Внутрішній аудит

Мета аудиту:

Перевірка результативності Системи менеджменту якості вимогам, які встановлені, в документах Системи Університету, в законодавчих документах, що до сфери діяльності, в стандартах  ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 9001:2015.

Внутрішній аудит СМЯ КНУБА  №1-2019

Внутрішній аудит СМЯ КНУБА  №1-2020