МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ

Аспіранти активно приймають участь в щорічній науково-технічної конференції “Ефективні технології в будівництві”

 

Програма та тези доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Ефективні технології в будівництві” 2016

7-8 квітня 2016 р. в Київському національному університеті будівництва і архітектури відбулась міжнародна науково-технічна конференція «Ефективні технології в будівництві». Організаторами її виступили: кафедра технології будівельного виробництва, кафедра організації і управління будівництвом, державне підприємство «Науково дослідний інститут будівельного виробництва», м. Київ, Академія будівництва України; за підтримки низки партнерів – підприємств будівельного комплексу країни.

 

В пленарному засіданні, яке відбулось в оновленій актовій залі університету, виступили: ректор університету проф. П.М. Куліков, проректор університету проф. В.О. Плоский, керівник відділу технічного нормування в будівництві Мінрегіонбуду України І.А. Лагунова, президент Академії будівництва України проф. І.І. Назаренко, директор ДП «НДІБВ» О. М. Галінський, зав. кафедрою ТБВ ХНУБА проф. І.В. Шумаков, та представники партнерів конференції, провідних підприємств, а саме ПІІ «Урса», ТДВ «Сініат», ТОВ «ПЕРІ Україна», «Альтіс-Холдинг», CSL Products, ТОВ ПБК «Укрдах», компанія «Хенкель-Баутехнік (Україна)», ТОВ «Інжтехбуд», ПРаТ «Термінал-М».

 

Секційні засідання працювали за тематичними напрямками:

 

1. Архітектурні рішення будівель, енергозбереження та екологія;

2.Технологія та механізація будівництва;

3.Організація та економіка будівництва;

4.Технічна діагностика будівель, будівельні матеріали і конструкції.

 

У секційних засіданнях, окрім фахівців КНУБА, активну участь взяли науковці із м. Харкова, Одеси, Запоріжжя, Львова, Києва.

 

В роботі «Форуму молодих вчених», що проходив в рамках конференції, брали участь молоді викладачі – вчені нашого університету та гості із споріднених ВНЗ України.

 

У другій половині дня 8 квітня відбулось засідання «Студентської наукової сесії». Студенти КНУБА, що виконували наукові дослідження під керівництвом викладачів університету, заявили близько 40 доповідей. Виступали також гості із м. Чернівці та зарубіжжя (Турція, Німеччина).

 

Кращі доповіді молодих науковців та студентів були відзначені дипломами, а всі учасники – подарунками від оргкомітету та партнерів конференції.

 

Робота конференції знайшла широку зацікавленість серед вчених, фахівців будівельного комплексу та студентської молоді. Вона пройшла в атмосфері діловитості, творчого пошуку, жвавого спілкування між учасниками.

 

Координатор оргкомітету конференції: д.т.н., професор кафедри ТБВ В.В. Савйовський

Програма та тези доповідей IV Міжнародної науково-технічної конференції “Ефективні технології в будівництві” 2019 ”

Протягом 27–28 березня у Київському національному університеті будівництва і архітектури за підтримки Представництва Польської Академії Наук у м. Києві «ПАН» проходила ІV Міжнародна науково-технічна конференція “Ефективні технології у будівництві”. В роботі її було офіційно зареєстровано близько 320 осіб.

У пленарному засіданні конференції брали участь фахівці Міністерства регіонального розвитку і будівництва, провідні фахівці і виробничники та науковці України та з закордону.

Наукові доповіді та дискусії відбулися у п’яти секціях:

Архітектурно-конструктивні рішення будівель. Стале будівництво, енергозбереження та екологія.

Тематика секції була пов’язана з підвищенням безпеки відновлення транспортних мереж, побудовою сонячно-повітряних колекторів, проектуванням віконних систем з підвищеними теплозахисними властивостями, зарубіжним досвідом централізованого теплопостачання, екологічною безпекою об’єктів будівництва та Будівництвом-2050 ;

Наступна секція – Технологія та механізація будівництва.

Тематика секції була пов’язана з дослідженнями технологічних параметрів ущільнення ґрунту котками динамічної дії, організаційно-технологічні засадами визначення параметрів будівель, споруд і території забудови інструментальними методами, застосуванням технологічних конструктивних рішень при спорудженні перекриття підземної частини будівлі, використанням ефективних технологій відновлення і зміцнення деталей виробничого обладнання заводів залізобетонних виробів, подання інформації щодо ефективності влаштування збірно-монолітних стін підвалів при каркасномонолітному будівництві та практичний досвід реставрації кам’яних конструкцій.

Наступна секція – Організація будівництва.

Тематика секції розкривала вдосконалення календарного планування, концепцію ефективного управління об’єктів будівництва соціального житла, стан та перспективи розвитку смарт-будівництва в Україні, контролінг у системі господарської діяльності будівельного підприємства, удосконалення організаційно-технологічних рішень відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств, удосконалення організаційно – технологічних рішень реконструкції діючих промислових підприємств, теоретичні аспекти організації реконструкції промислових підприємств зі зміною функціонального призначення, методичні підходи до оцінки реалізованості календарних планів будівництва об’єктів та показувала практику застосування дронів при проектуванні і будівництві об’єктів різного призначення.

Наступна секція – Технічна експлуатація будівель.

Тема секції дозволила провести моделювання комплексного процесу вимірювальних робіт на етапі експлуатації будівель, описати особливості діагностування та оцінювання стану будівель та споруд, надати визначення характеристик міцності з’єднань, принципи розрахунку залишкового ресурсу конструкцій при використанні ефективних оболонкових систем у промисловому та цивільному будівництві.

Наступна секція – Трансформація економічної моделі розвитку будівельної галузі України в контексті глобалізації.

В рамках секції були висвітлені підходи до визначення вартості інжинірингових послуг в будівництві, визначена інноваційна складова ефективності використання людського капіталу будівельних підприємств, проблеми функціонування девелоперської діяльності в Україні, управління будівельними підприємствами в сучасних умовах та надана оцінка економічної безпеки будівельних підприємств

28 березня 2019 року в рамках проведення конференції відбувся «Форум молодих вчених» та «Студентська наукова сесія».

Участь у роботі «Секцій», «Форумі молодих вчених» та «Студентський науковій сесії» взяли участь провідні науковці України та Польщі, зокрема відбулась дискусія в контексті проблематики управління ризиками на будівельних підприємствах, а також перспектив впровадження заходів енергозбереження на основі європейського досвіду.

У Форумі молодих вчених взяли участь 43 аспіранти, а у “Студентській науковій сесії” взяли участь більш ніж 48 учасників.

Було заслухано 16 доповідей студентів КНУБА, Одеси, Харкова, Чернівців та інших ЗВО Києва, які було відзначено дипломами. Усі інші учасники «Студентської наукової сесії» були заохочені подарунками від партнерів і організаторів конференції. У конференції брали участь фахівці та вчені з України, Польщі, Болгарії, Сирії, Білорусі, Німеччини.

Українські вчені, фахівці, аспіранти та студенти представляли Харків, Одесу, Чернівці, Дніпропетровськ, Запоріжжя та інші міста. В число зареєстрованих учасників входять: 56 докторів наук; 95 кандидатів наук; 54 аспірантів; 72 студентів; 43 осіб виробничників. Під час роботи конференції було заслухано 148 доповідей, які опубліковані в збірнику: Програма та тези доповідей ІV міжнародної науково- технічної конференції “Ефективні технології в будівництві”. – К.: “Видавництво Ліра-К”, 2019. – 224 с. З великої кількості важливих і цікавих доповідей можна виділити доповіді директора представництва «Польської Академії Наук» у м. Києві проф. Генрика Собчука, Голови ради директорів державної корпорації “Укрбуд” Ю. К. Пелиха, керівника відділу інжинірингу ТОВ ВЕКА Україна, Фірсова Д.В., комерційного директора ТОВ Мапеі Україна, Верчук Л. І. та керівника об’єктного відділу, Богдан С. М. , першого заступника директора ДП «НДІБВ», к.т.н., с.н.с., П. Є. Григоровського, президента Академії будівництва України, д.т.н., професора І.І. Назаренка та ін.

Активну участь в роботі конференції взяли учені КНУБА: колектив кафедри технології будівельного виробництва та кафедри організації та управління будівництвом. Практична допомога була надана партнерами підприємствами будівельного комплексу України: корпорація “ДБКЖИТЛОБУД”, ПАТ “Будівельна компанія УКРБУД”, ПАТ “ХК КИЇВМІСЬКБУД”, ТДВ “СІНІАТ”, ТОВ “PERI Україна”, ТОВ “MAPEI”, ТОВ «СіЕсЕл Продактс», ТОВ МНВП “Інжтехбуд”, ТОВ ” Композит” та представництвом “Польської Академії Наук” у місті Києві. В цілому, конференція відзначає високий рівень доповідей, практичну цінність для будівельної науки та виробництва України. Приємно відзначити, що активну участь в ній брала студентська молодь, яка проходить підготовку за програмами бакалавра, магістра та аспірантів, докторантів.

Міжнародний науковий комітет ІV Міжнародної науково-технічної конференції «Ефективні технології в будівництві» в особі ректорату КНУБА та представників Сілецького Технічного Університету (SUT Польща) висловлює окрему подяку керівництву Представництва Польської Академії Наук у місті Києві за всебічну підтримку у проведені конференції.

Завідувач кафедри ОУБ КНУБА
проф. Тугай О.А.

 Науково-практична конференція “Теорія і практика формування мікроклімату та енергопостачання будівель і споруд” присвячена 70-річчю кафедри Теплогазопостачання і вентиляції. Проводиться кафедрою теплогазопостачання і вентиляції та кафедрою теплотехніки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Мета конференції
Системне дослідження проблем енергоефективного забезпечення мікроклімату приміщень та енергозабезпечення будівель і споруд різного призначення, у тому числі використання вторинних і поновлюваних джерел енергії.

Програма конференції та опубліковані доповіді

Завантажити програму конференції

Опубліковані доповіді у науково-технічному збірнику “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання”:

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram