Про відділ

Призначення відділу – удосконалення діючої системи менеджменту якості Київського національного університету будівництва і архітектури щодо чинних вимог міжнародних стандартів ISO 9001:2015 у відповідності з цілями Університету.

Основні завдання та функції відділу:

 • Участь в формуванні керівництвом стратегії розвитку Університету, підготовки вхідної інформації для аналізу поточного стану СМЯ та формуванню планів на майбутнє.
 • Підготовка пропозицій щодо формування Політики і Цілей у сфері якості Університету.
 • Участь в розробці та підтримці процесів, необхідних для функціонування системи менеджменту якості.
 • Розробка, узгодження та впровадження підходів і методів по плануванню, впровадженню, контролю та удосконаленню процесів в рамках СМЯ Університету з метою підтримки результативності.
 • Координація діяльності та участь в розробці документованих вимог СМЯ з врахуванням нормативних вимог в сфері діяльності Університету.
 • Впровадження документованої інформації СМЯ, контроль виконання.
 • Надання інформаційно-консультативної підтримки персоналу всіх рівнів Університету з питань менеджменту якості.
 • Організація та проведення внутрішніх планових та позапланових аудитів на підставі Програми, яка затверджується ректором.
 • Надавати ректору загальний звіт за результатами проведення внутрішніх аудитів та досягнення цілей Програми внутрішніх аудитів.
 • Ініціювати проведення позапланових аудитів.
 • За рішенням ректора організовувати та приймати участь в проведенні самооцінки процесів та СМЯ в цілому за визначеними критеріями.
 • Організація та сприйняття проведенню зовнішніх аудитів.
 • Організація та участь у визначенні причин невідповідностей, заходів по усуненню, виконанню заходів по всіх процесах, у всіх підрозділах.
 • Звітування ректору про стан закриття невідповідностей та усуненню причин.
 • Розробка та впровадження заходів щодо підтримки СМЯ в робочому стані і відповідності, визначеним керівництвом, критеріям міжнародних стандартів.
 • Підготовка обґрунтованих пропозицій керівництву Університету щодо вдосконалення системи менеджменту якості.
 • Забезпечення вищого керівництва необхідною вхідною інформацією для проведення аналізу СМЯ з боку керівництва та розробки цілей та планів на наступний період.
 • Підготовка проектів наказів та розпоряджень по системі менеджменту якості.
 • Проведення навчання персоналу Університету у сфері менеджменту та СМЯ.
 • Підвищення компетентності персоналу відділу у сфері менеджменту різних напрямків.

Стандарт ISO 9001:2015 розроблений Міжнародною Організацією по стандартизації. Він забезпечує системний підхід до забезпечення якості. Вимоги стандарту допомагають визначити проблеми пов’язані з управлінням і як наслідок вирішити, що в свою чергу дозволяє поліпшити якість послуг, сприяє підвищенню рівня задоволеності споживача та чітко регламентує всі заходи, які проводяться в ході розробки, впровадження та підтримки СМЯ.

Начальник відділу – Бойко Євгенія Григорівна

Контакти відділу ПФ СМЯ:

Тел.: 044-241-55-39;

Внутр. тел.: 5-39

Е-mail: knuba.iso@gmail.com

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram