ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Начальник відділу
Зоря Олена Віталіївна
– кандидат технічних наук,
доцент кафедри водопостачання
та водовідведення

Відділ моніторингу якості підготовки фахівців було створено у 2013 році для здійснення цілеспрямованого моніторингу якості послуг і навчальних досягнень студентів, впровадження університетської системи менеджменту якості та для своєчасного виконання корегуючих дій, спрямованих на підвищення якості підготовки фахівців відповідно до сучасних потреб  суспільства.

Відділ моніторингу якості підготовки фахівців є самостійним структурним підрозділом КНУБА, який підпорядковується проректору з навчально-методичної роботи.

Основні завдання та функції відділу

– організація та проведення систематичного незалежного моніторингу якості підготовки фахівців КНУБА та формування на цій основі рекомендацій щодо покращення усіх складових навчального процесу;

– проведення анкетування студентів з метою визначення якості отриманих освітніх послуг;

– аналіз звітних показників якості підготовки фахівців  на факультетах при проведенні контрольних зрізів як кафедрами, так і незалежними експертами;

– аналіз ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;

– перевірка обліково-звітної документації щодо організації  навчального процесу;

– аналіз відповідності базової освіти науково-педагогічних працівників профілю дисциплін;

– аналіз міграційних потоків абітурієнтів за результатами вступної кампанії в КНУБА;

– надання консультативної та науково-методичної допомоги з питань якості підготовки фахівців учасникам (кафедрам, викладачам і студентам) моніторингових заходів;

– розробка спільно з кафедрами університету пакетів контрольних завдань, тестів, критеріїв оцінювання кожного об’єкту моніторингу у відповідності до існуючих стандартів і моделі якості;

інформування суб’єктів і об’єктів моніторингу про його основні результати;

– координація діяльності факультетів, кафедр університету з питань організації моніторингу якості знань студентів;

– підготовка пропозицій щодо усунення недоліків, виявлених під час контрольних моніторингових перевірок;

– визначення основних тенденцій зміни кількісних і якісних показників на основі аналізу моніторингу навчальних досягнень студентів з урахуванням вимог ринку праці.

Начальник відділу:

Зоря Олена Віталіївна

Співробіники відділу:

Хоружа Олена Миколаївна – фахівець;

Стоянова Вікторія Вікторівна – фахівець.

Контактні телефони:

241-54-79

П О Л О Ж Е Н Н Я відкр. занят. 27.05.19

РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ СТУДЕНТІВ

Ректорські контрольні з математики 2019 (1)

Ректорські контрольні з математики 2018 (1)

Ректорські контрольні з математики 2017 (1)

Ректорські контрольні з фізики 2019 (1)

Ректорські контрольні з фізики 2018 (1)

Ректорські контрольні з фізики 2017 (1)

Ректорські контрольні роботи 2016

отчет сессия зима 18-19.

ПОЛОЖЕННЯ навчальний процес в КНУБА очима студентів

Положення про проведення ректорських контрольних робіт в Київському національному університеті будівництва і архітектури.

Положення про організацію моніторингу якості підготовки фахівців

Аналіз результатів здачі літньої сесії студентами 1-го курсу КНУБіА. (Данні на 25.06.2016 р.)
Результати соціологічного опитування “ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ
Результати вхідного контролю знань з математики за програмою середньої школи студентів першого курсу всіх груп і спеціальностей за 2015-2016 навчальний рік
Результати здачі зимової сесії 2015-2016 н.р. студентами І курсу всіх груп і спеціальностей