Аудиторія 107

Основний перелік обладнання що використовується лабораторією механіки ґрунтів а.107 для визначення фізико-механічних властивостей ґрунту в навчальному процесі на кафедрі «Геотехніки».

Лабораторна робота «Визначення щільності ґрунту методом ріжучого кільця». Щільність ґрунту називається відношенням маси зразка ґрунту включаючи масу води в його порах, до займаного цим ґрунтом об’ємом, г/см³.

Лабораторна робота «Визначення виду та стану піщаного ґрунту» для цього пісок просіюють через набір стандартних лабораторних сит різних діаметрів.

Лабораторна робота «Визначення кута природного укосу для піску»

Лабораторна робота «Визначення стисливості ґрунту за допомогою компресійних випробувань» Стиснення ґрунту без можливості його бокового розширення називається компресією і є окремим випадком тривісного стиснення.

Лабораторна робота «Визначення опору ґрунту зсуву на приладі одноплощинного зрізу» такі випробування зразка ґрунту проводять, якщо потрібно визначити φ – кут внутрішнього тертя ґрунту та С – питоме зчеплення ґрунту

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram