Бесараб Олег Миколайович

завідувач лабораторії кафедри фізики, асистент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури

 

 

 

Загальна інформація

Народився 20 листопада 1978 року в місті Києві. Освіта вища. В 2002 році закінчив Київський національний університет будівництва й архітектури за спеціальністю «Теплогазопостачання та вентиляція».
З 2001 року обіймав посаду інженера кафедри фізики, з 2003 року займає посаду завідувача лабораторії кафедри фізики Київського національного університету будівництва й архітектури.

Останні публікації:

🖍️Панова О. Дослідження новітніх покриттів з екрануючими властивостями власного виробництва / О. Панова, Я. Бірук, О. Бесараб, Я. Корміліцин // Містобудування та територіальне планування, – № 77 (2021) – С. 369-377. Режим доступу до ресурсуhttp://mtp.knuba.edu.ua

🖍️Водяник А. О. Методи і засоби визначення аероіонного складу повітря та концентрацій пилу у виробничих умовах / А. О. Водяник, О. М. Бесараб, Л. А. Сербінова // Проблеми охорони праці в Україні. – Київ: ННДІПБОП, 2011. – Вип. 20. – С. 66 –70. 

🖍️Патент 66383 Україна, МПК G01N 27/00 Пристрій оперативного контролю концентрацій аероіонів та пилу у повітрі / Глива В. А., Подобєд І. М., Бесараб О. М., Сидоров О. В., Сербінова Л. А. – заявники та патентоотримувачі. – №u201112695; Заявл. 31.01.2011; Опубл. 26.12.2011, Бюл. №24. 

🖍️Методика прогнозування динаміки аероіонного складу повітря виробничих приміщень / В. А. Глива, О. В. Сидоров, О. Г. Вільсон, О. М. Бесараб // Авіа-2011. Том 4: Матеріали Х міжнародної науково-технічної конференції «Авіа-2011». – Т. 4. – К., 2011. – С. 27.35. – 27.38.

🖍️Глива В.А. Засоби підвищення якості повітря робочих приміщень / В. А. Глива, О. М. Бесараб, І. О. Азнаурян, С. А. Теренчук // Техніка будівництва. – 2010. – № 24. – С. 64 – 66.

e-mail: besarab.om@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram