075 ОПП “Маркетинг”(магістратура)

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві є випусковою кафедрою з підготовки магістрів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” ОПП “Товарознавство та комерційна діяльність».

ОПП "Маркетинг"

Навчальний план ОПП "Маркетинг"

Гарант ОПП та проектна група:
  1. Дименко Р.А, д-р.екон.н., професор, професор кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, гарант освітньої програми.
  2. Захарченко П.В., к.т.н., професор, завідувач кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.
  3. Марченко С.М., к-т. екон. н., доцент, доцент кафедри товарознавства та комерційної діяльності в будівництві.
Освітні компоненти

ОК1 Професійна іноземна мова

ОК2 Маркетинг взаємовідносин

ОК3 Організація проведення наукових досліджень в маркетингу

ОК4 Інноваційні технології в маркетингу

ОК5 Маркетинговий аналіз

ОК6 Стратегічний маркетинг

ОК7 Маркетинговий менеджмент

ОК8 Логістичний менеджмент

ОК9 Категорійний менеджмент

ОК10 Маркетинг у сфері будівництва

ОК11 Проектування бізнес-процесів

ОК12 Переддимпломна практика

ОК13 Атестаційна робота магістра

 

Атестаційні випускні роботи

Співпраця зі стейкхолдерами

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram