НОВИНИ БТФ

Захист атестаційних робіт магістрів за освітньо-професійної програмаю «Товарознавство та комерційна діяльність» на БТФ

27 грудня на кафедрі товарознавства та комерційної діяльності в будівництві відбувся захист випускних атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 076 ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність”. Проведені випускниками дослідження були присвячені покращенню товарознавчих характеристик та підвищенню якості будівельних матеріалів, які можна використовувати для підвищення конкурентоспроможності продукції та компаній.
Вітаємо випускників та їх наукових керівників з успішним захистом!

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram