Яценко Віктор Олександрович

Яценко Віктор Олександрович

Яценко Віктор Олександрович,

Завідувач кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури, доктор архітектури, професор, Заслужений працівник освіти України

Контактна інформація:

e-mailiatsenko.vo@knuba.edu.ua
ORCID0000-0002-6054-729X  https://orcid.org/0000-0002-6054-729X
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Viktor-Acenko
Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&authuser=2&user=xP3B8lYAAAAJ

В 1981 році закінчив Макіївський інженерно-будівельний інститут. Спеціальність: архітектура.

В 1989 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Реконструкція великих міст Донбасу, утворених в роки перших п’ятиліток».

В 2004 році отримав вчене звання доцента кафедри містобудування КНУБА.

В 2021 році захистив докторську десертацію, та отримав звання Заслуженого працівника освіти України.

Науково-педагогічний стаж: з 1982 року.

Викладає дисципліни:

 • «Регіональне планування»;
 • «Проектування еколого-містобудівних систем»;
 • «Теорія містобудування»;
 • «Композиція в містобудуванні та ландшафтній архітектурі».

Загальна кількість публікацій: 60. Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Яценко В.О. Формирование сельского расселения как результат эволюционных изменений в аграрной политике Украины. Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», №35, Київ: КНУБА, 2014. – С. 289-302.
 2. Яценко В.О. Містобудівні аспекти національної політики децентралізації та розвитку нового місцевого самоврядування в Україні. Збірник наукових праць. – Вип. 29 «Досвід та перспективи розвитку міст України», Регіональні дослідження в містобудуванні. – Київ, Логос. – 2015. – С. 106-114.
 3. Яценко В.О. Приміська зона – ретроспектива, реальність, перспектива. Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування», Вип. №40. – Київ, КНУБА, 2015. – С. 331-340.
 4. Яценко В.О. Еволюція теорії регіонального планування, як зміна парадигми суспільного розвитку. Науково-технічний збірник «Містобудування та територіальне планування», Вип. №60, Київ, КНУБА, 2016. – С. 370-371.
 5. Яценко В.О. Договір як один з шляхів формування адміністративно-територіального устрою групових форм розселення України. Науково-технічний збірник «Сучасні проблеми архітектури та містобудування». – Київ, 2016. – С. 321-327.
 6. Яценко В.О., Короткова Т.М., Сингаївська О.І.  Особливості формування сільського громадського середовища в процесі адміністративної реформи. Містобудування та територіальне планування. 2022. №79. С. 463-473.
 7. Яценко В.О., Короткова Т.М. Принципи використання наявних ресурсних, культурних, історичних та ландшафтних потенціалів малих міст України в формуванні стратегії перспективного розвитку. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2022. №63. С. 195-206.
 8. Яценко В.О., Кравчук О.О. Особливості вітчизняного та зарубіжного досвіду вирішення проблеми памьяток архітектури, що знаходяться в стадії «Руїна». Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2022. №64. С.158-168
 9. Яценко В.О., Короткова Т.М., Панченко Т.Ф.  Підготовка архітекторів в нових економічних, політичних та соціальних умовах (досвід кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури КНУБА). Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2022. №63. С. 207-217.
 10. Дьомін М.М., Яценко В.О., Короткова Т.М. Деякі припущення щодо методики початкового етапу формуввання територіальних громад як групових систем локального рівня. Містобудування та територіальне планування. 2022. №79. С. 13-25
 11. Русан І.В., Яценко В.О., Коротков Є.М.  Інтеграційні шляхи розвитку ландшафтної архітектури та інженерного забезпечення процессу. Містобудування та територіальне планування. 2022. №80. С.359-367.
 12. Пантюхов О.М., Короткова Т.М., Яценко В.О. Національна основа формування інтеграційних структур науки, освіти і наукоємного виробництва в Україні. Містобудування та територіальне планування. 2022. №81. С 287-298
 13. Yatsenko V. Urban-Planning Peculiarities of Formation and Management of the Touristic and Recreational Network of Local Settlement Systems in Ukraine. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. Vienna, 2021. Vol.1-2. P. 8-19.
 14. Yatsenko V. Tourist-recreational potential of the affected of metropolises of Ukraine zone: Space and FORM. Szczecin, 2021. Vol. 45. P. 213-222.
 15. 10 Панченко Т.Ф., Казимірський В.Б., Яценко В.О., Гошовська В.М. Світові тенденції реновації центрів історичних міст. Містобудування та територіальне планування. – Київ: КНУБА,2020–Вип. 72. – С. 104-118
 16. Яценко В.О., Короткова Т.М. Пошук істини.  Ландшафтна архітектура та туристично-рекреаційні комплекси в дипломних проектах 2020 року. Містобудування та територіальне планування. – Київ: КНУБА,2020–Вип. 74. – С. 396-405
 17. Яценко В.О., Короткова Т.М. Просторові планування як інструмент управління. Natural and Technical Sciences, VIІІ (29), Будапешт, 2020, ISSUE 238, p. 23-26.
 18. Яценко В.О. Соціальні та містобудівні особливості формування туристично-рекреаційної мережі як стратегія економічного розвитку локальних систем розселення в Україні. Natural and Technical Sciences, VIІІ (27), Будапешт, 2020, ISSUE 224, p. 13-16.
 19. Yatsenko V. Agglomeration Processes of Balanced Development of Suburban Areas of Large Ukrainian Cities. Current Issues in Research, Conservation and Restoration of Historic Fortifications. Chelm, 2020. Vol. 13. P. 157-172. ISSN 2544-6517.
 20. Яценко В.О., Короткова Т.М. Просторові планування як інструмент управління. Natural and Technical Sciences, VIІІ (29), Будапешт, 2020, ISSUE 238, p. 23-26.
 21. Панченко Т.Ф., Яценко В.О. Принципи та планувальні моделі формування нового типу локальних систем розселення в Україні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 51
 22. Яценко В.О. Виявлення факторів впливу на встановлення спільних меж територіальних громад як групових форм розселення. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К., КНУБА, 2019. – Вип. 51.
 23. Яценко В.О. Національна політика децентралізації як містобудівний процес зміни системи розселення України. Містобудування та територіальне планування», вип. 67. – К., КНУБА, 2018
 24. Яценко В.О. Значення системи містобудівного планування в соціально-економічному розвитку територіальних громад. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – К., КНУБА, 2018. – Вип. 50.
 25. Яценко В.О. Трансформація парадигми містобудівного планування в нових соціально-адміністративних умовах. Містобудування та територіальне планування, вип. 66. – К., КНУБА, 2018
 26. Яценко В.А. Формирование групповых систем расселения локального уровня как результат административных реформ в Украине. Архитектура. Сб.науч.трудов. – Минск БНТУ, 2018. Вип. №11, С. 140-145
 27. Яценко В.О. Стратегія збалансованого розвитку приміських територій великих міст України. Natural and Technical Sciences, VI (17), 2018. Issue 157, p. 17-21 23. Яценко В.О. Новий підхід до методики планування міських агломерацій в Україні. Natural and Technical Sciences, VI (19), 2018. Issue 171, p. 7-12

Наукові інтереси:

 • Регіональне планування;
 • Ландшафтна архітектура;
 • Соціальні та містобудівні аспекти формування групових систем розселення локального рівня (територіальні громади);
 • Генеральний план населених місць.

Підвищення кваліфікації

Finance, insurance, business, entrepreneurship and innovation Sofia, Bulgaria, 26 January 2021- 26 April 2021. №BG/VUZF/745-2021

Participated in internship on «Modern Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European Experience and Global Trend» 6 credits ECTS

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram