Аспіранти

Перший рік навчання (з 01.10.2022 по 30.09.2026)

Беседа Максим Вікторович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №157/2 від 30.01.2023

💡 Тема: Стратегії учасників публічних закупівель в умовах невизначеності

🔷 Науковий керівник: Локтіонова Яна Федорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ beseda_mv-2022@knuba.edu.ua


Блажеєв Арсентій Олександрович

Спеціальність: 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

📄 Вступ: Наказ №157/2 від 30.01.2023

💡 Тема: Ресурсно-логістичне забезпечення будівництва в умовах цифрової трансформації

🔷 Науковий керівник: Бєлєнкова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва

✉️ blazheiev_ao-2022@knuba.edu.ua


Зьома Денис Олексійович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1705/2 від 31.10.2022

💡 Тема: Економічний інструментарій оцінювання соціально-екологічного розвитку об’єктів будівництва

🔷 Науковий керівник: Моголівець Антон Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ zoma_do@knuba.edu.ua


Казьмін Олександр Григорович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1376/2 від 26.09.2022

💡 Тема: Забезпечення стратегічної конкурентоспроможності підприємств будіндустрії в умовах економічної циклічності (на прикладі виробників костробетону)

🔷 Науковий керівник: Бєлєнкова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва

✉️ kazmin_oh-2022@knuba.edu.ua


Коваль Сергій Дмитрович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №157/2 від 30.01.2023

💡 Тема: Управління економічною безпекою будівництва в умовах економічної циклічності

🔷 Науковий керівник: Моголівець Антон Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ koval_sd-2022@knuba.edu.ua


Ковтун Антон Валентинович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1417/2 від 29.09.2022

💡 Тема: Формування механізму стабілізації та сталого розвитку фінансового стану будівельних підприємств України

🔷 Науковий керівник: : Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки будівництва

✉️ kovtun_av-2022@knuba.edu.ua


Мацала Микола Іванович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1417/2 від 29.09.2022

💡 Тема: Економіко-організаційний інструментарій впровадження інформаційних технологій у розвиток підприємств будівельної галузі

🔷 Науковий керівник: Шапошнікова Інна Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ matsala_mi@knuba.edu.ua


Немтирєв Олександр Володимирович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №157/2 від 30.01.2023

💡 Тема: Макроекономічне регулювання повоєнним відновленням будівництва

🔷 Науковий керівник: Бєлєнкова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва

✉️ nemtyriev_ov-2022@knuba.edu.ua


Палагіцький Віктор Іванович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1417/2 від 29.09.2022

💡 Тема: Формування економічної безпеки учасників будівництва в умовах економічної циклічності

🔷 Науковий керівник: Моголівець Антон Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ palahitckiy_vi-2022@knuba.edu.ua


Распутний Дан Сергійович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №157/2 від 30.01.2023

💡 Тема: Вплив впровадження технологій інформаційного моделювання на забезпечення якості, вартості та термінів реалізації інвестиційно-будівельних проектів

🔷 Науковий керівник: Титок Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ rasputnyi_ds-2022@knuba.edu.ua


Рижик Тарас Вікторович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №157/2 від 30.01.2023

💡 Тема: Управління ризиками інноваційних проектів будівельних підприємств в умовах економічної циклічності

🔷 Науковий керівник: Моголівець Антон Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ ryzhyk_tv-2022@knuba.edu.ua


Саакян Артур Мушегович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1705/2 від 31.10.2022

💡 Тема: Організаційно-економічний механізм регулювання попиту на продукцію будівельних підприємств

🔷 Науковий керівник: Гриценко Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ saakian_am@knuba.edu.ua


Тимофєєв Дмитро В”ячеславович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №157/2 від 30.01.2023

💡 Тема: Інструментарій оцінки стану системи економічної безпеки будівельних підприємств

🔷 Науковий керівник: Моголівець Антон Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ tymofieiev_dv-2022@knuba.edu.ua


Устименко Андрій Миколайович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №157/2 від 30.01.2023

💡 Тема: Управління сталим розвитком учасників будівництва в умовах економічної циклічності

🔷 Науковий керівник: Моголівець Антон Анатолійович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ ustymenko_am-2022@knuba.edu.ua


Шаршун Филипп Костянтинович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №157/2 від 30.01.2023

💡 Тема: Стратегії учасників будівництва в умовах невизначеності

🔷 Науковий керівник: Локтіонова Яна Федорівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ sharshun_fk-2022@knuba.edu.ua


Єлін Володимир Володимирович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №157/2 від 30.01.2023

💡 Тема: Управління відновленням житлового фонду на основі сталого розвитку

🔷 Науковий керівник: Бєлєнкова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва

✉️ yelin_vv-2022@knuba.edu.ua


Другий рік навчання (з 01.10.2021 по 30.09.2025)

Вальчук Богдан Ігорович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1772/2 від 29.09.21

💡 Тема: Організаційно-управлінський інструментарій формування економічної безпеки будівельних підприємств

🔷 Науковий керівник: Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки будівництва

✉️ valchuk_bi@knuba.edu.ua


Кирилов Ігор Вячеславович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1772/2 від 29.09.21

💡 Тема: Економіко-організаційний інструментарій оцінювання надійності девелоперських компаній на ринку житлового будівництва

🔷 Науковий керівник: Бєлєнкова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки будівництва

✉️ kyrylov_iv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 ORCID

🔎 Додаток…


Кібук Світлана Володимирівна

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1772/2 від 29.09.21

💡 Тема: Вплив процесів злиття та поглинань на конкурентоспроможність будівельних підприємств

🔷 Науковий керівник: Молодід Олена Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ kibuk_sv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 ORCID


Остапенко Інна Олексіївна

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1772/2 від 29.09.21

💡 Тема: Інноваційні засади забезпечення енергоефективності будівництва в умовах цифрової трансформації

🔷 Науковий керівник: Бєлєнкова Ольга Юріївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки будівництва

✉️ ostapenko_io@knuba.edu.ua


Подойніцин Сергій Вікторович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1772/2 від 29.09.21

💡 Тема: Організаційно-економічні засади взаємодії стейкхолдерів будівництва на формування договірної ціни

🔷 Науковий керівник: Стеценко Сергій Павлович, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри економіки будівництва

✉️ podoinitsyn_sv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID


Рябініна Юлія Сергіїівна

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1772/2 від 29.09.21

💡 Тема: Економічна стратегія девелопера на ринку торгово-офісної нерухомості

🔷 Науковий керівник: Цифра Тетяна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ riabinina_ys@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID


Сиволап Юлія Володимирівна

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1772/2 від 29.09.21

💡 Тема: Організаційно-економічний інструментарій управління підприємствами, які здійснюють технічний нагляд за будівництвом в умовах цифровізації

🔷 Науковий керівник: Титок Вікторія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ syvolap_yv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID


Слободенюк Олександр Валерійович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1772/2 від 29.09.21

💡 Тема: Розвиток інструментарію інвестиційного проектування реконструкції житлового фонду

🔷 Науковий керівник: Шкуратов Олексій Іванович, доктор економічних наук, професор

✉️ slobodeniuk_ov@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID


Іванов Іван Іванович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1772/2 від 29.09.21

💡 Тема: Організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку підприємств промисловості будівельних матеріалів

🔷 Науковий керівник: Шкуратов Олексій Іванович, доктор економічних наук, професор

✉️ ivanov_ii@knuba.edu.ua


Третій рік навчання (з 01.10.2020 по 30.09.2024)

Богатюк Данило Володимирович

Спеціальність: 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

📄 Вступ: №1586/2 від 30.09.20

💡 Тема: Удосконалення організаційно-економічного механізму формування кошторисної вартості об’єктів невиробничого призначення

🔷 Науковий керівник: Гриценко Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ bahatiuk_dv@knuba.edu.ua

🔎 Додаток…


Калашніков Давид Петрович

Спеціальність: 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

📄 Вступ: №1587/2 від 30.09.20

💡 Тема: Вартісний інжиніринг у системі державного регулювання ціноутворенням у будівництві

🔷 Науковий керівник: Гриценко Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництв

✉️ kalashnikov_dp@knuba.edu.ua

🔎 Додаток…


Страхов Артем Олександрович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: №1586/2 від 30.09.20

💡 Тема: Економічна безпека стейкхолдерів енергоефективного будівництва при реалізації схем проектного фінансування

🔷 Науковий керівник: : Гриценко Олександр Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ strakhov_ao@knuba.edu.ua

🔎 Додаток…


Четвертий рік навчання (з 01.10.2019 по 30.09.2023)

Бордюг Вікторія Миколаївна

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1930/2 від 25.09.2019

💡 Тема: Оптимізація вартості будівництва шляхом інформаційного моделювання BIM

🔷 Науковий керівник: Цифра Тетяна Юріївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ bordiuh_vm@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

🔎 Додаток…


Завершили навчання та готуються до захисту за програмою PhD «Економіка»

Галунка Оксана Дмитрівна

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1876/2 від 21.10.16

💡 Тема: Система управління інноваційним розвитком будівельного підприємства

🔷 Науковий керівник: Запєчна Юлія Олександрівна,кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ halunka_od@knuba.edu.ua

🔎 Додаток…


Росинський Андрій Валерійович

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №2089/2 від 26.10.18

💡 Тема: «Управління розвитком економічного потенціалу девелоперської компанії»

🔷 Науковий керівник: Сорокіна Леся Вікторівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки будівництва

✉️ rosynskyi.av@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

🔎 Додаток…


Шумак Людмила Валеріївна

Спеціальність: 051 “Економіка”

📄 Вступ: Наказ №1887/2 від 11.10.17

💡 Тема: Економічні засади формування вартості проектно-наукових робіт

🔷 Науковий керівник: Запєчна Юлія Олександрівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки будівництва

✉️ shumak_lv@knuba.edu.ua

👨‍🎓 Google Академія

👨‍🎓 ORCID

🔎 Додаток…


Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram