АСПІРАНТУРА І ДОКТОРАНТУРА

На кафедрі дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури під керівництвом досвідчених викладачів-науковців ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування».

Наукову роботу кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури очолюють 4 доктори наук та 10 кандидатів наук, які постійно працюють над загальним науковим напрямом кафедри в межах індивідуальних тем та тем аспірантів.

Викладачі кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури, які здійснюють керівництво у підготовці аспірантів:

  • Доктор архітектури, професор Тімохін Віктор Олександрович
  • Кандидат архітектури, доцент Щурова Вікторія Анатоліївна
  • Кандидат архітектури, доцент Зінов’єва Олена Сергіївна (Сертифікат доц. Зінов’єва О.С.)
  • Кандидат архітектури, доцент Рябець Юлія Степанівна (Сертифікат доц. Рябець Ю.С.)
  • Кандидат архітектури, доцент Праслова Валентина Олександрівна
  • Кандидат архітектури, доцент Ольховська Олена Владиславівна

За час свого існування кафедра дизайну архітектурного середовища підготувала значну кількість кандидатів та докторів архітектури:

Перелік дисертацій захищених на кафедрі дизайну архітектурного середовища

Двічі на рік (восени та весною) проводиться атестація всіх аспірантів кафедри у форматі засідання кафедри. Кожен аспірант звітує про заплановані та виконані етапи науково-дослідницької роботи, після чого відбувається обговорення, висловлюються зауваження, побажання щодо подальшої дослідницької роботи над дисертацією.

У 2020-2021 році на кафедрі дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури здійснюється підготовка:

Наукові публікації аспірантів

ДОКУМЕНТАЦІЯ щодо освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Відгуки роботодавців та здобувачів кафедри дизайну архітектурного середовища

РОБОЧІ ПРОГРАМИ І СИЛАБУСИ дисциплін, що викладаються для аспірантів на кафедрі дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури:

Вибіркові компоненти:

Викладач – проф. Тімохін В. О.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram