Навчання за кошти фізичних/юридичних осіб

Відповідно до ЗУ України “Про вищу освіту”, Положення про організацію освітнього процесу у КНУБА сектор контрактної підготовки навчального відділу проводить роботу з організації поновлення, переведення, зарахування для отримання другої спеціальності здобувачів вищої освіти в університеті:

– прийом документів (заяви, оригінали та копії супровідних документів);

– підготовка проєктів наказів;

– оформлення та супровід договорів про надання платної освітньої послуги – навчання;

– моніторинг виконання платниками обов’язків щодо оплати за навчання здобувачів вищої освіти.

З питань поновлення, переведення, зарахування для отримання другої спеціальності за кошти фізичних/юридичних осіб звертайтесь:

Факультети: архітектурний, автоматизації і інформаційних технологій, інженерних систем та екології – а.217тел. +38(044) 241-55-20.

Факультети: будівельний, будівельно-технологічний, урбаністики та просторового планування, геоінформаційних систем та управління територіями – а.225тел. +38(044) 245-42-10.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ЗА НАВЧАННЯ

03037, м. Київ, просп. Повітряних сил, 31
Одержувач: КНУБА
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
Код ЄДРПОУ: 02070909
Код банку: 820172
IBAN UA148201720313271003201013535
ККДБ 25010100

Призначення платежу: Оплата за навчання згідно договору №………., ПІБ студента та замовника (якщо договір оформлений на батьків)

Ксерокопію квитанції на листі А4 надавати в: к.217, тел. +38(044) 241-55-20 або к.225, тел. +38(044) 245-42-10
або відправити фото квитанції на електронну пошту contract@knuba.edu.ua

Рекомендовані форми (зразки) заяв щодо навчання за кошти фізичних/юридичних осіб

Зарахування на навчання з іншого закладу вищої освіти
(здобувач вже здобув освітній ступінь бакалавра)
ЗАЯВУ ТА ДОКУМЕНТИ ПОДАВАТИ В ПРИЙМАЛЬНУ КОМІСІЮ

Необхідні документи та дії:
1. Заява на зарахування (написати заяву, отримати дозвіл декана або заступника та подати в канцелярію а.230 на розгляд ректору. Протягом 4-5 днів звернутись у приймальну комісію для оформлення документів)
2. Диплом про вищу освіту (пред’явити оригінал та подати дві копії)
3. Додаток до диплома (пред’явити оригінал та подати дві копії)
4.1. Паспорт старого зразка (пред’явити оригінал та подати дві копії сторінок 1-4, 10-11)
або
4.2. Паспорт у вигляді картки + витяг про місце реєстрації (пред’явити оригінал та подати дві копії паспорта з двох сторін та витягу про місце реєстрації)
5. РНОКПП або ІД код (пред’явити оригінал та подати дві копії)
6. Чотири фото 3х4
7. Приписне свідоцтво або військовий квиток (для чоловіків). Пред’явити оригінал та подати дві копії.

Поновлення на навчання в разі відрахування з КНУБА

Необхідні документи та дії:
1. Витяг з наказу про відрахування (отримати в а.231 – відділ кадрів).
2. Заява на поновлення (написати заяву, отримати дозвіл декана або заступника та подати в канцелярію а.230 на розгляд ректору. Протягом 4 днів звернутись у навчальний відділ для оформлення документів).
3. Академічна довідка (в разі відсутності такої довідки, необхідно звернутись у відповідний деканат університету).
4. Приписне свідоцтво або військовий квиток, для чоловіків (Подати військово-обліковий документ в а.710 на перевірку. Отримати на копії такого документу відмітку про його відповідність. Долучити завірену копію до пакету документів)
5. Анкета на поновлення (див. форму, кнопка справа)
6. В разі, якщо здобувач забирав документи після відрахування, подати такі документи:
– Дві копії паспорта;
– Дві копії РНОКПП (ІД код);
– Чотири фото 3х4.

Поновлення на навчання з іншого закладу вищої освіти (здобувач не завершив навчання на відповідному рівні вищої освіти)
Необхідні документи та дії: 1. Заява на поновлення (написати заяву, отримати дозвіл декана або заступника та подати в канцелярію а.230 на розгляд ректору. Протягом 4 днів звернутись у навчальний відділ для оформлення документів) 2. Академічна довідка з іншого закладу вищої освіти (пред’явити оригінал та подати дві копії) 3.1. Паспорт старого зразка (пред’явити оригінал та подати дві копії сторінок 1-4, 10-11) або 3.2. Паспорт у вигляді картки + витяг про місце реєстрації (пред’явити оригінал та подати дві копії паспорта з двох сторін та витягу про місце реєстрації) 4. РНОКПП або ІД код (пред’явити оригінал та подати дві копії) 5. Чотири фото 3х4 6. Приписне свідоцтво або військовий квиток, для чоловіків (Подати військово-обліковий документ в а.710 на перевірку. Отримати на копії такого документу відмітку про його відповідність. Долучити завірену копію до пакету документів). 7. Анкета на поновлення (див. форму, кнопка справа)
Академічна відпустка в зв’язку з призовом до лав ЗСУ

Необхідні документи та дії:
1. Заява про надання академічної відпустки (підписати в деканаті та подати в канцелярію а.230)
2. Копія повістки (подати разом із заявою в навчальний відділ)

Академічна відпустка за медичними показниками

Необхідні документи та дії:
1. Заява про надання академічної відпустки (підписати в деканаті та подати в канцелярію а.230)
2. Копія висновку ЛКК (подати разом із заявою в навчальний відділ)

Академічна відпустка в зв’язку з вагітністю

Необхідні документи та дії:
1. Заява про надання академічної відпустки (підписати в деканаті та подати в канцелярію а.230)
2. Копія медичної довідки (подати разом із заявою в навчальний відділ)

Академічна відпустка за сімейними обставинами

Необхідні документи та дії:
1. Заява про надання академічної відпустки (підписати в деканаті та подати в канцелярію а.230)

Переведення з навчання за кошти державного бюджету на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб

Необхідні документи та дії:
1. Заява про переведення (написати заяву, отримати дозвіл декана або заступника та подати в канцелярію а.230 на розгляд ректору. Протягом 4 днів звернутись у навчальний відділ для оформлення документів)
2. Договір про надання платної послуги (укласти договір у навчальному відділі, при собі мати паспорт та РНОКПП платника)
3. Копія платіжного доручення про оплату за навчання (сплатити за навчання згідно реквізитів, подати копію у навчальний відділ)

Переведення до іншого закладу вищої освіти

Необхідні документи та дії:
1. Заява на переведення до іншого закладу вищої освіти (підписати в деканаті та подати в канцелярію а.230 на розгляд ректору. Забрати заяву в канцелярії та звернутися з нею до ректора іншого закладу вищої освіти)
2. Заява на переведення до іншого закладу вищої освіти (в разі позитивного рішення ректора іншого закладу вищої освіти, надати заяву у навчальний відділ, тобто на заяві буде дозвіл обох ректорів)
* – інший заклад вищої освіти надсилає до КНУБА запит на отримання особової справи здобувача

Переведення з іншого закладу вищої освіти до КНУБА

Необхідні документи та дії:
1. Заява на переведення до КНУБА, підписана ректором іншого закладу вищої освіти (підписати в деканаті та подати в канцелярію а.230 на розгляд ректору. Забрати заяву в канцелярії та звернутися з нею у навчальний відділ)
* – КНУБА формує та надсилає до іншого закладу вищої освіти запит на отримання особової справи здобувача
2. Договір про надання платної послуги (укласти договір у навчальному відділі, при собі мати паспорт та РНОКПП платника)
3. Копія платіжного доручення про оплату за навчання (сплатити за навчання згідно реквізитів, подати копію у навчальний відділ)

Відрахування за власним бажанням

1. Заява на відрахування (подати в деканат а потім в канцелярію а.230)
2. Академічна довідка (після виходу наказу про відрахування звернутись у деканат стосовно термінів виготовлення академічної довідки)

Поновлення на навчання після академічної відпустки

1. Заява про поновлення навчання після академічної відпустки (подати в деканат а потім в канцелярію а.230)
2. Протягом 10 робочих днів звернутись до навчального відділу стосовно питань щодо оплати за навчання

Продовження академічної відпустки (догляд за дитиною)

1. Заява на продовження академічної відпустки (подати в деканат а потім в канцелярію а.230)
2. Копія свідоцтва про народження дитини

Переведення з однієї форми здобуття освіти на іншу

1. Заява про переведення (написати заяву, отримати дозвіл декана або заступника та подати в канцелярію а.230 на розгляд ректору. Протягом 4 днів звернутись у навчальний відділ для оформлення документів)
2. Договір про надання платної послуги (укласти договір на іншу форму здобуття освіти у навчальному відділі, при собі мати паспорт та РНОКПП платника)
3. Копія платіжного доручення про оплату за навчання (сплатити за навчання згідно реквізитів, подати копію у навчальний відділ)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram