15.12.2022 захист атестаційних випускних робіт

У четвер 15 грудня 2022 року на кафедрі машин і обладнання технологічних процесів проходив захист атестаційних випускних робіт на здобуття освітнього ступеня магістра за наступними спеціальностями: 133 «Галузеве машинобудування» та 131 «Прикладна механіка».
Захист проводився у дистанційному режимі з використанням платформи Microsoft Teams для відеоконференцзв’язку
Атестаційна комісія складалася з наступних науковців і викладачів кафедри: Назаренка Івана Івановича, Дєдова Олега Павловича, Ручинського Миколи Миколайовича, Свідерського Анатолія Тофілійовича.
Головою атестаційної екзаменаційної комісії виступив віце-президент корпорації «ДБК-ЖИТЛОБУД», заслужений будівельник України Сліпецький Володимир Михайлович.
Атестаційною екзаменаційною комісією було заслухано дев’ять доповідей, які подавалися здобувачами у вигляді презентацій на основі випускних робіт
Роботи, подані на захист, виконані у відповідності до сучасних вимог з оформлення випускних робіт, діючої системи конструкторської документації і принципів академічної доброчесності.
Здобувачами було продемонстровано достатньо високий рівень теоретичних і практичних знань і навичок у галузі прикладної механіки та галузевого машинобудування.
За результатами проведеного захисту комісією обрано найкращу атестаційну випускну роботу: «Дослідження логістичної системи диспергації матеріалів», яка виконана здобувачем Василем Пригоцьким під керівництвом доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри машин і обладнання технологічних процесів Івана Назаренка. Василю Пригоцькому надано рекомендації для подальшого вступу і навчання в аспірантурі.
Щиро вітаємо здобувачів з успішним захистом атестаційних випускних робіт і бажаємо подальших успіхів у професійній та/або науковій ниві!

Фотозвіт

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram