ВІЛЬСОН О.Г.

Вільсон Олександр Георгійович
– кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент, академік міжнародної академії безпеки життєдіяльності, експерт академії з охорони праці в будівництві, доцент кафедри ОПіНС КНУБА.

Загальна інформація
У 1963 р. з відзнакою закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю «Промислове і громадське будівництво».
Працював на виробництві (1963-1964), служив у лавах Радянської Армії (1964-1965, 1968-1970).
З 1966 р. працював в КНУБА на посадах старшого інженера (1966 р.), керівника групи (1970), асистента (1993), доцента (1994), професора (2008 – 2012) кафедри ОПіНС.
Автор більше 150 науково-методичних праць, нормативних документів з яких 6 навчальних посібників.

Перелік навчальних дисциплін

 • Безпека життєдіяльності
 • Основи охорони праці
 • Охорона праці в галузі

Навчально-методична література

Основи охорони праці

 • Робоча програма з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів всіх спеціальностей.
 • Вільсон О.Г. Основи охорони праці. Методичні вказівки до виконання контрольного завдання для студентів усіх спеціальностей, всіх форм навчання / Уклад. О.Г. Вільсон, І.В. Клімова, В.Т. Кравчук, С.В. Федоренко, В.Г. Дзюбенко. – К.: КНУБА, 2014. – 41 с.
 • БЖД в повсякденних умовах виробництва і побуту. Охорона праці К.: КНУБА, 2008. – 76 с
 • Касьянов М.А. Методичні вказівки для проведення практичної роботи „Дослідження норм законодавства правових та організаційних основ охорони праці”/ Уклад. М.А. Касьянов, Гунченко О.М., О.Г. Вільсрн та ін. К.: КНУБА, 2016. – 42 с.

Охорона праці в галузі

 • Робоча програма з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів всіх спеціальностей.
 • Вільсон О.Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва): Методичні вказівки до виконання індивідуального завдання для студентів усіх спеціальностей, всіх форм навчання / Уклад. О.Г. Вільсон, І.В. Клімова, В.Т. Кравчук, С.В. Федоренко, В.Г. Дзюбенко. – К.: КНУБА, 2014. – 46 с.
 • Вільсон О.Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва). Навчальний посібник. – К.: Основа, 2006. – 204 с.
 • Касьянов М.А. Методичні вказівки до виконання практичного заняття «Загальні ергономічні вимоги до робочих місць «сидячи» і «стоячи». Проектний розрахунок робочих місць оператора ПК”/ Уклад. Касьянов М.А., Гунченко О.М., Журавська Н.Є., Клімова І.В. К.: КНУБА, 2017. – 26 с.
 • Вільсон О.Г. Методичні вказівки до виконання розділу“Охорона праці” в диплом-них проектах (роботах) для студентів усіх спеціальностей, всіх форм навчання / Уклад. О.Г. Вільсон, І.В. Клімова, В.Т. В.Г. Дзюбенко. – К.: КНУБА, 2014. – 46 с.

Наукова робота

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-технологічні основи управління безпекою праці в будівельно-монтажних організаціях [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.26.01 / Вільсон Олександр Г; Дніпропетровського інженрно-будівельного інституту. — Д., 1988. — 156 л.».

Напрямки наукової діяльності

Розробка наукових засад управління охороною праці в будівництві; застосування економіко-математичних методів у прогнозуванні рівня ризику виробничого травматизму у будівництві. Методи забезпечення електромагнітної безпеки користувачів персональних комп’ютерів.

Керівництво науковою роботою

 • Науковий керівник дисертаційної роботи здобувача Гливи В.А. «Методи забезпечення електромагнітної безпеки користувачів персональних комп’ютерів [Текст]: дис… канд. техн. наук: 05.26.01 / Глива В.А.; Київського національного університету будівництва і архітектури. — К., 2007. — 139 л.».
 • Вільсон О.Г. Безопасность труда и культура производства / О.Г. Вільсон, І.В Петченко. // Матеріали У міжнародної науково-практичної конференції ”Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства”. К.:ДУ ННДІПБОП. 2013.-С.89-94.

Посібники

 • Вільсон О.Г. Охорона праці. Навчально-методичний посібник/ О.Г. Вільсон, Р.М. Тригуб. – К.- Харків, 2002. – 247 с.
 • Вільсон О.Г. Охорона праці в галузі (на прикладі будівництва). Навчальний посібник./ О.Г. Вільсон. – К.:Основа, 2006. – 204 с.
 • Ушацький С.А.
 • ПІБ Організація будівництва. Підручник/ С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, О.Г. Вільсон та ін. – К.:Кондор, 2007. – 520 с.
 • Сафонов В.В. Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів інженерно-будівельних спеціальностей. Навчальний посібник/ В.В. Сафонов, О.Г., А.С. Бєліков, О.Г. Вільсон та ін. – К.:Основа, 2011. – 480 с.

Вибрані публікації

 • Вільсон О.Г. Система управления охраной труда. Усовершенствование функционирования СУОТ в условиях строительного производства / О.Г. Вільсон, І.В Петченко. // Матеріали ІУ міжнародної науково-технічної конференції ”Промислова безпека та охорона праці”. К.:ДУ ННДІПБОП. 2011.-С.154-159.
 • ДБН А.3.2-2-2009. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення./К., Укрархбудінформ, 2012.-116с.
 • ДБН В.1.2-12-2008. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки/К., Укрархбудінформ, 2008.-46с.
 • НПАОП 0.00-5.28-03. Інструкція з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів/ К., Укрархбудінформ, 2004.-20с.
 • ДСТУ БА.3.2-3:2009 – ДСТУ БА.3.2-12:2009. К., Укрархбудінформ, 2009.
 • ДСТУ БА.3.2-13:2011 – ДСТУ БА.3.2-15:2011. К., Укрархбудінформ, 2011.
 • ДСТУ БА.3.2-16:2015. К., Укрархбудінформ, 2015.

Контакти

  • прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 247
  • Тел.: +38 (044) 241-54-91
 • E-mail: 7191445@ukr.net

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram