедри;

1999 – 2002 рр. – старший викладач кафедри товарознавства та експертизи продовольчих товарів КНТЕУ;

1993 – 1999 рр. – асистент кафедри товарознавства продовольчих товарів КДТЕУ;

1978 – 1993 рр. – методист, ст.методист, методист 1 категорії Навчально-методичного кабінету Міністерства торгівлі України.

Наукова діяльністьЗагальна кількість опублікованих наукових та методичних робіт за весь період наукової діяльності – понад 200, підручників та навчальних посібників із грифом МОНУ – 10 (у тому числі одноосібних – 5). Є співавтором стандартів вищої освіти напрямів підготовки «Торгівля», «Товарознавство і торговельне підприємництво» та «Побутове обслуговування». Всього опубліковано 99 наукових праць, з них: 23 – у наукових фахових виданнях, 2 – у міжнародних виданнях (1 – що входить до бази данних SCOPUS)

 

Алавердян Людмила Миколаївна  к.ек.н, доцент, доцент кафедри ТКДвБ.

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років Алавердян Л.М.

ORCID 0000-0001-9730-1704

Google Scholar

e-mail: alaverdian.lm@knuba.edu.ua, lerok2007@ukr.net

У 2003 році закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Економіка підприємства», кваліфікація економіст. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством» на тему  «Становлення і розвиток державно-приватного партнерства у вугільній промисловості України»

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Комерціна діяльність”Економіка торгівлі”, “Організація торгівлі”, “Міжнародне технічне регулювання та міжнародна торгівля”, “Комерційна діяльність на ринку нерухомості”, “Електронна комерція та комерційна логістика”.

Професійна діяльність

2012 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри ТКДвБ КНУБіА

2011-2012 рр. – доцент Київського міжнародного університету

2004-2011 рр. – викладач Торгівельно-економічного коледжу КНТЕУ

2003-2004 рр. – викладач Горлівського машинобудівного коледжу

Наукова діяльність: має 16 наукових публікацій (у тому числі 5 – у фахових виданнях), є співавтором двох навчальних посібників.

 

Вотченікова Ольга Володимирівна к.т.н., доцент, доцент кафедри ТКДвБ.

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять Вотченікової О.В.

ORCID 0000-0002-9804-3820

Google Scholar

e-mail: votchenikova.ov@knuba.edu.ua, kompan-olga@ukr.net

У 1996 році закінчила Донецький комерційний інститут за спеціальністю «Маркетинг». У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування маркетингової  системи взаємодії на ринку лакофарбових товарів»

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Основи маркетингу», «Вступ до фаху» (075), «Управління якістю», «Торговельне підприємництво»,  «Маркетингові комунікації».

Професійна діяльність

з 2014 р. – до теперішнього часу доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

2011 – 2014 рр. – доцент кафедри стратегічного управління економічним розвитком ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»

2008 – 2011 рр. – доцент кафедри експертизи в митній справі Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

2004 – 2008 рр. – старший викладач, асистент кафедри товарознавства, митної справи та експертизи непродовольчих товарів Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

1999 – 2004 рр. – менеджер з маркетингу СП ТОВ «Цифровий стільниковий зв’язок України».

1996 – 1999 рр. аспірантура Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського.

Наукова діяльність: Вотченікова О.В. є співавтором 8-ми підручників та навчальних посібників (у тому числі 6-ти з Грифом МОН України), 2-х монографій, 2-х довідників. Автор та співавтор 21-ої публікації у наукових фахових виданнях (в тому числі 3-х – у виданнях, що входять до міжнародних науково-метричних баз). Учасник 38-ми регіональних і міжнародних конференцій. Автор та співавтор 14 навчально-методичних праць.

 

Даценко Борис Михайлович, к.т.н., доцент, доцент кафедри ТКДвБ. 

 

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять Даценка Б.М.

ORCID 0000-0002-5083-6231

 

Google Scholar

SCOPUS

e-mail: datsenko.bm@knuba.edu.ua, bmd520@gmail.com

У 1975 році закінчив Дніпропетровский хіміко-технологічний інститут за спеціальністю хімік-технолог, а у 1979 р. – аспірантуру в Науково – дослідному інституті будівельних матеріалів та виробів. У 1984 році захистив кандидатську дисертацію.

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів”, “Товарознавство сировинних матеріалів та засобів виробництва”, “Товарознавство керамічних будівельних матеріалів”, “Товарознавство тепло- та звукоізоляційних матеріалів в енергозберігаючих технологіях”

Професійна діяльність

1983 р. Старший науковий співробітник лабораторії НДІБМВ.

1993 р. Керівник лабораторії НДІБМВ.

1996 р. Сертифікація Будівельних матеріалів  УкрСЕПРО.

2006 р. Керівник відділу розвитку продуктів та технологій «СБК».

Наукова діяльність. Даценко Б.М. є автором та співавтором більш ніж 70 науково – технічних публікацій, 20 авторських свідоцтв та патентів.

Міжнародний досвід: Німеччина, Польща, Данія, Італія, Іспанія, Чехія, Словакія, Англія, Китай.

 

Марченко Світлана Миколаївна к.екон.н, доцент, доцент кафедри ТКДвБ.

Дійсний член Української асоціації маркетингу.

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років Марченко С.М.

ORCID

Google Scholar

e-mail: arena08@meta.ua

У 2000 р. закінчила Київський державний торговельно-економічний університет (м. Київ); факультет економіки, менеджменту та права; денна форма навчання за спеціальністю «Маркетинг». У 2008 р. у Міжнародній кадровій академії захистила дисертацію на тему «Маркетингове ціноутворення енергетичних компаній», м. Київ. У 2012 р. отримала Диплом магістра з відзнакою з кваліфікацією «керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)» (МАУП). В цьому ж році присвоєно вчене звання професора маркетингу рішенням Вченої Ради Міжнародної кадрової академії. У 2015 році захистила дисертацію за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації: «Формування адаптивної системи маркетингового ціноутворення на підприємствах сільськогосподарського машинобудування» в МАУП м. Київ. У 2016 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри маркетингу МАУП.

Професійна діяльність

● з жовтня 2022 р. – доцент кафедри товарознавство та комерційна діяльність у будівництві КНУБА (Київ).

● 10.2021-08.2022 – директор Навчально-наукового інституту «Європейська школа бізнесу», професор кафедри маркетингу і рекламного бізнесу (за сумісництвом);

● 06.2021 – 10.2021 – завідувач кафедри маркетингу і рекламного бізнесу Навчально-наукового інституту «Європейська школа бізнесу»;

● 09.2020 –06.2021 – директор інституту Європейського відкритого університету фахової неформальної освіти; МАУП;

● 07.2014 –06.2021  – професор кафедри маркетингу МАУП;

● 05.2016 – до теперішнього часу – приватна практика надання маркетингових послуг ФОП (практична діяльність).

● 2001 – 2014 – МАУП (заступник завідувача кафедри маркетингу, заступник декана, доцент кафедри маркетингу, старший викладач кафедри маркетингу, викладач кафедри маркетингу, методист).

● 03.2002-07.2008 – ТОВ «Основа», посада – маркетолог .

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Проєкти в галузях інфраструктури”, “Маркетинг в галузях і сферах діяльності”, “Промисловий маркетинг”, “Маркетинговий аудит”, “Управління маркетингом”, “Міжнародний маркетинг”.

Наукова діяльність

Марченко С.М. є автором понад 80 наукових і науково-методичних праць, у т.ч. 3 колективних монографії; 3 одноосібних навчально-методичних посібники, 8 публікацій у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Sciencе.

 

 

    Огороднік Ірина Владиславівна к.т.н, с.н.с., доцент кафедри ТКДвБ. Лауреат премії Академії будівництва України ім. М.С. Буднікова.

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років Огороднік І.В.

ORCID 0000-0002-5990-8502

Google Scholar

e-mail: ogorodnik.iv@knuba.edu.ua, porceks@ukr.net

У 1981р. закінчила Київський ордена Леніна політехнічний інститут за спеціальністю хімічна технологія кераміки та вогнетривів та отримала кваліфікацію інженер хімік-технолог. В 1988 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.11 «Технологія силікатних та тугоплавких неметалічних матеріалів». Тема дисертації «Будівельна кераміка з використанням польовошпатвмістких відходів різного хіміко-мінералогічного складу». В рамках проведення «Національного рейтингу якості товарів та послуг» нагороджена Орденом Слава Нації (№0184 від 10.03.2016року).

Професійна діяльність

● 1981-1990г.інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник лабораторії кераміки НДІБМВ (м. Київ)

● 1990-1993г.: Завідуюча лабораторії кераміки Асоціації «Титан» (РФ, м. Москва)

● з 1993г. –по теперішній час. Генеральний директор, співвласник, керівник Науково-дослідного центру технології кераміки ТОВ «Фірма Порцекс-ВРБТ» (Київ).

● 2000-2009г.: Завідуюча лабораторії фізико-хімічних досліджень, будівельної кераміки та енергозбереження НДІБМВ (м. Київ).

●з 2008 по теперішній час співвласник ТОВ «Кераммаркет» – ексклюзивна продаж будівельної кераміки преміум класу ТОВ «Керамейя» та інших виробників.

● з 01.09.2013 р по теперішній час доцент кафедри товарознавство та комерційна діяльність у будівництві КНУБА (Київ).

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Експертиза товарів», «Технічне регулювання – оцінювання відповідності», «Міжнародне технічне регулювання та міжнародна торгіваля», «Товарознавча експертиза будівельних матеріалів», «Товарознавство стінових та оздоблювальних матеріалів», «Світовий ринок товарів та послуг», «Підвищення конкурентоспроможності будівель та споруд» .

Наукова діяльність

Огороднік І.В. є автором 79 публікацій: з них 60 публікацій в фахових журналах,12 патентів на винахід, один патент на корисну модель та один патент на торгову марку. Огороднік І.В. є також співавтором Національного стандарту України ДСТУ Б.В.2.7-61-2008р «Цегла та камені керамічні рядові та лицьові», Технічних умов ТУ У В.2.7-26.4-32167115-001:2007 «Технічні умови «Вироби будівельні керамічні пористі «ЕКОТЕРМ» та «КЕРАТЕРМ», ТУ У В.2. 7 – 26.4 – 34327895-001: 2008 «Керамічний клінкер для обличкування фасадів «КлінКерам» та брукування доріг «БрукКерам» та Технічних умов “ТУ У В.2. 7 – 26.4 – 00290995-001:2008 “Керамічний клінкер для обличкування фасадів  та брукування доріг”. Має 6 авторських свідоцтв і 7 патентів.

 

Романенко Олеся Валеріївна к.ек.н, доцент, доцент кафедри ТКДвБ.

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років Романенко О.В.

ORCID 0000-0001-5684-6791

Google Scholar

e-mail: romanenko.ov@knuba.edu.ua, olesiaromanenko76@gmail.com

У 1998 році закінчила Кременчуцький державний політехнічний інститут за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», кваліфікація – менеджер-економіст. У 2006 році здобула другу вищу освіту в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація – юрист. У 2011 році закінчила аспірантуру в Київському національному економічному університеті за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)». У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Стратегічний аналіз діяльності інтегрованих підприємств». У 2019 р. пройшла міжнародне стажування в Економічному університеті Кракова (Польща) за напрямком “New and innovative teaching methods”, а також  отримала вчене звання доцента кафедри ТКДвБ.

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: «Маркетингова цінова політика», «Стратегічне управління», «Економіка та організація біржової торгівлі», “Основи підприємництва”, “Бізнес-аналітика”, «Адміністративний менеджмент», “Біржова діяльність”.

Професійна діяльність

2017 р. – до теперішнього часу – доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві КНУБіА;

2015 – 2017 рр. – доцент, старший викладач кафедри обліку, аналізу і аудиту Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

2014 р. – економіст відділення ПАТ «Брокбізнесбанк»;

2007 – 2011 рр. – приватний підприємець з надання послуг у сфері бухгалтерського обліку та консультування з питань управління підприємством;

2007-2008 – головний бухгалтер ТОВ «Агровент-Україна»;

2006 – 2007 рр. – фінансист в міжнародному проекті СNFA Farmer to Farmer (USAID);

2004 – 2006 рр. – начальник відділу фінансів та управлінського обліку Банкнотно-монетного двору НБУ;

2002 – 2004 рр. – начальник бюро податкового планування та управлінського обліку ПЕВ ФЕУ в ЗАТ «Укртатнафта»;

1998 – 2002 рр. – асистент кафедри обліку та аудиту Кременчуцького державного політехнічного університету.

Наукова діяльність: Всього опубліковано 44 наукових праць, з них: 2 – колективні монографії, 20 – у наукових фахових виданнях, 2 – публікації у наукових періодичних виданнях, включених до наукометричних баз Scopus та Web of Sciencе, 20 – в інших виданнях.

 

Юдічева Ольга Петрівна, к.т.н. доцент, доцент кафедри ТКДвБ.

Досягнення у професійній діяльності за останні п’ять років Юдічевої О.П.

ORCID 0000-0003-4421-3318

Google Scholar

SCOPUS

e-mail: yudicheva.op@knuba.edu.ua, olga.iudicheva@gmail.com

У 1991 році закінчила Полтавський кооперативний інститут за фахом «Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами». У 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Товарні властивості ферментованих і маринованих кабачків та патисонів».

Дисципліни, що викладає на кафедрі ТКДвБ: “Дослідна робота”, “Товарознавство. Харчові продукти”, “Вступ до фаху” (076), “Товарознавство пакувальних матеріалів і тари”, “Технологія торговельних процесів та мерчандайзинг”.

Професійна діяльність

2017 р. – до теперішнього часу доцент кафедри ТКДвБ у КНУБіА

1991-2017 рр. – ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» (старший лаборант, асистент, старший викладач, доцент).

Наукова діяльність. Загальна кількість виданих та опублікованих наукових та методичних робіт за весь період наукової діяльності – понад 300, у тому числі патентів на корисні моделі – 5, монографій – 2, підручників (у тому числі у співавторстві) – 1, навчальних посібників із грифом МОНУ (у тому числі у співавторстві)– 3.

 

Допоміжний склад кафедри:

  • Димерець Ольга Овсіївна – завідувач лабораторії.
  • Дегтяренко Анна Іванівна – провідний інженер.
  • Хлапоніна Світлана Іванівна – інженер
  • Зінчук Анна Олександрвна – провідний інженер (вул. Освіти, 4).
  • Москвітіна Надія Олександрівна – лаборант
  • Половець Анатолій Андрійович – інженер.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram