НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТІВ

Наукові роботи викладачів та студентів кафедри опробовуються на щорічних тематичних всеукраїнських конференціях КНУБА “Сучасна архітектурна освіта”, міжнародних конференціях “Архітектура історичного Києва” та публікуються у збірниках наукових праць: “Архітектурний вісник КНУБА”, “Сучасні проблеми архітектури та містобудування”.

Ознайомитися з тезами можна за посиланнями:

https://library.knuba.edu.ua/node/51

https://www.knuba.edu.ua/conference/

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram