Адаменко Марія Василівна

асистент кафедри Основ архітектури та архітектурного проєктування

ORCID ID  https://orcid.org/0000-0003-0153-1666

Google Scholar  https://scholar.google.com/citations?user=WsPTS10AAAAJ&hl=uk

adamenko.mv@knuba.edu.ua

тел.: (044) 241-55-64, кімната 217

Досягнення у професійній діяльності за п’ять років

Освіта

Навчалась в Національному університеті «Львівська політехніка» за напрямком Архітектура будівель і споруд, закінчила в 2010 році.

Документи про підвищення кваліфікації, міжнародну діяльність та інші свідоцтва

– кваліфікаційний сертифікат про підготовку у сфері зведення будинків і споруд з близьким до нульового енергоспоживанням в рамках проекту “Train-to-NZEB: The Building Knowledge Hubs”;

– про курси підвищення кваліфікації та ін.

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 10 років. Науково-педагогічний стаж – 8 років.

2011 – 2015– навчання в аспірантурі на кафедрі Основ архітектури та архітектурного проектування КНУБА.

Робота над кандидатською дисертацією по спеціальності 18.00.02–  «Архітектура будівель та споруд» на тему: “Формування об’ємно-планувальної структури шкіл в Закарпатті”

З 2015 – асистент кафедри Основ архітектури і архітектурного проектування КНУБА.

Перелік навчальних дисциплін

– Архітектурне проектування І курсу;

– Практичні заняття з композиції І курсу;.

– Керівник студентської обмірної практики І курсу.

Основні публікації

  1. Коблик М.В.Історичні аспекти розвитку та формування мережі шкіл на Закарпатті/М.В.Коблик //Історичний досвід та сучасні тенденції розвитку архітектури, дизайну, містобудування та образотворчого мистецтва: зб.наук. праць за матеріалами Всеукр. студ. наук. конф. ̶ Полтава: ПолтНТУ, 2012. ̶  Т.2. ̶  С. 105-112.
  2. Коблик М.В.Особливості створення архітектурного простору навчальних приміщень для комфортного і результативного навчального процесу/М.В.Коблик //Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. зб. ̶ К.,2012. ̶  Вип.44. ̶  С. 269-275.
  3. Коблик М.В. Особливості формування мережі шкіл на Закарпатті /М.В.Коблик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”, серія Архітектура. ̶ Львів, 2013. ̶  Вип.757
  4. Коблик М.В. Сейсмостійке будівництво та сейсмічний захист шкіл на закарпатті/М.В.Коблик//Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-виробн. збірник Відповід. ред. Куліков П.М. ̶ К.:Кнуба, 2014. ̶  Вип.1. ̶  С.42-48.
  5. Коблик М.В. Діяльність загальноосвітніх навчальних закладів на Закарпатті /М.В.Коблик//Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-виробн. збірник Відповід. ред. Куліков П.М. ̶ К.:Кнуба, 2014. ̶  Вип.4. ̶  С.45-51.
  6. Коблик М. В. Вплив національних традицій на архітектуру шкіл Закарпаття/ Архітектурний вісник КНУБА: НАУК.-виробн. збірник Відповід. ред. Куліков П.М. ̶ К.:Кнуба, 2015. ̶  Вип.6. ̶  С.305-314.
  7. Враження від проведення курсового проекту обміри пам’ятки архітектури та обмірно-проектної практики в Національному заповіднику «Софія Київська»/ СлєпцовО.С., Куковальська Н.М., НіканоровС.О., ГорінаА.О., АдаменкоМ.В.//Архітектурний вісник КНУБА, 2020. – Вип. 19.- С.171-189.
  8. Методика виконання курсового проекту студентами архітектурного факультету КНУБА на першому курсі «Перспектива пам’ятки архітектури»/ СлєпцовО.С., НіканоровС.О., ГорінаА.О., ГороваЮ.О., ПивоваренкоО.В., АдаменкоМ.В.//- Архітектурний вісник КНУБА, 2020. – Вип. 20-21.- С.116-131.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram