Присудження ступеня доктора філософії (PhD)

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради  закладу вищої освіти, наукової установи  про присудження ступеня доктора філософії (відповідно до Постанови КМУ від 12.01.2022 № 44)
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram