Палеха Юрій Миколайович

Палеха Юрій Миколайович

Палеха Юрій Миколайович,

доктор географічних наук, професор

лауреат Державної премії в галузі архітектури 2003 року

Контактна інформація:

Scopus Author IDhttps://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215669418
ORCID0000-0001-5339-7943  https://orcid.org/0000-0001-5339-7943  
e-mail palekha.ium@knuba.edu.ua
Google Scholarhttps://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cs9AlbUAAAAJ  

В 1980 році закінчив Київський державний університет ім.Т.Г.Шевченка. Спеціальність «Географія».

В 1990 році захистив кандидатську дисертацію за темою: «Принципи організації соціальної інфраструктури в обласному суспільно-територіальному комплексі (на прикладі Луганської області)» (кандидат географічних наук, 11.00.02 «економічна та соціальна географія»).

В 2007 році отримав вчене звання доцента кафедри містубудування КНУБА.

В 2009 році захистив докторську дисертацію за темою: «Теорія і практика визначення вартості територій і оцінки земель населених пунктів України» (доктор географічних наук, 11.00.02 «економічна та соціальна географія).

В 2015 році отримав вчене звання професора кафедри містобудування КНУБА.

Педагогічний стаж: з 2000 року.

Викладає дисципліни:

 • «Регіональне планування»;
 • «Регіональне ландшафтне планування»;
 • «Сучасні проблеми архітектури та містобудування».

Загальна кількість публікацій: 160. Основні наукові та навчально-методичні праці:

 1. Палеха Ю. М. Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів. – К.: ПРОФІ, 2006. – 340 с. : іл.
 2. Палеха Ю.М., Олещенко А.В. Містобудівна документація у державах Європейського Союзу і в Україні: порівняльний аналіз / Досвід та перспективи розвитку міст України. – К.: Діпромісто, 2016. – Вип. 30. – C. 50-56.
 3. Палеха Ю.М. Географічні особливості планування розвитку Києва на сучасному етапі / Український географічний журнал. – 2017. – №4 – С.39-48.
 4. Палеха Ю. М.  Акваторія у планувальній структурі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. – – Вип. 46. – С.326-329.
 5. Палеха Ю. М. Розвиток планувального каркасу України як основа її інтеграції у європейський простір / Українська географія: сучасні виклики [зб. наук. пр. у 3-х т.]. – К.: Прінт-сервіс, 2016. – Т.ІІ – С.238-240.
 6. Методика інтеграції екологічної складової розвитку у просторове планування України (регіональний рівень) / Айлікова Г.В., Голубцов О.Г., Лісовський С.А., Маруняк Є.О., Палеха Ю.М. та ін. Під ред. акад. НАН України Руденка Л.Г. – Монографія. – К.: Реферат, 2016. – 76 с. : іл.
 7. Мартин А., Палеха Ю., Євсюков Т., Кошель А. Геоінформаційне забезпечення оціночного районування  територій громад в Україні. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2022. – вип.1 (43) – С:121-126.
 8. Олещенко А.В., Палеха Ю.М., Мартин А.Г. На шляху до уніфікованого просторового планування: узгодження систем класифікації у землеустрої та містобудуванні. Землевпорядний вісник. – 2021. – №8 – С.7-11.
 9. Палеха Ю.М.Нова редакція Генеральної схеми планування території України – стратегія інтеграції України у європейський простір. Український географічний журнал 2020 (1). С. 07-15.
 10. Палеха Ю.М. Геоінформаційні системи – важливий інструмент управління територіями ОТГ / Землевпорядний вісник. – 2019 – №8.– С.32-36.
 11. Мартин А., Кошель А., Манцевич Ю., Дехтяренко Ю, Колосюк А, Палеха Ю. Нормативна грошова оцінка земель: на шляху до уніфікації та оновлення методики / Землевпорядний вісник. – 2019 – №8. – С.24-31.

Наукові інтереси:

 • Регіональне планування;
 • Ландшафтне планування;
 • Геоурбаністика;
 • Транскордонне планування;
 • Оцінка земель;
 • Містобудівний кадастр;
 • Геоінформаційні технології.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram