Співробітники Центру якості взяли участь у Міжнародній конференції MoodleMoot Ukraine 2023

26 травня 2023 року відбулась одинадцята Міжнародна науково-практична конференція MoodleMoot Ukraine 2023: Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle. Організаторами конференції виступили Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та МОН України, Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” та Інститут цифровізації освіти Національної академії педагогічних наук України.

MoodleMoot – це традиційна назва конференцій, які в усьому світі проводяться користувачами системи управління навчанням Moodle. Їх проведення має певні особливості, головними з яких є спілкування, обмін ідеями та досвідом на сайті конференції, що створюється на платформі Moodle. Напрями роботи конференції: ✅ досвід упровадження й використання системи Moodle у дистанційному навчанні та мережній підтримці навчального процесу; ✅ розвиток системи Moodle, створення і використання нових модулів Moodle, інтеграція Moodle з іншими програмними засобами; ✅ організаційні, педагогічні та методичні проблеми використання системи управління навчанням Moodle; ✅ Moodle у школі.

Співробітники Центру з питань забезпечення якості освіти Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА) – Максим Делембовський, Максим Балака, Микола Пристайло, Олександр Дьяченко представили доповідь 📌 “Розробка та впровадження сучасних методів організації освітнього процесу у закладах вищої освіти”. Наведено оновлену концепцію щодо вдосконалення електронного навчально-методичного комплексу дисциплін на платформі Moodle (https://org2.knuba.edu.ua/) та використання технологій дистанційного навчання, що реалізуються у нашому закладі вищої освіти. За цією концепцією основне завдання є формування освітніх компонентів за освітньою програмою. Такий підхід має на меті суттєво покращити навігацію як для здобувачів вищої освіти, так і для гарантів освітніх програм. Разом з тим, розглянуто основні підходи для автоматизації процесу розробки і оновлення освітніх програм з використанням платформи Moodle та які переваги це надає в роботі. Запровадження процедури моніторингу якості підготовки фахівців шляхом розширення повноважень відповідного відділу забезпечує, окрім ректорських контрольних робіт, додати функції контролю семестрових екзаменів та кваліфікаційних іспитів. У підсумку розглянуто можливість дистанційного проведення фахових вступних випробувань.

❗️Більш детально з матеріалами доповіді можна ознайомитись за покликанням https://2023.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=9.

Центр з питань забезпечення якості освіти КНУБА

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram