Новини кафедри "Водопостачання та водовідведення"

31 серпня Конференція трудового колективу КНУБА

Конференція трудового колективу

КНУБА робить усе можливе для захисту країни.

Організована допомога студентам переселенцям нашими співробітниками. Створенно волонтерської кухні, щоб годувати студентів переселенців. Організовано збір і передача допомоги студентам переселенцям та воїнам, проведення благодійних аукціонів, що дозволило придбати два квадрокоптери. Ми цінуємо високий патриотизм нашого колективу й вдячні йому за це. КНУБА одним з перших почав обстеження постраждалих будинків.

Безумовно всі ці умови впливали на прийом в Університет. Ми всі знаємо що освіта є складовою національної безпеки. Національна безпека пов’язана з людським капіталом. Вступна кампаніяу цьому році стала індикатором глибоких проблем і суперечностей які накопичувались протягом багатьох років як у системі освіти і України так і внашому Університеті. Іх можна поділити на проблеми об’єктивног й суб’єктивного характеру. Протягом всіх років незалежності України мав стійкий процес деіндустріалізації економіки, зниження престижності інженерної праці, втрата потреби отриманна складних науковміських знань.

Важливим напрямом нашої роботи у минулому році стала підготовка дисертацій та освітніх програм. За останній навчальний рік підготовлено 14 освітніх програм. А на наступний рік за планом акредитаціїї – більше 30 освітніх програм. Для КНУБА залишається незмінною стратегія тісної взаємодії з ринком праці. Практично всі випускники КНУБА були працевлаштовані.

Наука в КНУБА відіграє особливу роль. Відбуваеться сталий рост наукових досліджень, підготовка наукових кадрів, розвиток інноваційної діяльності. Видано багато монографій, навчальних посібників, суттєво збільшується індекс Хірша, захищено багато докторських і кандидатських дисертацій.

Відповідно до закону України про освіту ми повинні сформувати систему підготовки науковців за ІІІ рівнем акредитації.

Задача розширити інформаційного простору в якому присутній наш Університет. У міжнародній діяльності маємо розширити співпрацю із Університетами партнерами, розширяти програму акдемічної мобільності та наукові контакти із зірубіжними партнерами. Покращити якість підготовки кадрів, організовувати та виконувати міжнарожні проекти. Продовжити роботи по покращеню лабораторної бази Університету.

Чекаємо нашу Перемогу.

Дякую за увагу!

Доцент Копаниця Ю.Д.

Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Конференція трудового колективу
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram