Нормативні документи

Положення про Вчену раду КНУБА 2022

Положення про вчену раду факультету КНУБА

Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії

 

Положення про присвоєння почесного звання “Почесний доктор КНУБА”
Положення про присвоєння почесного звання “Почесний професор КНУБА”
Положення про присвоєння почесного звання “Заслужений професор КНУБА”
Положення про присвоєння почесного звання “Заслужений працівник КНУБА”
Положення про вчені ради факультетів
Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань професора, доцента і старшого дослідника в КНУБА
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram