ДФ 22.192 Будівництво та цивільна інженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 22.192 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 200 від 29.05.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 20 від 29 березня 2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зозулинець Вікторії Василівни на тему «Кислотостійкі лужні цементи та композиційні матеріали на їх основі» з галузі знань 19 «Архітектура та будівництво» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Контактна інформація
Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури
електронна пошта: phd.knuba@gmail.com
Інформація про захист:
Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури.

Голова разової спеціалізованої ради:
ГОЦ Володимир Іванович, доктор технічних наук, професор, декан будівельно-технологічного факультету Київського національного університет будівництва і архітектури
Рецензенти:
ЛАСТІВКА Олесь Васильович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології будівельних конструкцій та виборів Київського національного університету будівництва і архітектури;
БЕРДНИК Оксана Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології будівельних конструкцій та виборів Київського національного університету будівництва і архітектури.
Опоненти:
КРОПИВНИЦЬКА Тетяна Павлівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри будівельного виробництва Інституту будівництва та інженерних систем Національного університету «Львівська політехніка».
БОРЗЯК Ольга Сергіївна, доктор технічних наук, професор, доцента кафедри Будівельних матеріалів, конструкцій і споруд Українського державного університету залізничного транспорту.

Науковий керівник:
КОВАЛЬЧУК Олександр Юрійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук наукового керівника на дисертаційну роботу

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Дисертація Зозулинець В.В.

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram