Адміністрування освітніми та управлінськими компетенціями

Випускники КНУБА отримують актуальні знання та кваліфікаційні навики щодо побудови та функціонування системи менеджменту  будівельних підприємств, бізнес-процесів, характеристик їх успішності відповідно до місії, стратегічних цілей та поточних завдань на ринку будівельних послуг. 

Освітня програма передбачає надання знань щодо змісту механізмів та методів корпоративного управління, управління змінами на підприємстві розподілу та використання фінансових ресурсів, залучення інвестицій, взаємодії будівельного підприємства з організаціями, співробітниками та іншими контрагентами. 

Фокус програми на підготовку фахівців, здатних до розуміння та діяльності з формування ефективного організаційно-економічного механізму функціонування підприємств у мінливому ринковому середовищі, забезпечує формування у здобувачів підприємницьких та комунікаційних компетентностей у поєднанні із soft skills для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності, у тому числі, на управлінських посадах так і підприємств, установ, організацій та малих підприємств без апарату управління.  

Високий рівень професійної підготовки випускників підтверджується апробаціями на міжнародних науково-практичних конференціях та на кафедральних семінарських курсах.

Вимоги до рівня професіоналізму науково-педагогічних працівників освітньої-наукової програми  під час конкурсного добору визначено у Положенні про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Київського національного університету будівництва і архітектури 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram