Панченко Тамара Федотівна

Панченко Тамара Федотівна

Панченко Тамара Федотівна,

доктор архітектури, професор

народний архітектор України,

Контактна інформація

e-mailpanchenko.tf@knuba.edu.ua
ORCID 0000-0001-6341-230X  https://orcid.org/0000-0001-6341-230X
Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=DVHH5DYAAAAJ 

В 1960 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут. Спеціальність «Архітектура». Кваліфікація – архітектор.

В 1967 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Принципи планувальної організації бальнеологічних курортів (на досвіді України)»; 1986 року — докторську дисертацію на тему «Містобудівні засади комплексного формування курортів».

Педагогічний стаж: з 1997 року.

Викладає дисципліни:

  • Теоретичні основи ландшафтної архітектури;
  • Культурологічні аспекти туристично-рекреаційного середовища.

Загальна кількість публікацій: 215.

Основні наукові та навчально-методичні праці:

1. Tamara Panchenko Территориальное планирование и развитие туризма в прибрежной зоне Украины. Трансфер інноваційних технологій. 2019. №1 С. 15-25.

2. Казимірський В.Б., Панченко Т.Ф., Яценко В.О., Гошовська В.М. Світові тенденції реновації центрів історичних міст. Містобудування та територіальне планування. 2020. №72.С. 104-118

3. Mykola Dyomin, Tamara Panchenko, Iryna Ustinova. Трансформация украинских городов в пост-Чернобыльский и пост-тоталитарный «переходный» период. Трансфер інноваційних технологій. 2021. №2. С. 3-16.

4. Панченко Т.Ф. Еволюція науково-теоретичного змісту терміноелементів «курорт-рекреація-туризм». Містобудування та територіальне планування. 2021. №77. С. 378-387.

5. Панченко Т.Ф. Стратегічне програмування територіального розвитку курортів, рекреації та туризму в Україні. Містобудування та територіальне планування. 2021. №78.С. 31-40.

6. Яценко В.О., Короткова Т.М., Панченко Т.Ф. Підготовка архітекторів в нових економічних, політичних та соціальних умовах (досвід кафедри ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури КНУБА). Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2022. №63.

  • Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура;
  • Ландшафтно-рекреаційне планування природно-заповідних територій;
  • ДБН «Планування і забудова територій».

Всього 425 наукових праць у т.ч. 54 книги та 24 англомовні роботи.

Наукові інтереси: міжнародне співробітництво з питань законодавства та розвитку туризму; участь у роботі міжнародних організацій ICOMOS-UNESCO та INSPIRELI AWARDS.

Підвищення кваліфікації

Український державний науково-дослідний інститут «ДІПРОМІСТО» з 24.03.2021 р №12-1.9/524

Програма стажування. Звіт

Тема: нормативно методичне забезпечення: генеральні плани, туристично-рекреаційні комплекси, ландшафтне планування. 2 кредити

Протокол 10.02.2021.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram