Кафедра вищої математики

Завідувач кафедри – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1994 р.), доктор технічних наук, професор В.К. Чибіряков.

1.Навчальна діяльність підрозділу.
Кафедра забезпечує підготовку по дисциплінам “Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика” для студентів 1-3 курсів будівельного, санітарно-технічного факультетів та факультету геоінформаційних систем і управління територіями.

2.Методична діяльність кафедри.
Для забезпечення студентів літературою співробітники кафедри випустили ряд методичних видань, зокрема
–                   Рівняння математичної фізики (практикум): конспект лекцій / Г.М. Кононенко, В.К. Чибіряков. – К.: КНУБА, 2008.
–                   Комплексні числа і многочлени: Навч. Посібник / Т.І. Ісакова, М.С. Пастухова. – К.: КНУБА, 2006.
–                   Елементи векторного аналізу і теорії поля. Навч. Посібник. / Г.М. Кононенко. – К.: КНУБА, 2003.
–                   Теорія ймовірностей: практичний посібник для студентів будівельних спеціальностей / Укладачі В.В. Бакун, Н.В. Бондаренко, Т.І. Ісакова та ін. – К.: КНУБА, 2010.
–                   Інтеграли та їх застосування: практичний посібник з вищої математики / Укладачі Н.В. Бондаренко, О.В. Забарило, В.В Отрашевська та ін. – К.: КНУБА, 2009.
–                   Вказівки та завдання для самостійних і розрахункових модульних робіт (понад 20 видань).

3.Наукові дослідження ведуться за напрямами:
–                   методи скінченних інтегральних перетворень для задач статики та динаміки пластин та оболонок;
–                   математичне моделювання тепло- і масообмінних процесів в земній корі при течії рідини;
–                   марковські процеси;
–                   алгебри Лі;
–                   чисельно-аналітичні та проекційно-ітеративні методи.
Щорічно співробітниками видається близько 15 наукових публікацій у провідних фахових журналах. Викладачі кафедри беруть активну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях в різних країнах світу.

4.Викладацький та допоміжний склад кафедри.
1.Чибіряков Валерій Кузьмич, завідувач кафедри, професор, д-р техн.наук.
2.Бондаренко Наталія В`ячеславівна, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
3.Волков Андрій Вікторович, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
4.Забарило Олексій Віталійович, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
5.Килимник Олександр Олександрович, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
6.Кириченко Анатолій Анатолійович, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
7.Кіндибалюк Адріана Юріївна, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
8.Наголкіна Зоя Іванівна, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
9.Отрашевська Валентина Володимирівна, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
10.Чорноіван Юрій Олексійович, доцент, канд. фіз.-мат. наук.>
11.Філонов Юрій Петрович, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
12.Якимів Ярослав Михайлович, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
13.Пастухова Марина Семенівна, ст. викладач.
14.Максименко Дмитро Володимирович, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
15.Мельничук Володимир Федорович, асистент.
16.Соколова Людмила Віталіївна, доцент, канд. фіз.-мат. наук.
17.Шитюк Віктор Петрович, асистент.
18.Пилипенко Тамара Ігнатівна, ст. лаборант.

5. Контактні дані.
Кафедра знаходиться у 453 кабінеті центрального корпусу.
Контактний телефон 241-55-59.