Булах Ірина Валеріївна

У 2007 році закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України за спеціальністю «Дизайн архітектурного середовища», здобула класифікацію магістра архітектури, отримала диплом КВ № 32881704.

Кандидат архітектури з 2016 року за спеціальністю 18.00.01 – «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури». Дисертацію захищено 7 квітня 2016 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.08 Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України.

Доктор архітектури з 2021 року за спеціальністю 18.00.04 – «Містобудування та ландшафтна архітектура». Дисертацію захищено 9 квітня 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.056.08 Київського національного університету будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України.

Вчене звання доцента кафедри дизайну архітектурного середовища присвоєно у 2019 році.

Вчене звання професора кафедри дизайну архітектурного середовища присвоєно у 2022 році.

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 11 років.

Основні етапи науково-педагогічної діяльності у Київському національному університеті будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України:

  • 15.11.2007 – 01.06.2009 – аспірант кафедри дизайну архітектурного середовища;
  • 01.04.2010 – 16.09.2011 – аспірант кафедри дизайну архітектурного середовища;
  • 01.02.2013 – 31.12.2016 – асистент кафедри дизайну архітектурного середовища;
  • 01.12.2020 – 30.06.2021 – докторант кафедри дизайну архітектурного середовища;
  • 01.01.2017 – 31.08.2021 – доцент кафедри дизайну архітектурного середовища;
  • 01.09.2021 – до цього часу – професор кафедри дизайну архітектурного середовища.

За ОНП «Архітектура та містобудування» першим (бакалаврським) рівнем:

1. Лекційний курс «Теорія архітектури та архітектурного проектування: архітектурна типологія промислових будівель» (для іноземних студентів);

2. Курсове архітектурне проєктування на 1 курсі;

3. Курсове архітектурне проєктування на 2 курсі;

За ОНП «Архітектура та містобудування» другим (магістерським) рівнем:

1. Лекційний курс «Естетика та колористика архітектурного середовища»;

2. Лекційний курс «Критика сучасних архітектурних теорій» (для іноземних студентів).

3. Курсове архітектурне проєктування на 1 курсі; 4. Дипломне проєктування (за індивідуальним узгодженням).

bulakh.iv@knuba.edu.ua

Досягнення у професійній діяльності які зараховуються за останні 5 років (відповідно до п.38 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1187 зі змінами)

Підвищення кваліфікації

Міжнародне стажування Uczelni Nauk Spolecznych (Університет Суспільних Наук, Лодзь, Польща) (Сертифікат № 2021/04/522). 2021 р. Тема: «Міжнародні проекти: аплікування, управління та захист» (International projects: application, writing, management and reporting). Звіт, наказ КНУБА №482/1 від 27.05.2021 р. «Про виконання плану-графіку стажування та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів КНУБА за 2017-2022 н.р.

Наукова діяльність

Творчі надбання

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram