Współpracа: Kijow – Polska Technologie kognitywne (Cognitive technologies) – innowacyjny kierunek studiów

Współpracа: Kijow - Polska Technologie kognitywne (Cognitive technologies) – innowacyjny kierunek studiów​

Profesor Aleksandra Kuzior, prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej i Kierownik Katedry Stosowanych Nauk Społecznych jest autorką projektu „Cognitive technologies – studia drugiego stopnia w języku angielskim” przygotowanego do programu KATAMARAN. Napisany przez profesor Aleksandrę Kuzior projekt uzyskał dofinanowanie z polskiej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. W ramach projektu realizowanego we współpracy Politechniki Śląskiej z Kijowskim Narodowym Uniwersytetem Budownictwa i Architektury powstał program studiów i 10 podręczników akademickich. Po raz pierwszy kierunek został uruchomiony na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w roku akademickim 2021/2022. Spotkał się z dużym zainteresowaniem studentów zagranicznych m.in. z Ghany, Etiopii, Jemenu, Tanzanii, Nigerii, Pakistanu, Iraku i Rwandy. Dużym zainteresowaniem cieszy się także wśród polskich studentów. Studia prowadzone są w języku angielkim. Abolwent po zakończeniu kształcenia uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Kierunek studiów jest połączeniem kształcenia w zakresie tradycyjnej kognitywistyki (filozofii umysłu, psychologii poznawczej, lingwistyki kognitywnej) oraz technologii kognitywnych, opartych na narzędziach informatycznego wzmocnienia poznawczego. Kierunek rozwija takie kompetencje jak: uczenie się, myślenie (analityczne, syntetyczne), percepcję kognitywną, podejmowanie decyzji oraz inteligencję kognitywną.

Nowy kierunek jest odpowiedzią na ewoluujący rynek pracy potrzebujący specjalistów umiejętnie łączących kompetencje miękkie z kompetencjami inżynierskimi ukierunkowanymi na nowoczesne technologie oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Profesor Aleksandra Kuzior wskazuje, że kierunek jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy oraz trendy rozwojowe Zachodu w związku z rozwojem Przemysłu 4.0, nowoczesnych usług dla biznesu oraz innowacyjnych technologii związanych z kształtowaniem Smart Cities. Jest to w Polsce i w Europie kierunek unikatowy, otwierający drzwi do światowych pracodawców, funkcjonujących na zagranicznym rynku pracy.

Za przygotowanie koncepcji kierunku i innowacyjne podejście w 2020 roku Profesor Aleksandra Kuzior uhonorowana została Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju. W roku 2022 kierunek uzyskał certyfikat “Studia z przyszłością” oraz certyfikat nadzwyczajny “Laur Europejski” za najbardziej innowacyjne i unikalne

rozwiązania w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia i współpracy zagranicznej.

Certyfikat odebrała Profesor Aleksandra Kuzior, inicjatorka kierunku i kierownik projektu realizowanego w ramach programu KATAMARAN.

Profesor Aleksandra Kuzior podkreśla, że – „Globalny rynek inteligentnych rozwiązań rozwija się bardzo szybko, już obecnie osiąga wysokie wartości liczone w milionach dolarów. Rosnąca ilość danych przetwarzanych przez firmy jest motorem rozwoju technologii kognitywnych, a ich implementacja i właściwe zarządzanie jest często warunkiem osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Algorytmy rozwijające swoje funkcje kognitywne metodą głębokiego uczenia maszynowego pozwalają na wykorzystanie robotów w nowych rolach, często w wielowymiarowych sprzężeniach zwrotnych z człowiekiem”.

Z pewnością specjaliści technologii kognitywnych będą potrzebni na rozwijającym się rynku pracy.

Aleksandra Kuzior

Aleksandra Kuzior

Profesor Politechniki Śląskiej
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram