Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Колектив кафедри Міського будівництва КНУБА поздоровляє

Чередніченко Олександру Петрівну та її наукового керівника д.т.н., проф. Сингаївську Олександру Іванівну  з перемогою у конкурсі та почесним Другим призовим місцем у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2020-2021 року  зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» у спеціалізації «Міське будівництво і господарство».

Бажаємо подальших успіхів і легкого підкорення наукових вершин! 

У березні-квітні 2021 року Галузеві конкурсні комісії Міністерства освіти і науки України відповідно до статті 62 Закону України «Про вищу освіту», статті 61 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» з метою виявлення й підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації проводили Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей.

За спеціалізацією «Міське будівництво і господарство» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» на конкурс було подано 14 робіт із 7 ЗВО України. За результатами конкурсу перемогу та почесне друге місце посіла студентка 5 курсу кафедри міського будівництва КНУБА Олександра Чередніченко з науково-дослідною роботою по темі «Структура інформаційно-аналітичного забезпечення містобудівної діяльності в галузі інженерної підготовки території», науковий керівник доктор технічних наук, професор Олександра Іванівна Сингаївська.

Значущість поданої на конкурс науково-дослідної роботи полягає у тому, що у ній закладені основи інформаційного забезпечення містобудівної діяльності в галузі інженерної підготовки територій.

Наука про інженерний благоустрій та інженерну підготовку територій почала формуватися у період промислового капіталізму (XVIII-XIX ст.), який характеризувався стрімким розвитком науки та техніки, появою машинної індустрії, ростом інженерних та технологічних можливостей в освоєнні територій для будівництва в усіх країнах, в тому числі і на наших теренах.

Проте і дотепер всі сфери містобудівної діяльності обтяжені невпорядкованістю та неузгодженістю термінологічного і понятійного апарату, що суттєво гальмує впровадження та підвищення ефективності сучасних автоматизованих інформаційних та геоінформаційних технологій.

Робота по створенню інформаційних моделей об’єкта і предметної області містобудівної діяльності була розпочата ще у 1976 році під керівництвом Дьоміна М.М. та отримала логічне продовження і фундаментальний розвиток у роботах Сингаївської О.І. Результати цих розробок використані та впроваджені у понад 20 науково-дослідних роботах, які були виконані на державне замовлення, у трьох ДБН та трьох ДСТУ і базуються вони на фундаментальних роботах в області методології містобудівного аналізу і проектування, використання системних методів, засобів прикладної інформатики в містобудуванні.

Під керівництвом і безпосередньою участю проф. Дьоміна М.М. і проф. Сингаївської О.І. робота по розробці інформаційного забезпечення містобудівної діяльності і зараз продовжується на кафедрі Міського будівництва КНУБА. В рамках цієї роботи виконано понад 30 магістерських науково-дослідних робіт. Серед цих робіт 5 у 2009 – 2019 роках зайняли І призове місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робі по спеціалізації «Міське будівництво та господарство». Результати магістерських науково-дослідних робіт отримали 5 патентів авторського права.

Таким чином безкомпромісна перемога у 2021 році студентки 5 курсу кафедри Міського будівництва КНУБА Олександри Чередніченко у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» по спеціалізації «Міське будівництво і господарство» є логічним і природнім продовження сталих традицій роботи кафедри Міського будівництва та високого рівня підготовки студентів, які обрали для навчання та оволодіння професією містобудівельника/генпланіста/урбаніста/просторового планувальника/творця комфортного середовища життєдіяльності людей.

Чередніченко Олександру Петрівну та її наукового керівника д.т.н., проф. Сингаївську Олександру Іванівну  з перемогою у конкурсі та почесним Другим призовим місцем у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 2020-2021 року  зі спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» у спеціалізації «Міське будівництво і господарство».

Бажаємо подальших успіхів і легкого підкорення наукових вершин! 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram