Про центр з питань забезпечення якості освіти

Співробітники центру

Начальник центру з питань забезпечення якості освіти


Пристайло Микола Олексійович
prystailo.mo@knuba.edu.ua, accreditation@knuba.edu.ua

Начальник відділу підтримки та
функціонування системи менеджменту якості


Бойко Євгенія Григорівна
boiko.ieg@knuba.edu.ua

Начальник відділу моніторингу якості підготовки фахівців


Дьяченко Олександр Сергійович
diachenko.os@knuba.edu.ua

Начальник відділу ліцензування та акредитації


Делембовський Максим Михайлович
delembovskyi.mm@knuba.edu.ua

Провідний фахівець

Лебейчук Наталія Володимирівна
lebeychuk.nv@knuba.edu.ua

Провідний фахівець

Зимовська Ірина Петрівна
zymovska.ip@knuba.edu.ua

Фахівець І категорії
Собченко Наталія Сергіївна
sobchenko.ns@knuba.edu.ua

Фахівець I категорії
Ганькевич Тетяна Всеволодівна
hankevych.tv@knuba.edu.ua

Фахівець I категорії

Ножка Вікторія Олексіївна
nozhka.vo@knuba.edu.ua

Фахівець I категорії

Дяк Тетяна Леонідівна
diak.tl@knuba.edu.ua

Адреса:
03037, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 31
корпус лабораторний, кімната 8105.

Телефон (044) 245 42 21
e-mail: accreditation@knuba.edu.ua
facebook.com/knubaaccreditation

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram