Аспіранти МОТП

Сліпецький Володимир Володимирович – аспірант кафедри машин і обладнання технологічних процесів
V.SLipetskiy@gmail.com
Освіта:
У 2013 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, отримав повну вищу освіту за спеціальністю 192 «Промислове та цивільне будівництво».
Загальна інформація:
З 2019 року аспірант кафедри будівельних машин за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
Тема дисертації: “Обгрунтування параметрів віброформувального обладнання для виготовлення бетонних виробів”. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Назаренко Іван Іванович.
Педагогічна робота: Консультування з дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 131 “Прикладна механіка”.

Список наукових публікацій

Монографії:

  1. Applied problems of motion of mechanical systems under action of power loads /I.Nazarenko, L.Pelevin, O.Kostenyuk, O.Dedov, A.Fomin, M.Ruchynskyi, A.Sviderskyi, Y.Mishchuk, V. Slipetskyi. Tallin: Scientific route, 2019. – 77 p.

Наукові праці, які мають імпакт-фактор (Scopus, Web of Science):

  1. Ivan Nazarenko, Anatoly Svidersky, Alexandr Kostenyuk, Oleg Dedov, Nikolai Kyzminec, Volodymyr Slipetskyi. Determination of the workflow of energy-saving vibration unit with polyphase spectrum of vibrations. EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 1, No 7 (103). P. 43–49. https://doi.org/10.15587/1729-4061.0.184632
  2. Ivan Nazarenko, Oleg Dedov, Iryna Bernyk, Ivan Rogovskii, Andrii Bondarenk, Andrii Zapryvoda, Volodymyr Slipetskyi, Liudmyla Titova. Determining the regions of stability in the motion regimes and parameters of vibratory machines for different technological purposes. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2020. Vol 6, No 7 (108). Р. 71–79. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2020.217747

Наукові праці, що входять до переліку фахових видань України:

  1. Ivan Nazarenko, Volodymyr Slipetskyi. Development of the organizational principles of formation of the optimal diagram and parameters of vibration system / Technology audit and production reserves. 2019, Vol 5/1 (49). P. 29-31 https://doi.org/10.15587/2312-8372.2019.183874
  2. Ivan Nazarenko, Volodymyr Slipetskyi Analysis and synthesis of creation of vibration machines with an estimation of their efficiency and reliability / Technology audit and production reserves 6 (1 (50)). 2019, Vol 6/1 (50). P. 29-31

Тези доповідей:

  1. Назаренко І.І, Дєдов О.П., Ручинський М.М., Свідерський А.Т. Сліпецький В.В, Ефективність використання різних типів збудників коливань в машинах технологічного призначення. Тези доповіді, І-ої Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку машинобудування та транспорту”. 2019. С. 256-259 
  2. Назаренко І.І, Дєдов О.П., Ручинський М.М., Свідерський А.Т. Сліпецький В.В, Визначення раціональних режимів і параметрів віброустановки з складним характером руху. XXIV міжнародна науково-технічна конференція “Гідроаеромеханіка в інженерній практиці”. 2019. С.192-194.
  3. І.І Назаренко, В.В. Сліпецький, М.М. Нестеренко. Експериментальні дослідження параметрів вібраційної установки. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-технічної конференції «Створення, експлуатація і ремонт автомобільного транспорту та будівельної техніки» (26 листопада 2020 року). 2020. – С. 3
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram