Зміст освітньої програми

Анкета опитування здобувачів вищої освіти за ОП “Менеджмент організації та адміністрування”

Перелік вибіркових дисциплін циклу загальної та професійної підготовки дозволяє здобувачеві сформувати індивідуальну освітню траєкторію

В блоці вибіркових дисциплін студентам пропонується самостійно обирати дисципліни професійного спрямування в обсязі  24  кредити з метою забезпечення можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії. Процедура вибору регламентується Положенням про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти Київського національного університету будівництва і архітектури   вибір здійснюється з Каталогу вибіркових освітніх компонент КНУБА на 2021/2022н.р. Загальноуніверситетський каталог вибіркових навчальних дисциплін.

Освітньою програмою передбачено проходження переддипломної практики  на підприємствах, які дозволяють здобути компетентності, необхідні для подальшої професійної діяльності.

Проходження практик відбувається на підприємствах та в державних установах м. Києва, зокрема ТОВ “Партнер Констракшен”, ТОВ “Експертиза-С”, ТОВ “Партнер-центер”, ТОВ “Інвестиційно-інженірингова компанія”, ГО “Інститут місцевого розвитку”, ТОВ “Київздравреконструкція”, ТОВ “Марстон-Груп”, ПП “Спецбудпроект”. 

В результаті такої співпраці між майбутніми роботодавцями  та здобувачами освіти відбувається збір пропозицій щодо коригування та редагування навчальних планів і освітніх програм, а також обговорення зауважень з гарантом ОП. 

В КНУБА використовується програмна платформа Освітнього сайту КНУБА МООDLE  для онлайн навчання та підготовки студентів денної і заочної форми навчання для  скорочення часу самостійної підготовки  студентів до курсів навчальних дисциплін.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram