Бакалаврам

Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

галузь знань 02 “Культура і мистецтво”

Кваліфікація : Бакалавр образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва, реставрації.

ОПП_бакалавр_023_ОМ-22

Навчальний план підготовки бакалаврів за освітньою програмою “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

НПбакалавр_023-ОМ-22-23

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» першого (бакалаврського) рівня, які читаються викладачами кафедри образотворчого мистецтва і архітектурної графіки в 2022-2023 навчальному році

Перелік компонент освітньо-професійної програми «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram