На засіданні вченої ради КНУБА 24. 06.2021 року було вручено Подяку д.т.н., професору кафедри хімії Кочетову Г.М. за наукове керівництво студентської наукової роботи, що брала участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 н.р., спеціальність «Будівництво та цивільна інженерія» та отримала Диплом ІІ ступеня.

 

Ковальчук Ю.І., доцент, кафедра хімії