ДФ 27.131 Прикладна механіка

Спеціалізована вчена рада ДФ 27.131 створена згідно наказу ректора Київського національного університету будівництва і архітектури № 270 від 02.07.2024 на підставі рішення Вченої ради КНУБА № 21 від 17.04.2024 року з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Максим’юка Олександра Всеволодовича на тему «Чисельне дослідження формозмінення просторових тіл напіваналітичним методом скінчених елементів.» з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 131 «Прикладна механіка»

Контактна інформація

Структурний підрозділ – відділ докторантури та аспірантури

електронна пошта: phd.knuba@gmail.com

Інформація про захист:

Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Посилання на захис:

Захист відбудеться за адресою: Київський національний університет будівництва і архітектури, архітектурний факультет.

Голова разової спеціалізованої ради:

СОЛОДЕЙ Іван Іванович, доктор технічних наук, професор, професора кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Рецензенти:

КОСТІНА Олена Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури;

ВАБІЩЕВИЧ Максим Олегович, доктор технічних наук, доцент, професора кафедри будівельної механіки Київського національного університету будівництва і архітектури.

Опоненти:

ПИСКУНОВ Сергій Олегович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри динаміки і міцності машин та опору матеріалів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

БАРАБАШ Марина Сергіївна, доктор технічних наук, професор кафедри комп’ютерних технологій будівництва та реконструкції аеропортів Національного авіаційного університету.

Науковий керівник:

КОЗАК Андрій Анатолійович, к.т.н., доц., Київського національного університету будівництва і архітектури.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Відгук наукового керівника на дисертаційну роботу

Дисертація

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису

Анотація

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram