Бондаренко Ольга Петрівна

Бондаренко Ольга Петрівна – доцент кафедри будівельних матеріалів, кандидат технічних наук. Відзначена Подякою ректора КНУБА (2009 р.), Подякою міністерства освіти і науки України (2016 р.), Грамотою від Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації (2018 р.), Грамотою міністерства освіти і науки України (2020 р.).

ORCID – http://orcid.org/0000-0002-8164-6473; Scopus Author ID: 57204847653. Web of Science – ResearcherID: M-1453-2018. Google Scholar – Ольга Бондаренко. bondarenko.op@knuba.edu.ua, bondolya3@gmail.com. тел.: (044) 245-48-31, внутр. 1-25, кімната 257.

Освіта:

У 2005 році закінчила будівельно-технологічний факультет Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів», отримала диплом магістра з відзнакою за фахом інженер-будівельник-технолог.

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2019 році пройшла наукове стажування в ТОВ “ВІТАЛ СПЕЦБЕТОН”.

Загальна інформація:

Загальний стаж роботи 15 років. Науково-педагогічний стаж 15 років.

На посаді асистента працювала з 01.09.2005 р. по 16.11.2008 р. – за сумісництвом, а з 16.11.2008 р. по 01.09.2010 р. – за основним місцем роботи; з 0.1.09.2010 р. по теперішній час – працює на посаді доцента. З 2013 р. по 2020 р. була заступником декана з виховної роботи, а з 2020 р. стала заступником декана з навчальної роботи. З 2013 р. є членом Ради будівельно-технологічного факультету та членом молодіжної ради КНУБА, а з 2020 р. є членом навчально-методичної ради КНУБА. Під керівництвом декана організовує навчальну роботу на факультеті. У 2005 р. вступила до аспірантури Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.23.05 на кафедру будівельних матеріалів, яку закінчила у 2008 р. Кандидатську дисертацію «Швидкотверднучі лужні шлакопортландцементи та бетони на їх основі» захистила після закінчення аспірантури у 2009 р. та отримала вчений ступінь кандидата технічних наук. Вчене звання доцента кафедри будівельних матеріалів отримала у 2011 р.

Отримала Відзнаку за активну наукову діяльність, розвиток галузі будівельних матеріалів України від Асоціації «Всеукраїнський союз виробників будівельних матеріалів та виробів» (2012 р.). Також отримала Диплом за сучасне методичне забезпечення нормативної дисципліни ХХІ огляд – конкурс дипломних проектів випускників архітектурних та художніх спеціальностей вищих навчальних закладів України (2012 р.). З 2009 р. по 2014 р. була секретарем, а потім керівником однієї з секцій Наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів КНУБА. З 2015 р. є членом організаційного комітету міжнародної конференції «Буд – Майстер – Клас», а з 2019 р. членом редколегії журналу «Енергозбереження в будівництві та архітектурі» (КНУБА).

Керує науковою роботою студентів; займається профорієнтаційною роботою на факультеті; входить в конкурсну комісію Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук КНУБА від факультету; з 2017 р. є членом експертної комісії з виявлення та запобігання академічного плагіату в КНУБА по спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»; з 2018 р. є відповідальною від факультету за СМЯ КНУБА; з 2018 р. є координатором з наукової та міжнародної роботи факультету.

За результатами проведених наукових досліджень Бондаренко О.П. стала Лауреатом гранту КНУБА для молодих вчених (2007-2008 р.р., наказ КНУБА № 498/1 від 16.07.2007 р. та 100/1 від 25.02.2008 р.), стипендіатом Кабінету Міністрів України (2011-2013 р.р., наказ КНУБА №1740/2 від 30.11.11 р.).

Приймала участь у дослідженнях та узагальненні результатів у науково-технічних звітах наступних держбюджетних тем МОН України в НДІВМ КНУБА: №2ДБ-2006 (2006-2008 р.р.,); №7ДБ-2008 (2008-2009 р.р.); №3ДБ-2011 (2011-2013 р.р.); № 7ДБ-2012 (2012-2013 р.р.); №2ДБ-2012 (2012-2014 р.р.); №1ДБ-2015 (2015-2017 р.р.); №3ДБ-2016 (2016-2017 р.р.); № 2ДБ-2017 (2017-2019 рр.); № 3ДБ-2018 (2018-2020 рр.); № 4 ДБ-2018 (2018-2020 рр.).

Перелік навчальних дисциплін:

 1. «Будівельне матеріалознавство» (спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізація «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».).
 2. «Матеріалознавство» (спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Комп’ютерне моделювання в технології композиційних будівельних матеріалів», «Нанотехнології оздоблювальних та захисних матеріалів», «Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів»).

Керівник атестаційних робіт магістрів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», спеціалізацією «Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів».

Науково-методична робота:

Автором опубліковано більше, ніж 140 навчально-методичних праць, серед яких підручник «Матеріалознавство» (для архітекторів та дизайнерів) (2012, 2015 р.), науково-практичний довідник «Сучасні українські будівельні матеріали, вироби та конструкції» (2012 р.), та публікацій, що входять науково-метричних баз даних, в тому числі 19 у базі даних SCOPUS (2015-2020 р.р.). Розробнила 3 електронних навчально-методичних комплексів дисциплін на освітньому сайті КНУБА. Взяла участь більше, ніж у 50 науково-практичних та міжнародних конференціях.

Напрями наукової діяльності:

Синтез композиційних цементів і бетонів на їх основі з використанням відходів промисловості; розробка вогнезахисних матеріалів для природних легкозаймистих конструкцій дахів (соломи та очерету).

ПЕРЕЛІК ПУБЛІКАЦІЙ

к.т.н., доц. Бондаренко О.П. за 2015-2023 р.р.

2015 р.

 1. Бондаренко О.П., Захарченко К.Д., Новоселенко Є.Д. Шлакопортландцементи, модифіковані відходами скляного бою / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2015. – Вип. – С. 37-41.
 2. Бондаренко О.П. Лужні шлакопортландцементи, модифіковані органічними комплексоутворюючими добавками / Збірник статей учасників тридцять третьої науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал української науки – ХХIІ сторіччя”. – Том 2 – Природничі та точні науки; соціально-економічні науки. – Запоріжжя, 2015. – С. 72-74.
 3. Бондаренко О.П., Гузий С.Г., Захарченко Е.Д. Стеклосодержащие шлакопортландцементные материалы / Scientific Journal “Science Rise”. – Vol. №11/2(16). – 2015. – С. 34-40. ISSN 2313-6286. doi: 10.15587/2313-8416.2015.54099 (Публікація у науково-метричних базах даних Index Copernicus).
 4. Бондаренко О.П., Захарченко К.Д., Новоселенко Є.Д. Особливості використання шлакопортландцементу, модифікованого відходами скляного бою, для виробництва бетонів спеціального призначення / Тези доповідей Першої всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів «Буд – Майстер – Клас – 2015». – 1/2015. – К.: КНУБА, 26-27 листопада 2015 року. – С. 103.
 5. Бондаренко О.П., Гузий С.Г., Захарченко К.Д., Новоселенко Є.Д. Разработка защитных материалов на основе стекло- и шлаксодержащих портланд цементных композицій / Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – №6/11(78) – 2015. – С. 41-47. ISSN (р) 1729-3774. ISSN (е) 1729-4061. DOI: 10.15587/1729-4061.2015.56577 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).

2016 р.

 1. Бондаренко О.П., Москаленко О.A., Захарченко К.Д., Новоселенко Є.Д. Особливості процесів гідратації та структуроутворення шлакопортландцементів, модифікованих відходами скляного бою / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса “Зовнішрекламсервіс”, 2016. – Вип. 63. – С. 110-116.
 2. Бондаренко О.П., Захарченко Е.Д., Новоселенко Е.Д. Шлакопортландцементные материалы, модифицированные стеклопорошком и добавкой полифункционального действия / Збірник статей учасників тридцять восьмої науково-практичної конференції “Інноваційний потенціал української науки – ХХIІ сторіччя”. – Том 2 – Природничі та точні науки; соціально-економічні науки. – Запоріжжя, 23-28 травня 2016 р. – С. 42-45.
 3. Бондаренко О.П., Гузій С.Г. Особливості фазового складу скловміщуючих шлакопортандцементів підвищеної корозійної стійкості / Збірник наукових праць “Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди”. – Рівне, 2016. – Вип. 32. – С. 3-14.
 4. Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y., Kazamatova L.V. Рrotective materials based on glass containing slag portland cement compositions / International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 16-18 November, 2016. – Kyiv, Ukraine, 2016. – P. 139.

2017 р.

 1. Бондаренко О.П., Cавченко К.В., Гайдюк В.В. Особливості фізико-механічних характеристик бетонів на основі модифікованих шлакопортландцементних в’яжучих композицій / Журнал “Будівництво України”. – Київ, 2017. – №2. – С. 35-37.
 2. Пушкарьова К.К., Бондаренко О.П., Савченко К.В. Дослідження впливу водоредукуючих добавок на фізико-механічні та технологічні властивості гідроізоляційних розчинів проникної дії / Журнал “Будівництво України”. – Київ, 2017. – №4. – С. 16-20.
 3. Bondarenko O.P., Gaidyuk V.V., Sofyianyk A.Y. Modification of slag portland cement with complex additives / International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-01.12.17. – Kyiv, Ukraine, 2017. – P. 188-189.
 4. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. Енергоефективні дисперсноармовані бетони на основі пластифікованих пуцоланових цементів / Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – ДП «НДІБМВ» і НДІВМ КНУБА. – К.: Товариство «Знання», України, 2017. – Вип. 58. – С. 92-100. (Публікація у науково-метричних базах даних Google Scholar).
 5. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. Оцінка пуцоланової активності зол ТЕС при застосуванні в енергоефективних бетонах / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА «Зовнішрекламсервіс», 2017. – Вип. 69. – С. 106-114. (Публікація у науково-метричних базах даних Google Scholar).
 6. Павлюк В.В., Бондаренко О.П., Комлик В.В. Енергоефективні композиційні цементи для виконання робіт в зимових умовах / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2017. – № 3. – Том 89. – С. 252-256. ISSN 2311-7257. (Публікація у науково-метричних базах даних Index Copernicus).

2018 р. 

 1. Бондаренко О.П., Павлюк В.В. Структуроутворення шлакопортландцементних в’яжучих систем, модифікованих лужними сполуками та пластифікуючими добавками різних типів / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2018. – № 2. – Том 92. – С. 197-203. ISSN 2311-7257. (Публікація у науково-метричних базах даних Google Scholar).
 2. Бондаренко О.П., Гузій С.Г., Мілонова А.М. Особливості морозостійкості бетону на основі шлакопортландцементу, модифікованого відходами скляного бою / Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – ДП «НДІБМВ» і НДІВМ КНУБА. – К.: Товариство «Знання», України, 2018. – Вип. 59. – С. 17-27. (Публікація у науково-метричних базах даних Google Scholar).
 3. Bondarenko, O.,Guzii, S., Milonova A.M. Features of the use of aluminumsilicate adhesive for the manufacture of wooden structural elements / International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 28.11-30.11.18. – Kyiv, Ukraine, 2018. – P. 182-183.
 4. Цапко Ю.В., Киричок В.І., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Аспекти розроблення вогнезахисної покрівельної композиції для очерету / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2018. – № 4. – Том 94. – С. 134-140. ISSN 2311-7257. https://vestnik-construction.com.ua/2018/4-94-2018.html (Публікація у науково-метричних базах даних Google Scholar).
 5. Гузий С.Г., Бондаренко О.П., Милонова А.Н. Зависимость прочности клеевых соединений древесины на основе геоцементного адгезива от температуры / Збірник тез доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І. – Харків, 14-16.11.2018 р. – Харків, Україна. – С. 104-105.
 6. Киричок В.І., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Вплив мінеральних наповнювачів на вогнестійкість покриття для деревини / Збірник тез доповідей 7-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті», що присвячена 110-річчю зі дня народження Заслуженого діяча науки і техніки України д.т.н., професора Ангелейка В.І. – Харків, 14-16.11.2018 р. – Харків, Україна. – С. 112-113.
 7. Tsapko, Y.,Kyrycyok, V.,Tsapko, A.,Bondarenko, O., Guzii, S. Increase of fire resistance of coating wood with adding mineral fillers / MATEC Web of Conferences 230, 02034 (2018), Proceed. 7th International Scientific Conference “Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings”. – Transbud-2018. – Kharkiv; 14-16 November 2018. – Kharkiv, Ukraine, 2018. – 6 p. E-ISSN:2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201823002034. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823002034 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).

2019 р.

 1. Tsapko, Yu.,Bondarenko, O.,Tsapko, A.Establishment of heat-exchange process regularities at inflammation of reed samples / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 1. – №1/10 (97) 2019. – pр. 36-42. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.156644. http://journals.uran.ua/eejet/article/viewFile/156644/157209 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 2. Tsapko, Yu.,Bondarenko, O.,Tsapko, A. Effect of a flame-retardant coating on the burning parameters of wood samples / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2. – №2/10 (98) 2019. – pр. 49-54. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.163591. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/163591/165012 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 3. Tsapko, Yu.,Zavialov, D.,Bondarenko, O.,Pinchevsʹka, O., Marchenko, N., Guzii, S. Design of fire-resistant heat- and soundproofing wood wool panels / EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 3. – 3/10 (99) 2019. – pр. 24-31. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.166375. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/166375/171535 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 4. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю. Вогнезахисна покрівельна композиція для очерету / Збірник тез доповідей VI Міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». – Одеса, 20-24 травня 2019 р. – Одеса, Україна. – С. 293-295.
 5. Бондаренко О.П., Рогозіна Н.В.,Бриж Д.Д. Сучасні шлакопортландцементні материали, модифіковані комплексними добавками / Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Гідротехнічне і транспортне будівництво». – Одеса, 30 травня 2019 р. – Одеса, Україна. – С. 22-24. https://drive.google.com/file/d/1_rxghP7H9kLG-mJImjPtn5b8GEVdBwjO/view.
 6. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Перспективи застосування вогнезахищеного очерету на об’єктах різного призначення / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2019. – Вип. 75. – С. 98-107. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650-2415-377X-2019-75-99-107. http://visnyk-odaba.org.ua/2019-75/13.pdf (Публікація у науково-метричних базах даних Index Copernicus) (Базове фахове видання).
 7. Цапко Ю.В.,Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Оптимізація складових вогнезахисної композиції для виробів з очерету / Науково-технічний збірник «Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка». – ДП «НДІБМВ» і НДІВМ КНУБА. – К.: Товариство «Знання», України, 2019. – Вип. 60. – С. 34-43 (Базове фахове видання).
 8. Tsapko, Yu.,Zavialov, D.,Bondarenko, O.,Marchenco N., Mazurchuk S., Horbachova O. Determination of thermal and physical characteristics of dead pine wood thermal insulation products / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 4. – 4/10 (100) 2019. – pр. 37-43. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.175346. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/175346/176988 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 9. Krivenko P.V., Guzii S.G.,Bondarenko O.P. Alkaline Aluminosilicate Binder-Based Adhesives with Increased Fire Resistance for Structural Timber Elements / Key Engineering Materials. – Vol. 808. – pp. 172-176. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9795. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.808.172. https://www.scientific.net/KEM.808.172 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 10. Guzii S., Krivenko P., Bondarenko O.,Kopylova T. Study on Physico-Mechanical Properties of the Modified Alkaline Aluminosilicate Adhesive-Bonded Timber Elements / Solid State Phenomena. – Vol. 296. – pp. 112-117. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9779. doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.296.112. https://www.scientific.net/SSP.296.112 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 11. Tsapko, Y.,Bondarenko, O.,Tsapko, А. Research of the efficiency of the fire fighting roof composition for cane / Materials Science Forum. – 968 MSF. – рр. 61-67. © 2019 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN:0255-5476. DOI:10.4028/www.scientific.net/MSF.968.61. https://www.scientific.net/MSF.968.61 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 12. Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю.,Горячев В.О. / Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей очеретяних матів / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 3. – Том 97. – С. 93-99. ISSN 2311-7257. doi: 10.29295/2311-7257-2019-97-3-93-99. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_97_2019/20.pdf (Публікація у науково-метричних базах даних Google Scholar) (Базове фахове видання).
 13. Tsapko Yu.,Tsapko А.,Bondarenko O.,Sukhanevych M. Estimation of  fire protection  efficiency of  articles made  from reed under  an external  action of  gasoline flame / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5. – 5/10 (101) 2019. – pр. 23-30. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2019.180629. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/180629/182176 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus)
 14. Цапко Ю.В., Зав’ялов Д.Л., Бондаренко О.П., Ломага В.В. Дослідження вогнестійких властивостей теплоізоляційних плит з деревної шерсті / Матеріали 21 Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) «Розвиток цивільного захисту в сучасних безпекових умовах». – м. Київ, 08 жовтня 2019 року. – м. Київ, Україна. – С. 289-292. https://iducz.dsns.gov.ua/files/2019/NAUKA/MATERIALY.pdf.
 15. Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П., Суханевич М.В., Пінчевська О.О., Буйських Н.В., Лакида Ю.П. Дослідження процесів температуропровідності вогнезахищеної деревяної стінки / Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 210-213. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf.
 16. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Кобрин М.В. Вогнестійкість деревяних балок вогнезахищених інтумесцентним покриттям / Збірник тез доповідей 8-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Ч. 2. – Харків, 20-22.11.2019 р. – Харків, Україна. – С. 213-215. http://conf.kart.edu.ua/images/stories/konf-1/pdf/Theses_2019_part2.pdf.
 17. Бондаренко О.П., Цапко Ю.В.,Цапко О.Ю.,Горячев В.О. Оцінка ефективності вогнезахисту очеретяних матів / International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 27.11-29.11.19. – Kyiv, Ukraine, 2019. – рр. 178-179. https://www.bmc-conf.com/ua/conference_program.html.
 18. Tsapko Yu.,Bondarenko O.,Pinchevska О.,Buys’kykh N., Lakida Yu. Features of studying the efficiency of fire protection of a wooden wall with external exposure to the flame of combustible substances / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012111. – 6 р. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012111. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012111/pdf (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 19. Tsapko Yu., Tsapko А., Bondarenko O., Sukhanevych M., Kobryn M. Research of the process of spread of fire on beams of wood of fire-protected intumescent coatings / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering (MSE). – TRANSBUD-2019. – Vol. 708. – 012112. – 7 р. doi:10.1088/1757-899X/708/1/012112. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/708/1/012112/pdf (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 20. Цапко Ю.В., Ломага В.В., Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю.Дослідження окремих аспектів вогнезахисту деревини спучуючим лаком / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2019. – № 4. – Том 98. – С. 240-245. ISSN 2311-7257. DOI: 10.29295/2311‒7257‒2019‒98‒4‒240‒245 (Публікація у науково-метричних базах даних Google Scholar) (Базове фахове видання).

2020 р.

 1. Tsapko, Yu.,Tsapko, A.,Bondarenko, O. Modeling the process of moisture diffusion by a flameretardant coating for wood / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 1. – 1/10 (103) 2020. – pр. 14-19. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.192687. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/192687/197562 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 2. Tsapko, Yu.,Tsapko, A., Bondarenko, O. Determination of the laws of thermal resistance of wood in application of fire-retardant fabric coatings /Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2. – 2/10 (104) 2020. – pр. 13-18. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.200467. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/200467/201897 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 3. Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П., Суханевич М.В., Ломага В.В. Деякі аспекти вогнезахисту деревини спучуючим лаком / Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків, 20.05.2020 р. – Харків, Україна. – С. 315-317. https://nuczu.edu.ua/images/topmenu/science/konferentsii/2020/3.pdf.
 4. Tsapko Yu.,Lomaha V., BondarenkoO., Sukhanevych M. Research of mechanism of fire protection with wood lacquer / Materials Science Forum. – Vol. 1006. – pp. 32-40. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9752. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.1006.32 https://www.scientific.net/MSF.1006.32 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 5. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Дослідження умов вимивання антипіренів з будівельного виробу / Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». – Одеса, 12-15 травня 2020 р. – Одеса, Україна. – С. 47. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view.
 6. Мазурчук С.М., Марченко Н.В., Цапко Ю.В., Бондаренко О.П. Оценка качества заготовок твердолиственных пород древесины / Збірник тез доповідей VIІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми інженерної механіки». – Одеса, 12-15 травня 2020 р. – Одеса, Україна. – С. 359. https://drive.google.com/file/d/1RIruKchAIDCfvCfEtoi33HkeKcIpoLSx/view.
 7. Tsapko Yu.,Tsapko A., Bondarenkо O. Research of conditions of removal of fire protection from building construction / Key Engineering Materials. – Vol. 864. – pp. 141-148. ISSN: 1662-9795. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.864.141. https://www.scientific.net/KEM.864.141 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 8. Tsapko Yu.,Tsapko A.,Bondarenkо O. Modeling of thermal conductivity of reed products / Тези доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». – Харків, 21-22.05.2020 р. – Харків, Україна. – С. 146-147. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/11242/1/Hryhorenko_Zolkina_Saienko_Bykov_Popov.pdf.
 9. Tsapko Yu.,Tsapko A., Bondarenkо O. Modeling of thermal conductivity of reed products / Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020); IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. – Vol. 907 (2020). – 012057. – IOP Publishing. – 9 р. doi:10.1088/1757-899X/907/1/012057. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/907/1/012057 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 10. Tsapko Yu., Bondarenko О., Mazurchuk S., Marchenko N., Buys’kykh N. Identification of typical variety-formating wood defects / Збірник матеріалів 6-го Міжнародного конгресу: «Сталий розвиток: захист навколишнього середовища. Енергоощадність. Збалансоване природокористування». – Львів, 23-25.09.2020 р. – Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, Україна. – с. 151. http://science.lpnu.ua/sites/default/files/attachments/2018/11960/importantdoc/zbirnyktez2020.pdf
 11. Tsapko Yu., Rogovskii I., Titova L., Bilko T., Tsapko А., Bondarenko O., Mazurchuk S. Establishing regularities in the insulating capacity of a foaming agent for localizing flammable liquids / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No 10 (107) 2020. – pр. 51-57. ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.215130. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/215130/215347 (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 12. Бондаренко О.П.,Цапко Ю.В., Цапко О.Ю. Вербицька О.О. Визначення теплостійкості деревини при нанесенні вогнезахисних покриттів / International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 25-27.11.20. – Kyiv, Ukraine, 2020. – рр. 128-129.
 13. Цапко Ю.В.,Цапко О.Ю.,Бондаренко О.П., Ломага В.В. Оптимізація складу вогнезахисного лаку для деревини / Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 19-20 листопада 2020 р. – Одеса, Україна. – С. 151-154.
 14. Бердник О.Ю., Бондаренко О.П., Апанасенко В.Ю. Застосування базальтових волокон в автомобільній промисловості / Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 19-20 листопада 2020 р. – Одеса, Україна. – С. 14-16.
 15. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю. Вербицька О.О. Обгрунтування вогнестійких властивостей виробів з очерету / Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Теорія і методи будівельного матеріалознавства». – Харків, ХНУБА, 5-6 листопада 2020 р. – Харків, Україна. – С. 68-74.
 16. Tsapko Y.,Tsapko А.,Bondarenko O. Research of the mechanism of protecting wood with intumescent coating / Technology audit and production reserves. – № 5/3(55), 2020. – рр. 19-23. ISSN 2664-9969. DOI: 10.15587/2706-5448.2020.215698. http://journals.uran.ua/tarp/article/view/215698/216204 (Публікація у науково-метричних базах даних Index Copernicus) (Базове фахове видання).
 17. Tsapko Yu., Rogovskii I., Titova L., Bilko T.,Tsapko А., Bondarenko O., Mazurchuk S. Establishment of heat transfer laws through atmospheric protective product to wood / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6, No 10 (108) 2020. – pр. 65-71. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2020.217970. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/217970/221817. (Публікація у науково-метричних базах даних Scopus).
 18. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Цапко О.Ю. Вербицька О.О. Вогнезахист виробів з очерету інтумесцентним покриттям / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2020.– № 3. – Том 101. – С. 142-147. – ISSN 2311-7257. doi.org/10.29295/2311-7257-2018-101-3-142-147. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/3_101_2020/22.pdf (Публікація у науково-метричних базах даних Google Scholar) (Базове фахове видання)
 19. Ломага В.В., Цапко О.Ю., Цапко Ю.В., Бондаренко О.П. Визначення часу запалювання рослинної сировини при дії високої температури радіаційної панелі / Ukrainian journal of forest and wood science. Деревообробні та меблеві технології. – Київ, 2020. – № 3. – Том 11. ISSN 2664-4460. http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Lisivnytstvo/article/view/14614. (Публікація у науково-метричних базах даних Index Copernicus) (Базове фахове видання).
 20. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю, Бондареко О.П. Розробка вогнезахисних матеріалів для природних легкозаймистих конструкцій дахів з очерету / Збірка наукових праць IX наукої конференції «Наукові підсумки 2020 року». – Харків, Технологічний центр, 29 грудня 2020 р. – Харків, Україна. – С. 41.
 21. Tsapko Yu.,Tsapko A., Bondarenkо O. Research of conditions of removal of fire protection from building construction (розділ монографії) / Actual Problems of Engineering Mechanics: Materials Science and Technologies. Book Chapter. Edited by Prof. Mykola Surianinov. – pp. 141-148. ISSN: 1662-9795. © 2020 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland.

2021 р.

 1. Tsapko Yu., Tsapko А., Bondarenko О. Defining patterns of heat transfer through the fire-protected fabric to wood. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. Vol. 6, No 10 (114) 2021. – pр. 49-56. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/245713/247652. (Scopus)
 2. Mazurchuk S., Marchenco N., Tsapko Yu., Bondarenko O., Buys’kykh N. Ways to increase the producti on efficiency of hardwood blanks. E3S Web of Conferences, ICSF 2021 (Scopus). 280, 07010 (2021). – 7 p. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007010
 3. Цапко Ю.В.,Цапко О.Ю.,Бондаренко О.П., Ломага В.В. Оптимізація неорганічних складових вогнезахисного лаку для деревини / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 82. – С. 123-132. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-82-123-132. http://visnyk-odaba.org.ua/2021-82/82-14.pdf.
 4. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Особливості технології застосування деревини для покриття підлоги / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2021.– № 1. – Том 103. – С. 185-192. – ISSN 2311-7257. doi.org/10.29295/2311-7257-2021-103-1-185-192. https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/1_103_2021/28.pdf.
 5. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Cуханевич М.В. Аспекти розроблення вогнезахисних композицій для конструкцій з текстильних займистих виробів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 83. – С. 93-101. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-83-93-101. http://visnyk-odaba.org.ua/2021-83/83-10.pdf.
 6. Tsapko Yu.,Vasylyshyn R., Melnyk O.,Lomaha V.,Tsapko A.,Bondarenko O. Regularities in the washing out of water-soluble phosphorus-ammonium salts from the fire-protective coatings of timber through a polyurethane shell / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 2, No 10 (110) 2021. – pр. 51-58. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.229458. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/229458/229296.
 7. Tsapko Yu.,Tsapko A.,Bondarenko O.,Chudovska V.,Sotnikova І., Sotnikov D. Thermophysical characteristics of the formed layer of pinocox in fire protection of fabric by composition based on modified phosphorus-ammonied / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 3, No 10 (111) 2021. – pр. 34-41. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.233479. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/233479/234610.
 8. Tsapko Yu., Sirko Z., Vasylyshyn R., Melnyk O., Tsapko А., Bondarenko О., Karpuk A. Establishing patterns of mass transfer under the action of water on the hydrophobic coating of the fire-retardant element of a tent / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 4, No 10 (112) 2021. – pр. 45-51. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2021.237884. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/237884/237822.
 9. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Сивобородько А.В.Дослідження поверхневих енергетичних характеристик при створенні на поверхні очерету інтумесцентного покриття Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2021.– № 2. – Том 104. – С. 265-272. – ISSN 2311-7257.  doi.org/10.29295/2311-7257-2021-104-2-265-272https://vestnik-construction.com.ua/images/pdf/2_104_2021/39.pdf.
 10. Tsapko Y., Vasylyshyn R., Horbachova O., Bondarenko O. Improvement of technology of application of wood as a floor covering / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, APEM 2021. – 1164 (2021). 012084. – 9 р. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012084. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012084/pdf.
 11. Tsapko Y., Horbachova О., Mazurchuk S.,Bondarenko O. Study of resistance of thermomodified wood to the influence of natural conditions / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, APEM 20211. – 1164 (2021). 012080. – 10 р. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012080/pdf.
 12. Tsapko Y., Horbachova О., Bondarenko O.,Mazurchuk S. Justification of conditions of application of thermo modified veneer for protection of wooden products from moisture / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, APEM 20211. – 1164 (2021). 012050. – 9 р. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/0120. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012050/pdf.
 13. Tsapko Y., Bondarenko O.,Horbachova О.,Mazurchuk S. Research of the process of water absorption by thermally modified wood / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, APEM 20211. – 1164 (2021). 012030. – 8 р. doi:10.1088/1757-899X/1164/1/012030https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/1164/1/012030/pdf.
 14. Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Бондаренко О.П. Оптимізація складових захисного покриття термомодифікованої деревини до впливу води / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 84. – С. 101-109. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-84-101-109. http://visnyk-odaba.org.ua/2021-84/84-10.pdf.
 15. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Дослідження ефективності вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних горючих матеріалів / Науковий вісник будівництва. – Харків: ХНУБА, 2021.– № 3. – Том 105.  – ISSN 2311-7257.
 16. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Вплив гідрофобного покриття на ефективність вогнезахисту текстильних матеріалів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 85. – ISSN 2415-377Х.
 17. Tsapko Yu.,Tsapko А., Bondarenko О. Establishing patterns of heat transfer through fire-protected fabric to timber / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 6, No 10 (114) 2021.  – ISSN 1729-3774
 18. Tsapko Y.,Lomaha V.,Tsapko A., Bondarenko O. Research of mechanism of fire protection with wood lacquer / Materials Science Forum. – Vol. 1038. – pp.531-538. © 2021 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9752. doi:10.4028/www.scientific.net/MSF.1038.531.
 19. Tsapko Yu.,Bondarenko O.,Horbachova, O.,Mazurchuk S., Buys’kykh N. Research activation energy in thermal modification of wood / E3S Web of Conferences, ICSF 2021. – 280, 07009 (2021). – 6 р. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007009.
 20. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Ломага В.В.  Спосіб визначення ефективності гідрофобізації вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів. Патент на корисну модель Пат. 148756 Україна, МПК (2021.01), G01N 15/02 (2006.01), Е04В 1/92 (2006.01). Заявл. 23.03.2021; Опубл. 15.09.2021; Бюл. №37, 2021. – 4 с.
 21. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Ломага В.В. Пристрій для  визначення гідрофобності вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів. Патент на корисну модель Пат. 148757 Україна, МПК (2021.01), G01N 15/08 (2006.01), Е04В 1/92 (2006.01). Заявл. 23.03.2021; Опубл. 15.09.2021; Бюл. №37, 2021. – 3 с.
 22. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. / Вогнезахист виробів з текстильних метеріалів. Теорія та практика. Монографія. – 140 с.
 23. Бондаренко О., Цапко Ю., Ятлук А. Окремі аспекти визначення ефективності вогнезахисту тканин / Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 104-105.
 24. Бондаренко О., Гоц Д.,Бродовський С. Особливості морозостійкості бетону на основі модифікованого шлакопортландцементу / Збірник тез доповідей ІІІ Науково-практичної конференції, присвяченої 35-й річниці аварії на Чорнобильській АЕС «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 22-23 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 110-111.
 25. Бондаренко О.П., Бердник О.Ю., Гоц Д.А., Бродовський С.С. Дослідження фізико-механічних характеристик бетону на основі шлакопортландцементу, модифікованого комплексними добавками / Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 29 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С 226-228.http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 26. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Ятлук А.Т. Дослідження ефективності покрівельного вогнестійкого засобу для захисту текстильних займистих виробів / Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 29 квітня 2021 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 254-256. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/29_04_2021.pdf
 27. Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М.,Бондаренко О.П. Дослідження окремих аспектів покращення стійкості кольору термомодифікованої деревини / Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». – Харків, 20-21.05.2021 р. – Харків, Україна. – С. 350-351.
 28. Цапко Ю.В., Мазурчук С.М., Горбачова О.Ю., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Щодо визначення параметру зносостійкості поверхні паркетної дошки / Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». – Харків, 20-21.05.2021 р. – Харків, Україна. – С. 351.
 29. Цапко Ю.В.,Горбачова О.Ю.,Мазурчук С.М.,Бондаренко О.П. Дослідження ефективності клеєвого шару для виробу з термомодифікованоїдеревини / Тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології в архітектурі і дизайні». – Харків, 20-21.05.2021 р. – Харків, Україна. – С. 352.
 30. Цапко Ю.В.,Василишин Р.Д.,Горбачова О.Ю.,Бондаренко О.П. Удосконалення технології застосування деревини у якості покриття для підлоги / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 385-387. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 31. Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Бондаренко О.П. Дослідження стійкості термомодифікованої деревини до впливу природних умов / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 387-388. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 32. Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Бондаренко О.П., Мазурчук С.М. Обгрунтування умов застосування термомодифікованого шпону для захисту деревяних виробів від вологи / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 388-389. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 33. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Дослідження процесу водопоглинання термічно модифікуваною деревиною / Збірник тез доповідей VIІІ Міжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». – Одеса, 11-14 травня 2021 р. – Одеса, Україна. – С. 389-390. https://drive.google.com/file/d/1aREGkdHWfTspi82-8Sy7lp-yCfxl7mrs/view
 34. Цапко Ю.В., Ломага В.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Деякі аспекти вогнезахисту деревини просочувальними композиціями на основі неорганічних та органічних речовин / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків, 20.05.2021 р. – Харків, Україна. – С. 224-225. http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2021/_PES2021_final.pdf
 35. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Деякі аспекти гасіння полум’я магнію композиціями на основі неорганічних та органічних речовин / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій. – Харків, 20.05.2021 р. – Харків, Україна. – С.368-369. http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2021/_PES2021_final.pdf
 36. Бердник О.Ю., Бондаренко О.П., Ластівка О.В. Особливості і характеристика вилуговування базальтових волокон і виробів на їх основі / Матеріали XІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». Том 2. – Чернігів 26-27 травня 2021 р. – Чернігів, Україна. – С. 55. https://drive.google.com/file/d/1NnRKAAoqZQUCurDMuE5TXRfNyPYDyZX4/view
 37. Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Бондаренко О.П., Мазурчук С.М. Поверхневі властивості термічно модифікованої деревини при взаємодії з захисним покриттям / Збірник тез доповідей 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Харків, 17-19.11.2021 р. – Харків, Україна. – С. 268-269.
 38. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Вогнезахист термічно модифікованої деревини інтумесцентним покриттям / Збірник тез доповідей 9-ої Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті». – Харків, 17-19.11.2021 р. – Харків, Україна. – С. 270-2701.
 39. Особливості водопроникності при дії води на гідрофобне покриття вогнезахищеного текстильного матеріалу.Oльга Бондаренко, к.т.н., доцент, Юрiй Цапко, д.т.н., професор, Олексiй Цапкo, с.н.с., Аліна Ятлук, студент/  ВMC-2021 – International Scientific-Practical Conference of young scientists “Build-Master-Class-2021”December 2021, Kyiv, Ukraine, pp.
 40. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Ятлук А.Т. Особливості вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних матеріалів / Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 18-19 листопада 2021 р. – Одеса, Україна.
 41. Бондаренко О.П., Бердник О.Ю., Апанасенко В.Ю., Ластівка О.В., Жеребчук Д.С. Особливості кінетики набору міцності бетонів на основі модифікованого шлакопортландцементу / Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 18-19 листопада 2021 р. – Одеса, Україна.
 42. Бондаренко O., Цапко Ю., Цапкo О., Ятлук А. Особливості водопроникності при дії води на гідрофобне покриття вогнезахищеного текстильного матеріалу / International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 01-03.12.21. – Kyiv, Ukraine, 2021.
 43. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Вплив гідрофобного покриття на ефективність вогнезахисту текстильних матеріалів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2021. – Вип. 85. – ISSN 2415-377Х.

2022 р.

 1. Tsapko Yu., Bondarenko O., Tsapko A., Sarapin Yu. Application of coating for fire protection of textile structures / Key Engineering Materials. – Vol. 927, pp 115-121. © 2022 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9795. https://www.scientific.net/KEM.927.115.pdf(Публікація у науковометричних базах даних) (Scopus)
 2. Tsapko Yu., Horbachova O., Bondarenko O., Mazurchuk S. Specific aspects of the study of the surface properties of plywood / Materials Science Forum. – Vol. 1066, pp. 175-182. © 2022 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9752. doi:10.4028/p-b15jpx Online: 2022-07-13. https://www.scientific.net/MSF.1066.175.pdf(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 3. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М. Деякі аспекти вогнезахисту деревини інтумесцентним покриттям / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків, 19.05.2022 р. – Харків, Україна. – С. 157-158. http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2022/_PES2022_FINISH190522.pdf.
 4. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С. Дослідження поверхневих властивостей тканини для виготовлення наметів / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2022. – Вип. 86. – С. 86-95. ISSN 2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2022-86-86-95. http://visnyk-odaba.org.ua/2022-86/86-10.pdf(Публікаціяу науковометричних базах даних) (Google Scholar) (Index Copernicus) (Базове фахове видання).
 5. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С. Дослідження механізму вогнезахисту тканини інтумесцентним покриттям / Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2022. – Вип. 87. – С. 108-116. – ISSN2415-377Х. DOI: 10.31650/2415-377X-2022-87-108-116. http://visnyk-odaba.org.ua/2022-87/87-13.pdf(Публікація у науковометричних базах даних) (Google Scholar) (Index Copernicus) (Базове фахове видання).
 6. Цапко Ю.В., Cуханевич М.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю. Покращення вогнезахисту тканин інтумесцентним покриттям / Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – Київ: КНУБА, 2022. – Вип. № 49 (1).С. 29-37. – ISSN 2707-9376. DOI: https://doi.org/10.32347/2707-501x. http://ways.knuba.edu.ua/article/view/259334/255982(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)
 7. TsapkoYu., Lomaha V., Vasylyshyn R., Melnyk O., Balanyuk V., Tsapko А., Bondarenko O., Karpuk A. Establishment of regularities of reduction of flammable properties in fire protection of wood with two-component intumescent varnish / Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 3, No10 (117) 2022. – pр. 63-71. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-40612022.259582.http://journals.uran.ua/eejet/article/view/259582/256807(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 8. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Теплофізичні властивості шару пінококсу при вогнезахисті тканини інтумесцентним покриттям / Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 41. – С.  (Публікаціяу науковометричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)
 9. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П. Дослідження окремих аспектів щодо водопроникнення вогнезахищених тканин для наметів / Збірник наукових праць «Будівельні конструкції. Теорія і практика». –Київ: КНУБА, 2022. – №10. – С. 108-116. DOI: 10.32347/2522-4182.10.2022.108-116. http://bctp.knuba.edu.ua/article/view/260189 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Index Copernicus) (CrossRef) (Базове фахове видання)
 10. Tsapko, Y., Likhnyovskyi, R., Horbachova, O., Mazurchuk, S., Tsapko, А., Sokolenko, K., Matviichuk, A.,Sukhanevych, M. (2022). Identifying parameters for wood protection against water absorption. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6 (10 (120)), 71–81.
 11. Tsapko Yu., Sokolenko K.,Vasylyshyn R.,Melnyk O.,Tsapko А.,Bondarenko O.,Karpuk A., Establishing patterns of nitrogen application for fire safety of sunflower grain storage facilities, Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – Vol. 5, No10 (119) 2022. – pр. 57-65. – ISSN 1729-3774. DOI: 10.15587/1729-4061.2022.266014. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/259582/256807 (Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus)
 12. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П., Моделювання процесу передачі тепла до тканини через інтумесцентне покриття, Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2022. – Вип. 89. – С. . – ISSN 2415-377Х.  (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Index Copernicus) (Базове фахове видання)
 13. Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Бондаренко О.П., Гулик Ю.Б., Особливості зниження теплопровідності при температурному впливі на вогнезахищену тканину, Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2022. – Вип. 42. (Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)
 14. Гончар О.А., Кочевих М.О., Бондаренко О.П., Кушнєрова Л.О. Перспективні напрямки переробки сульфатомістких техногенних продуктів для отримання будівельних матеріалів та виробів / Матеріали XIІ міжнародної науково-практичної конференції «Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем». – Чернігів, 26-27 травня 2022 р. – Чернігів, Україна. – Том 2. – С. 110. https://drive.google.com/file/d/12lgyVlJBzsaO7WL6Y9nrYjLrDYWcMMGE/view.
 15. Цапко Ю.В., Cуханевич М.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О., Жеребчук Д.С. Вплив вогнезахисту на термічну деструкцію тканини / Збірник тез доповідей IХМіжнародної конференції «Актуальні проблеми  інженерної механіки». -Одеса, 17-20 травня 2022 р. – Одеса, Україна. – С. 25-27. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view
 16. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Сарапін Ю.О. Покриття для вогнезахисту конструкцій з тканин / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків, 19.05.2022 р. – Харків, Україна. – С. 159-160. http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2022/_PES2022_FINISH190522.pdf
 17. Цапко Ю.В., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Бондаренко О.П. Дослідження поверхневих властивостей фанери / Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків, 19.05.2022 р. – Харків, Україна. – С. 161-162. http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2022/_PES2022_FINISH190522.pdf
 18. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С., Особливості вогнезахисту виробів з очерету при зовнішній дії полум’я бензину, Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективне місто. XXI століття». – Одеса, 10-11 листопада 2022 р. – Одеса, Україна. – С. 52-54.
 19. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П., Ефективність захисту елемента намету гідрофобним покриттям, Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Енергоефективне місто. XXI століття». – Одеса, 10-11 листопада 2022 р. – Одеса, Україна. – С. 55-57.
 20. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С., Дослідження теплопровідності виробів з рослинної сировини, Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 27 жовтня 2022 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 444-447.
 21. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П., Особливості передачі тепла через вогнезахищену тканину, Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 27 жовтня 2022 р. – КНУБА, Київ, Україна. – С. 441-443.
 22. Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Нерода В.П., International scientific-practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 30.11.22-02.12.22. – Kyiv, Ukraine, 2022. – рр.
 23. Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Нерода В.П., Особливості водопроникнення вогнезахищених тканин, Тези доповідей Міжнародного семінару «Моделювання та оптимізація будівельних композитів». – Одеса, 17-18 листопада 2022  р. – Одеса, Україна. – С. 86-88.

2023 рік

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ

Mazurchuk S., Marchenko N.,Tsapko Yu.,Bondarenko O.,Buys’kykh N.,Andor T.,Forosz V. Ways to increase the production efficiency of hardwood blanks. E3S Web of Conferences, ICSF 2021. 280, 07010 (2021). – 7 р.

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007010.
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/56/e3sconf_icsf2021_07010.pdf.

(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus). Увійшло в базу в 2023 році.

Tsapko Yu., Bondarenko O.,Horbachova, O.,Mazurchuk S., Buys’kykh N. Research activation energy in thermal modification of wood. E3S Web of Conferences, ICSF 2021. 280, 07009 (2021). – 6 р.

https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128007009
https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2021/56/e3sconf_icsf2021_07009.pdf.

(Публікація у науково-метричних базах даних) (Scopus). Увійшло в базу в 2023 році.

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Жеребчук Д.С.  Обґрунтування ефективності спучуючого покриття для вогнезахисту дерев’яних споруд. Збірник наукових праць «Сучасне будівництво та архітектура». – Одеса: ОДАБА, 2023. Вип. 3. – С. 49-60. – ISSN 2415-377Х.
DOI: 10.31650/2786-6696-2023-3-49-60.

http://visnyk-odaba.org.ua/2023-03/3-6.pdf.

(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Index Copernicus)

(Базове фахове видання)

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П.,Касянчук І.О.,Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Жеребчук Д.С. Теплоізоляційний плитний деревно-полімерний матеріал. Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне: НУВГП, 2023. Вип. 43.

(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Жеребчук Д.С. Дослідження вогнестійких властивостей плит з деревної шерсті. Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – Київ: КНУБА, 2023. Вип. № 51. С. 206-217. – ISSN 2707-9376.

(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)

Сірко З.С.,Цапко О.Ю.,Торчилевський Д.П.,Цапко Ю.В.,Бондаренко О.П., Апанасенко В.Ю. Вогнезахист дерев’яних будівельних конструкцій. Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин» – Київ: КНУБА, 2023.  Вип. № 51. – С. 241-249. – ISSN 2707-9376.

(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Фахове видання)

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М.,Жеребчук Д.С. Механізм структуроутворення спученого шару пінококсу при впливі мінеральних речовин. Науковий журнал «Технічні науки та технології». – Чернігів, 2023. № 2 (32).

(Публікація у науково-метричних базах даних) (Google Scholar) (Базове фахове видання)

Tsapko Y., Sukhanevych M., Bondarenko O., Tsapko O., Sarapin Y. Investigation of Changes in the Process of Thermal Oxidative Destruction of Fire-Retardant Fabric. AIP Conf. Proc. 2840, 020009, (2023) https://doi.org/10.1063/5.0168781 (Scopus)

Tsapko Y., Tsapko O., Mazurchuk S., Horbachova O., Bondarenko O. Research parameter surface durability of wood flooring. AIP Conf. Proc. 2490, 050011, (2023) https://doi.org/10.1063/5.0124504 (Scopus)

Tsapko Yu., Bondarenko O., Mazurchuk S., Horbachova O. Substantiation of the Swellable Coating Effectiveness for Fire Protection of Wooden Constructions. Key Engineering Materials.  Vol. 954, pp. 211-217. © 2023 Trans Tech Publications Ltd, Switzerland. ISSN: 1662-9795. DOІ: 10.4028/p-SzK2vT. https://doi.org/10.4028/p-szk2vt (Scopus)

Tsapko Yu.V., Horbachova O.Yu.,Mazurchuk S.M.,Bondarenko O.P. Study of the efficiency of the adhesive layer for production from thermomodified wood. 5th International Scientific and Practical Conference “Innovative Technology in Architecture and Design” (ITAD-2021). May 2021, Kharkiv, Ukraine.

AIP Conference Proceedings. – Vol. 2490. – Issue 1. 050008. – 2023. – Р. 050008-1–050008-8. ISSN0094-243X. https://doi.org/10.1063/5.0124507. (Scopus)

Tsapko Yu.V.,Horbachova O.Yu.,Mazurchuk S.M.,Bondarenko O.P. Research of certain aspects of improving the color resistance of thermomodified wood. 5th International Scientific and Practical Conference “Innovative Technology in Architecture and Design” (ITAD-2021). May 2021, Kharkiv, Ukraine. AIP Conference Proceedings. – Vol. 2490. – Issue 1. 050009. – 2023. – Р. 050009-1–050009-9. ISSN0094-243X. https://doi.org/10.1063/5.0124506. (Scopus)

Tsapko Yu., Bondarenko O., Horbachova O., Mazurchuk S. Research of the Process of Fire Protection of Cellulose-Containing Material with Intumescent Coatings. 9th International Scientific Conference on Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings, TransBud 2021. AIP Conference Proceedings. – 2684, 040026. – 2023. – 8 р. ISSN0094243X. DOI:10.1063/5.0120446. https://doi.org/10.1063/5.0120446. (Scopus)

Tsapko Yu., Horbachova O., Mazurchuk S., Bondarenko O. Study of Surface Properties on Cellulose-Containing Material for Creating a Protective Coating. 9th International Scientific Conference on Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings, TransBud 2021. AIP Conference Proceedings. –  Vol. 2684, 040027. – 2023. – 11 р. ISSN0094243X. DOI:10.1063/5.0124505. https://doi.org/10.1063/5.0124505 (Scopus)

 

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Каверін К.О., Апанасенко В.Ю.,

Жеребчук Д.С. Встановлення параметрів швидкості вигоряння зразків вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів Збірник наукових праць «Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин». Київ: КНУБА, 2023. – Вип. № 51 (1). – С. – ISSN 2707-9376.

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Протасов О.С., Анопко Д.В., Апанасенко В.Ю., Жеребчук Д.С. Сучасний підхід щодо профілактики горіння деревини та виробів з неї Збірник наукових праць «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди».  Рівне: НУВГП, 2023. – Вип. 44. –

Жеребчук Д.С., Бондаренко О.П., Цапко Ю.В. Ефективність вогнезахисту виробів з очерету при дії полум’я бензину. Збірка студентських наукових праць за 2022-2023 навчальний рік. – Одеса, 1-2 червня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. – С. 135-137.

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Встановлення ефективності вогнезахисту деревини композицією на основі поліфосфату амонію.  Всеукраїнський науково-технічний і виробничий журнал “Будівельні матеріали та вироби”. – №1-2 (103). – С. 48-51. ISSN2413-9890. DOI: 10.48076/2413-9890.2023-103-10.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Моцна Д.О. Дослідження енергії активації при термічному модифікуванні деревини. Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту». – Одеса, 4-5 травня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 98-100.

https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_konf._OPBZHtaTSZ_2023.pdf

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М.,Жеребчук Д.С. Обгрунтування теплоізолювальних та вогнестійких властивостей виробів з рослинної сировини. Збірник тез доповідей V Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту». – Одеса, 4-5 травня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 104-107.

https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnik_konf._OPBZHtaTSZ_2023.pdf

Жеребчук Д.С., Бондаренко О.П., Цапко Ю.В. Вплив покриття для вогнезахисту на параметри горіння деревини. Збірка студентських наукових праць за 2022-2023 навчальний рік. – Одеса, 1-2 червня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 132-134.

Жеребчук Д.С., Бондаренко О.П., Цапко Ю.В. Ефективність вогнезахисту виробів з очерету при дії полум’я бензину. Збірка студентських наукових праць за 2022-2023 навчальний рік. – Одеса, 1-2 червня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 135-137.

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. розроблення вогнезахисних композицій для текстильних виробів. Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). – Київ, 13-14 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 580-585.

https://drive.google.com/drive/folders/16n-Hha79oRh7r6p6FJx78IRUKSJFydUV

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Особливості оптимізації неорганічних складових лаку для вогнезахисту деревини. Збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції «Green Construction» («Зелене будівництво»). – Київ, 13-14 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 399-403.

https://drive.google.com/drive/folders/16n-Hha79oRh7r6p6FJx78IRUKSJFydUV

Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Вогнезахист термічномодифікованої деревини інтумесцентним покриттям. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної Науково-практичної конференції «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», Секція 2 «Сучасні будівельні матеріали». – Київ, 26-27 квітня 2023 р. КНУБА, Київ, Україна. – С. 151-152.

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. ефективність використання вогнезахисної покрівельної композиції для очерету. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 20 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 418-420.

https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/20-04-2023.pdf

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Похилий С.І. Дослідження вогнезахисту будівельних конструкцій з текстильних матеріалів. Збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку». – Київ, 20 квітня 2023 р. – КНУБА, Київ, Україна. С. 414-417.

https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/25/20-04-2023.pdf

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Моцна Д.О. Дослідження закономірностей вимивання антипіренів з покриття деревини. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». – Одеса, 27-28 квітня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 154-157.

https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnyk_strukturoutvorennya_2023.pdf

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Цапко О.Ю., Горбачова О.Ю., Мазурчук С.М., Похилий С.І. Дослідження закономірностей зміни поверхневих властивостей на термічномодифікованій деревині. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Структуроутворення та руйнування композиційних будівельних матеріалів та конструкцій». – Одеса, 27-28 квітня 2023 р. – ОДАБА, Одеса, Україна. С. 158-161.

https://odaba.edu.ua/upload/files/Zbirnyk_strukturoutvorennya_2023.pdf

Цапко Ю.В., Бондаренко О.П., Мазурчук С.М., Горбачова О.Ю. Ефективність вогнезахисту дерев’яних споруд. Матеріали  Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми надзвичайних ситуацій». – Харків, 19.05.2023 р. – Харків, Україна. С. 342-343.

http://pesconf.nuczu.edu.ua/images/2022/Program_PES2023_130523_c.pdf

Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Жеребчук Д.С. Встановлення швидкості вигорання вогнезахищених целюлозовмісних матеріалів. International scientific practical conference of young scientists “Build master class”. – Kyiv, 29.11.23-01.12.23. – Kyiv, Ukraine, 2023. – рр.

Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Апанасенко В.Ю., Жеребчук Д.С. Ефективність захисту текстильних виробів гідрофобним покриттям. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- та енергозбереженні». – Одеса, 6-7 грудня 2023 р. – Одеса, Україна. – С. 26-28.

Бондаренко О.П., Цапко Ю.В., Цапко О.Ю., Апанасенко В.Ю., Жеребчук Д.С. Особливості вогнезахисту тканин. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції «Нові та нетрадиційні технології в ресурсо- та енергозбереженні». – Одеса, 6-7 грудня 2023 р. – Одеса, Україна. – С. 28-30.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram