ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ ІІІ-ГО РІВНЯ (PHD).

Інформаційні матеріали для вступників на здобуття рівня доктор філосовії по спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Гарант ОНП (PHD) спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія” 

Робочі програми

Освітньо-наукова програма

Якісні показники викладацького складу

Офіційні документи КНУБА

Стейкхолдери

Електроний реєстр аспірантів

Інформація про випускників

Силабуси

Навчальний план

МТЗ кафедр

Сертифікати, стажування, В2

Анкета, плани(форми)

Документи, що підтверджують

Інформація про наукові...

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram