ДФ 23.101 Екологія

Спеціалізована вчена рада ДФ 23.101  створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № ____ від 06.06.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 21 від 17.04.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Маршалла Данііла Ігоровича на тему «Шляхи удосконалення захисту водних ресурсів на деокупованих територіях від забруднення та засмічення» з галузі знань 10 «Природні науки» за спеціальністю 101 «Екологія»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться:

Посилання на онлайн захист:

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури

Голова ради:

ХОМУТЕЦЬКА Тетяна Петрівна, доктор технічних наук, доцент, старший науковий співробітник, професор кафедри водопостачання і водовідведення Київського національного університету архітектури і будівництва.

Рецензенти:

ШАМАНСЬКИЙ Сергій Йосипович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри водопостачання і водовідведення Київського національного університету архітектури і будівництва;

ТКАЧЕНКО Тетяна Миколаївна, доктор технічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри технології захисту навколишнього середовища і охорони праці Київського національного університету архітектури і будівництва.

Опоненти:

АРХИПОВА Людмила Миколаївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу;

ТРОХИМЕНКО Ганна Григорівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету караблебудування імені адмірала Макарова.

Науковий керівник  Волошкіна Олена Сергіївна, доктор технічних наук, професор

Висновок про наукову новизну

Відгук наукового керівника

Дисертація

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram