Підвищення кваліфікації за відповідним видом робіт

Запрошуємо на курси підвищення кваліфікації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури за напрямом професійної атестації архітекторів:

Розробник: робоча група за погодженням з міністерством розвитку громад та територій України.

Напрям: архітектурне об’ємне проєктування.

Мета: актуалізація власних знань та вмінь для здійснення професійної діяльності в галузі архітектури за напрямком архітектурне об’ємне проєктування.

Короткий опис курсу та його структура: курс складається з актуального нормативно-правового забезпечення; законодавчого регулювання; порядку проєктування та будівництва об’єкта; порядку отримання містобудівних умов та обмежень і технічних умов; особливості розроблення та затвердження проєктної документації; зміни у будівельних нормах; проведення експертизи та затвердження проєктної документації; визначення класів наслідків; порядок прийняття в експлуатацію; єдина державна електронна система у сфері будівництва; інформатизація, ВІМ-технології, електронні бази даних в проєктуванні; енергозбереження та енергоефективність; екологічні вимоги до об’єктів архітектури; особливості реставрації пам’яток історії, культури, архітектури; особливості архітектури виробничих будівель, об’єктів військового призначення, сакральної архітектури; особливості авторського нагляду; організація наукового супроводу проєктування та будівництва; конкурсне проєктування.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/набуватимуться: здатність розуміти і враховувати актуальні теоретичні, нормативно-правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при здійсненні професійної діяльності при створенні об’єктів архітектури за напрямком архітектурне об’ємне проєктування.

Опис результатів навчальної діяльності: Слухач після підвищення кваліфікації  покращить та актуалізує  знання з нормативно-правового забезпечення; законодавчого регулювання; порядку проєктування та будівництва об’єкта; порядку отримання містобудівних умов та обмежень і технічних умов; особливості розроблення та затвердження проєктної документації; зміни у будівельних нормах; проведення експертизи та затвердження проєктної документації; визначення класів наслідків; порядку прийняття в експлуатацію; особливості єдиної державної електронної системи у сфері будівництва; інформатизації, ВІМ-технологій, електронних баз даних в проєктуванні; енергозбереження та енергоефективності; екологічних вимог до об’єктів архітектури; особливостей реставрації пам’яток історії, культури, архітектури; особливості архітектури виробничих будівель, об’єктів військового призначення, сакральної архітектури; особливостей авторського нагляду; організації наукового супроводу проєктування та будівництва; конкурсного проєктування.

 

Група слухачів: 10-25 осіб

Загальний обсяг: 34 год лекційних занять

Форма проведення: дистанційна

Період та тривалість навчання: 5 днів

Форма контролю: недиференційований залік

Документ підвищення кваліфікації: електронний сертифікат

Категорія слухачів курсу: архітектори

Заява на курси: завантажити

Розробник: робоча група за погодженням з міністерством розвитку громад та територій України.

Напрям: розроблення містобудівної документації.

Мета: актуалізація власних знань та вмінь для здійснення професійної діяльності в галузі містобудування.

Короткий опис курсу та його структура: курс складається з актуального нормативно-правового забезпечення; законодавчого регулювання; складу та порядку збору вихідних даних; рівнів планування; поєднання містобудівної та землевпорядної документації; особливості розроблення генеральних планів населення пунктів;  особливості розроблення детальних планів території; особливості розроблення плану зонування; процедури погодження та затвердження містобудівної документації; моделювання транспортних потоків;  розроблення стратегічної екологічної оцінки;  інженерно-технічних заходів цивільного захисту; регулювання земельних відносин; Національна інфраструктура геопросторових даних та  геоінформаційних технологій  при професійній діяльності архітекторів, як відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури за напрямком розроблення містобудівної документації.

Перелік компетентностей, які вдосконалюватимуться/ набуватимуться: Здатність розуміти і враховувати актуальні теоретичні, нормативно-правові, соціальні, екологічні, етичні, економічні аспекти, що впливають на формування поточних та перспективних рішень при здійсненні професійної діяльності при створенні містобудівної документації.

Опис результатів навчальної діяльності: Слухач після підвищення кваліфікації  покращить та актуалізує знання з нормативно-правового забезпечення; законодавчого регулювання; складу та порядку збору вихідних даних; рівнів планування; поєднання містобудівної та землевпорядної документації; особливості розроблення генеральних планів населення пунктів;  особливості розроблення детальних планів території; особливості розроблення плану зонування; процедури погодження та затвердження містобудівної документації; моделювання транспортних потоків;  розроблення стратегічної екологічної оцінки;  інженерно-технічних заходів цивільного захисту; регулювання земельних відносин; Національна інфраструктура геопросторових даних та  геоінформаційних технологій  при професійній діяльності архітекторів, як відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури за напрямком розроблення містобудівної документації.

Контакти:

 

pks@knuba.edu.ua

Пристайло Микола Олексійович
начальник центру з питань забезпечення якості освіти

Балака Максим Миколайович
начальник відділу сприяння індивідуального розвитку

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram