Анпілова Є.С.

АНПІЛОВА ЄВГЕНІЯ СЕРГІЇВНА кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці і навколишнього середовища,

https://orcid.org/0000-0002-4107-0617

Scopus ID: 57211297040

linkedin.com/in/yevheniia-anpilova-0a7b69b9

https://scholar.google.com/citations?user=heJ5ys0AAAAJ&hl=ru

e.anpilova@gmail.com  

Освіта

У 1999 р. з відзнакою закінчила Київський топографічний технікум за спеціальністю «Геодезичні роботи та експлуатація геодезичного обладнання», здобула кваліфікацію аерофотогеодезиста.

У 2002 р. з відзнакою закінчила Київський інститут менеджменту та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті за спеціальністю «Землевпорядкування та кадастр», здобула кваліфікацію інженера з землевпорядкування та кадастру.

У 2011 р. присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності 21.06.01 – «Екологічна безпека», Київський Національний університет будівництва і архітектури.

У 2014-2018 рр. проходила курси у Ванкуверському острівному університеті, Канада / Vancouver Island University, Canada. Certificate of Course Completion Student VIU ID 577 368 863 , Grade A+

Сертифікат курсу SDI-06 від 11.01.2018 ГІС на основі інтернет та геопортали ІПД/Web GIS and Geoportals for SDI.

Сертифікат курсу SDI-05 від 20.05.2017 Просторове моделювання та прикладне програмне забезпечення для ІПД / Spatial Modeling and Applications for SDI.

Сертифікат курсу SDI-04 від 16.12.2016 Питання менеджменту в ІПД /Issues of management in SDI.

Сертифікат курсу SDI-03 від 21.12.2015 Просторові кадастрові інформаційні системи для ІПД /Spatial Cadastral Information Systems for SDI.

Сертифікат курсу SDI-02 від 15.04.2015 Системи керування базами геоданих для інфраструктури просторових даних / Database Management Systems for SDI.

Сертифікат курсу SDI-01 від 30.11.2014 Вступ до геоінформаційних систем для інфраструктури просторових даних / SDI-01 Introduction to GIS for Spatial Data Infrastructure

У 2019 р. Підтвердила сертифікатом рівень володіння іноземною мовою (англійська) Рівень В2. Свідоцтво №25134 від 21.03.2019 «Англійська мова як іноземна» Перші Київські державні курси іноземних мов.

 

Загальна інформація

Загальний стаж 21 рік. Науково-педагогичний стаж 19 років.

 

Основне місце роботи з 2010 р. – теперішній час Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору Національної академії наук України, старший науковий співробітник Відділу природних ресурсів.

Викладач в аспірантурі предмет «Основи геоінформаційних систем» Спеціальність 122- комп’ютерні науки та інформаційні технології.

 

З 06.2022 р. – теперішній час старший науковий співробітник Центру екологічних досліджень ім. Гельмгольца, відділ моделювання гідросистем / Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH – UFZ, Department Hydrosystemmodellierung (CHS). м. Лейпциг, Федеративна республіка Німеччина.

 

Січень – квітень 2022 р. – старший науковий співробітник ДП Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки лабораторії безпеки уранових об’єктів (332) відділу аварійної готовності та радіаційного моніторингу (330) відділення радіаційної безпеки (300)

 

2018- 2021 рр. (часткова зайнятість за контрактом) Помічник національного координатора проекту «Оцінка технологічних потреб в Україні» / TECHNOLOGY NEEDS ASSESSMENT UKRAINE, Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Данський технологічний Університет (DTU ) ЮНЕП (Програми ООН з навколишнього середовища UNEP).

2003-2010 рр. Міністерство екології та природних ресурсів України, провідний спеціаліст Відділу координації та розбудови системи моніторингу довкілля. Основні напрямки роботи: здійснення заходів в організації та функціонуванні комплексної державної системи моніторингу довкілля та екологічних інформаційних систем.

 

2002-2003 рр. Державна гідрометеорологічна служба, відділ проблем змін клімату Управління моніторингу навколишнього середовища, фахівець першої категорії. Основні напрямки роботи: експлуатація банків даних і інформаційних систем стану навколишньої природного середовища; координація робіт виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату.

 

2001 – 2002 рр. Інститут транспорту нафти, відділ інженерних технологій, технік.

 

У 2015 р. присуджено звання старшого наукового співробітника. Спеціальність «Екологічна безпека».

 

У 2013 р. присуджено щорічну Премію Президента України для молодих вчених 2013року за роботу «Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і ґрунтів засобами дистанційного зондування Землі».

 

У 2013 р. отримала «Грант Президента України для обдарованої молоді на 2013 рік» та реалізувала проєкт: «Створення картографічної моделі якості поверхневих вод методами геоінформаційних технологій».

Перелік навчальних дисциплін

 • Програмне забезпечення екологічної діяльності (183 «Технології захисту навколишнього середовища»);
 • Програмне забезпечення екологічної діяльності  (101 «Екологія»);
 • Геоінформаційні системи в екології та ДЗЗ (183 «Технології захисту навколишнього середовища»);

Науково-методична робота:

Автором опубліковано понад 90 наукових праць, монографій, статей в фахових наукових виданнях України та зарубіжжя. 

Напрям наукової діяльності: Використання та створення регіональних геоінформаційних систем управління екологічною безпекою, природокористуванням та охороною довкілля. Проведення досліджень складних природно-техногенних геосистем «техногенний об’єкт – довкілля», аналіз природно-ресурсного потенціалу, оптимізація забруднення поверхневих вод, ґрунтів і атмосфери, моделювання глобальних біосферних процесів, прогноз геофізичних подій, зокрема, геологічних та екологічних в умовах глобальних змін кліматую.

Публікації 2022

 1. Karpenko, O., Myrontsov, M., Anpilova, Y. (2022). Application of Discriminant Analysis in the Interpretation of Well-Logging Data. In: Zaporozhets, A. (eds) Systems, Decision and Control in Energy III. Studies in Systems, Decision and Control, vol 399. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87675-3_16 (SCOPUS)
 2. Myrontsov, M., Karpenko, O., Trofymchuk, O., Dovgyi, S., Anpilova, Y. (2022). Iterative Solution of the Inverse Problem of Resistivity Logging of Oil and Gas Wells: Testing and Examples. In: Zaporozhets, A. (eds) Systems, Decision and Control in Energy III. Studies in Systems, Decision and Control, vol 399. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87675-3_11 (SCOPUS)
 3. Kotsiuba, I., Lukianova, V., Anpilova, Y., Yelnikova, T., Herasymchuk, O., Spasichenko, O. (2022). The Features of Eutrophication Processes in the Water of Uzh River. Ecological Engineering & Environmental Technology, 23(2), 9-15. https://doi.org/10.12912/27197050/145613 (SCOPUS)
 4. Anpilova, Y., Yakovliev, Y., Trofymchuk, O., Myrontsov, M., Karpenko, O. (2022). Environmental Hazards of the Donbas Hydrosphere at the Final Stage of the Coal Mines Flooding. In: Zaporozhets, A. (eds) Systems, Decision and Control in Energy III. Studies in Systems, Decision and Control, vol 399. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-87675-3_19 (SCOPUS)

Публікації 2021

 1. Дослідження екологічного стану територій пост-майнінгу в Україні на прикладі криворізького ба сейну та його оточення / Study of the ecological condition of post mining territories in Ukraine on the example of the Kryvyi Rih basin and its surroundings / С.О. Довгий, В.В. Іванченко, М.М. Коржнєв (наук. ред.), О.М. Трофимчук, Є.О. Яковлєв, Є.С. Анпілова та ін. / НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору. Київ: Ніка-Центр, 2021. – 196
 2. Anpilova, Y., Yakovliev, Y., Trofymchuk, O., Myrontsov, M., Karpenko, O. (2021). Environmental hazards of the Donbas hydrosphere at the final stage of the coal mines flooding. Systems, decision and control in energy III. Studies in systems. Decision and Control, Springer, Cham. (SCOPUS)
 3. Trofymchuk, , Myrontsov, M., Okhariev, V., Anpilova, Y., Trysnyuk. V. (2021). A Transdisciplinary Analytical System for Supporting the Environmental. Systems, decision and control in energy II. Studies in systems. Decision and Control, Springer, Cham. P. 319-331. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9_19. (SCOPUS)
 4. Trofymchuk, , Yakovliev, Y., Anpilova, Y., Myrontsov, M., Okhariev, V. (2021). Ecological Situation of Post-mining Regions in Ukraine. Systems, decision and control in energy II. Studies in systems. Decision and Control, Springer, Cham, 293-306. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9_17. (SCOPUS)
 5. Karpenko, O., Myrontsov, M., Anpilova, Y. (2021). Application of discriminant analysis in the interpretation of well-logging data. Systems, decision and control in energy III. Studies in systems. Decision and Control, Springer, Cham. (SCOPUS)
 6. Khrutba, V., Lukianova, V., Anpilova, Y., Kotsіuba, I., Spasichenko, O., Krіukovska, L. (2021). Evaluation of the Impact on the Environment at Building and Reconstruction of Motorways Using the System Analysis Method. Environmental Research, Engineering and Management, 77, 85-95. (SCOPUS)
 7. Myrontsov, M., Karpenko, O., Trofymchuk, O., Dovgyi, S., Anpilova, Y. (2021). Iterative solution of the inverse problem of resistivity logging of oil and gas wells: testing and examples. Systems, decision and control in energy III. Studies in systems. Decision and Control, Springer, Cham. (SCOPUS)
 8. Myrontsov, M., Karpenko, O., Trofymchuk, O., Okhariev, V., Anpilova, Y. (2021). Increasing vertical resolution in electrometry of oil and gas wells. Systems, decision and control in energy II. Studies in systems. Decision and Control, Springer, Cham, 101-117. https://doi.org/10.1007/978-3-030-69189-9_6. (SCOPUS)
 9. Anpilova, Y., Yakovliev, Y., Hordiienko, O. (2021) An integrated method for predicting technogenic flooding in groundwater-dominated catchments in Kherson region, 20th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects.
 10. Anpilova, Y., Hordiienko, O., Horbulin, V., Trofymchuk, O., Yakovliev, Y. (2021) The use active sensors of remote sensing to describe structures and landscape changes in Solotvyno, 20th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects

Публікації 2020

 1. Trofymchuk, Ye. Anpilova, Ye. Yakovlev, D. Kreta, S. Shekhunova. (2020) Assessment of Solotvyno agglomeration mines flooding impact on water resources with GIS. Monografie – Politechnika Lubelska edited by Henryk Sobczuk, Beata Kowalska. Water Supply and Wastewater Disposal: Designing, Construction, Operation and Monitoring. Wydawnictwo Politechnika Lybelska. pp. 315-327.
 2. Anpilova, Y., Lukianova, V., and Trofymchuk, O. (2020). Environmental Safety of Motor Transport Enterprises within Urban Areas. Journal of Ecological Engineering, 21(4), pp.231-236.
 3. О. Trofymchuk, V. Klymenko, N. Sheviakina, S. Zagorodnia, I. Radchuk. (2020) Assessment of Solotvyno agglomeration mines flooding impact on water resources with GIS. Monografie – Politechnika Lubelska edited by Henryk Sobczuk, Beata Kowalska. Water Supply and Wastewater Disposal: Designing, Construction, Operation and Monitoring. Wydawnictwo Politechnika Lybelska. pp. 328-335.
 4. Olena Voloshkina, Yevhenii Yakovliev, Yevheniia Anpilova, Oksana Hunchenko, Olena Zhukova. Requirements for drinking water management within the territories of Donbas mining complexes/ 16th International May Conference on Strategic Management «IMCSM20» September 25 – 27 2020, Bor, Serbia. Volume XVI, Issue (1), (2020). ISSN 2620-0597. P. 164-172.

Публікації 2019

 1. Стратегічні напрями реструктуризації Донецького вугільного і Криворізького залізорудного басейнів в умовах трансформацій енергетичної сфери. / С.О. Довгий, О.М. Трофимчук, М.М. Коржнєв (наук. ред.), Є.О. Яковлєв, Є.С. Анпілова та ін. / НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору. Київ: Ніка-Центр, 2019. – 144 с. + 8 с. кольорова вклейка.
 2. Моніторинг мінерально-сировинної бази України та екологічного стану територій її гірничодобувних регіонів у контексті забезпечення їх сталого розвитку / С.О. Довгий, О.М. Трофимчук, М.М. Коржнєв (наук. ред.), Є.О. Яковлєв, Є.С. Анпілова та ін. / НАН України, Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору. Київ: Ніка-Центр, 2019. – 148.
 3. Korchenko, V. Pohrebennyk, D. Kreta, V. Klymenko, Ye. Anpilova. GIS and remote sensing as important tools for assessment of environmental pollution. 19th International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. Conference proceeding volume 19. Informatics, Geoinformatics and remote sensing Issue 2.1.  30 June-6 July, 2019 Albena, Bulgaria, pp. 297-304.
 4. Trofymchuk, Ye. Yakovliev, V. Klymenko, Ye. Anpilova. Geomodeling and monitoring of pollution of waters and soils by the earth remote sensing.  International multidisciplinary scientific geoconference SGEM 2019. Conference proceeding volume 19. Science and technologies in geology, oil and gas exploration, water resources, forest ecosystems ISSUE 1.4 Oil and Gas exploration, hydrology and water resources and forest ecosystems, 9-11 December, 2019 Vienna, Austria, pp.197-204.
 5. V. Morozova, V.V. Lukianova, Ye.S. Anpilova Conceptualization of latent ecosystem services / Екологічна безпека та природокористування, № 1 (29), 2019 с. 54-64.
 6. Гордієнко О.В. Анпілова Є.С., Яковлєв Є.О. Технології отримання часових змін рельєфу за допомогою Sentinel-1 та програмного забезпечення SNAP // Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: актуальні питання // Колективна монографія за матеріалами ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 01-02 жовтня 2019 р.) / За заг. ред. С.О. Довгого. – К.: ТОВ«Видавництво «Юстон», –с.106-109.

 

Публікації 2018

 1. Kotsіuba I.G, Lyko S.M., Lukianova V.V., Anpilova Y.S. Сomputational dynamics of municipal wastes generation in Zhytomyr city // Екологічна безпека т природокористування. – 2018. –  Вип. 1(25)18 – С. 33-44.
 2. Трофимчук О. М. Просторове моделювання в ГІС для оцінки гідроекологічних змін річкових басейнів в зонах впливу гірничодобувних регіонів / О. М. Трофимчук, Є. О. Яковлєв, Є. С. Анпілова // Вісник НУВГП. Технічні науки: зб. наук. праць. – Рівне: НУВГП, 2018. – Ч. 2(82). – С. 18-26.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram