Биваліна Марія Вячеславівна

Биваліна Марія Вячеславівна (Byvalina Mariia) – доцент кафедри міського будівництва, кандидат технічних наук, доцент.

https://orcid.org/0000-0003-0650-4237

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=LjJxr8IAAAAJ

byvalina.mv@knuba.edu.ua

Освіта

У 1994 році закінчила факультет міського будівництва Київського державного технічного університету будівництва і архітектури (тепер Київський національний університет будівництва і архітектури –КНУБА) за спеціальністю «Міське будівництво та господарство». У 2007 році захистила кадидатську дисертацію за темою “Проблеми і методи модернізації районів масової житлової забудови 1960-70-х років у великих містах(на прикладі м. Києва)”.

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Документи про підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності. 

Сертифікат проходження курсу підвищення кваліфікації “Основи офісних технологій”.

Досягнення у професійній діяльності. 

У 2021році пройшла курси підвищення кваліфікації «Основи офісних технологій» КНУБА МінОсвіти і науки.

Рік початку роботи на кафедрі: 2003 рік.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. «Інженерний благоустрій міських територій» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 2. «Планування та забудова міст» (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 3. «Планування, розвиток та реконструкція населених місць»(192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 4. «Благоустрій міських територій»(192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 5. «Основи міської екології, урбоекологія»(192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 6. «Ландшафтна екологія»(192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 7. «Інженерна підготовка територій у складних умовах»(192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 8. «Реконструкція міської забудови»(192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 9. «Урбаністика»(192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Керівництво студентами-дипломниками: бакалаври, магістри та магістри-науковці.

Науково-методична робота:

Опубліковано 41 наукових і навчально-методичних праць, серед яких: 1 навчальний посібник (1 одноосібний). Розробник, у складі авторського колективу, 3 ДБН та ДСТУ. Автор та співавтор 8 виданих методичних вказівок по підготовці спеціалістів у галузі містобудування і територіального планування. Автор та співавтор 33 публікацій (у журналах, що входять до фахових видань України, статей у закордонних журналах і тез доповідей на міжнародних конференціях).

Проектна діяльність

Співавтор 12 науково-дослідних проектів (що зареєстровані у НДІ НТІ) об’єктів архітектури та містобудування, виконаних на замовлення Мінрегіон України\Мінрегіонбуду України\Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства культури України, Міністерства торгівлі України, Головархітектури м.Києва.

Досвід практичної роботи за фахом загалом понад 27 р. стажу трудової діяльності за основним місцем роботи (з 01.09.1994р.):

 • понад 18 р. стажу педагогічної роботи по підготовці спеціалістів у галузі містобудування і територіального планування;
 • понад 10 р. стажу творчої проектної роботи за фахом по створенню об’єктів архітектури та містобудування;
 • понад 18 р. стажу науково-дослідницької роботи;
 • понад 18 р. стажу інноваційна робота за фахом роботи, спрямованої на створення об’єктів права інтелектуальної власності;

Напрям наукової діяльності:
Сучасна теорії містобудування, територіального та просторового планування, урбаністики, принципи та методи формування житлових, громадських та ландшафтно-рекреаційних об’єктів і комплексів та їх складових, експертні системи проектування та функціонування інженерної
підготовки та інженерних мереж і споруд, основи та принципи формування міського середовища, екологічні чинники проектування міського середовища, благоустрій міських територій, урбоекологія.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram