Бурдейна Наталія Борисівна

кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури Загальна інформація
Народилася 27 квітня 1979 року в місті Києві. Освіта вища, у 2001 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова з дипломом магістра з відзнакою за спеціальністю “Фізика” та здобула кваліфікацію викладача фізики, вчителя астрономії та безпеки життєдіяльності. Протягом 1999-2002 років працювала вчителем фізики у середній загальноосвітній школі № 78 м. Києва. З 2002 року – асистент кафедри фізики Київського національного університету будівництва і архітектури. У 2009 році захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді НПУ ім. М.П. Драгоманова Д.26.053.06 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) з теми: «Методичні основи створення і використання навчальних комплектів з фізики для студентів вищих будівельних навчальних закладів». Кандидат педагогічних наук з 2009 року. З 2010 року обіймає посаду доцента кафедри фізики. Очолює наукову роботу кафедри за напрямом “Теорія і методика навчання фізики у будівельних закладах вищої освіти”. У 2012 році отримала вчене звання доцента. Здійснює викладання дисциплін «Фізика» та «Фізичні основи будівельного виробництва», ефективно керує науковою роботою студентів щодо написання статей та участі у науково-практичних конференціях, плідно займається науковою діяльністю. Двічі входила у двадцятку рейтингу науково-педагогічних працівників КНУБА. У 2009-2010 роках – член журі IV туру Всеукраїнської олімпіади з фізики для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Виступає опонентом при захисті кандидатських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д.26.053.06 зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика) у НПУ імені М.П. Драгоманова. З 2013 по 2020 роки виконувала обов’язки завідувача відділення довузівської підготовки Київського національного університету будівництва і архітектури. За 7 років реорганізувала роботу відділення, впровадила нові напрями роботи і створила структуру рекламно-агітаційної та профорієнтаційної роботи в університеті. Була головою Навчально-методичної ради відділення довузівської підготовки університету. Член експертних комісій Міністерства освіти і науки України проведення ліцензійної експертизи щодо спроможності надавати освітні послуги з підготовки громадян України до вступу у вищі навчальні заклади. З 2017 року Відповідальна особа за пункт проведення зовнішнього незалежного оцінювання “Київський національний університет будівництва і архітектури” Київського регіонального центру оцінювання якості освіти КРЦОЯО, з 2019 року Уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО). З березня 2020 року призначена на посаду проректора з навчальної та організаційно-виховної роботи КНУБА. Голова ради з навчальної та організаційно-виховної роботи університету. Член Ректорату та Вченої ради КНУБА.
Досягнення професійної діяльності впродовж останніх п’яти років (file.pdf)
Напрям наукової діяльності: теорія та методика навчання фізики. Автор 41 навчального та навчально-методичного посібника і 32-х наукових праць з теорії та методики навчання фізики; розроблення методів удосконалення будівельних матеріалів для захисту від впливу небезпечних природних і техногенних дій. Співвиконавець держбюджетної теми: «Дослідження фізичних факторів техногенного походження виробничих ризиків та засоби їх зниження». Номер держреєстрації: 0119U002184 від 2019-11. Строк виконання замовлення: 2019-2021 роки.
Публікації 2020 р.:
   1. Burdeina N. Development and study of protective properties of composite materials for screening electromagnetic fields of a wide frequency range / B. Khalmuradov O. Khodakovskyy V. Glyva, N. Kasatkina, V. Nazarenko, N. Burdeina, N. Karaieva, L. Levchenko, O. Panova, O. Tykhenko. // Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. – 2020/5/4. – №2 (12). – С. 40-47.
   2. Панова О.В., Бурдейна Н.Б., Ніколаєв К.Д., Бірук Я.І. Планування та впровадження заходів з електромагнітної безпеки у промислових будівлях та спорудах. Науково-технічний журнал «Вісті Донецького гірничого інституту» – 2020. №2. С.155-161.– Режим доступу:https://jdmi.donntu.edu.ua
   3. Бурдейна Н.Б. Визначення напруженості локального електричного поля в окислених структурах макропористого кремнію з наночастинками ZnO та CdS на границі «Si – SiO2» / Сапельнікова О. Ю., Карачевцева Л. А., Панова О. В., Бурдейна Н. Б. // Міжнародний науковий журнал “Інтернаука”. – 2020. – №3. – С.68-75
   4. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лекційний зошит. Ч ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Коливальні та хвильові процеси. Оптика. Квантова фізика. Фізика атома і ядра / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» – К.: КНУБА, 2020. – 164 с. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене.
   5. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лабораторний зошит. Ч ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Коливальні та хвильові процеси. Оптика. Квантова фізика. Фізика атома і ядра / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» – К.: КНУБА, 2020. – 88 с. – Видання 2-ге, перероблене та доповнене.
Публікації 2019 р.:
  1. Фізика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА: навчальний посібник / Бурдейна Н.Б. – К.: КНУБА, 2019. – 312 с. – Видання 6-те, перероблене та доповнене.
  2. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лекційний зошит. Ч І. Фізичні основи механіки. Електрика і магнетизм / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» – К.: КНУБА, 2019. – 144 с.
  3. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лекційний зошит. Ч ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Коливальні та хвильові процеси. Оптика. Квантова фізика. Фізика атома і ядра / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» – К.: КНУБА, 2019. – 164 с.
  4. Бурдейна Н.Б. Фізика. Лабораторний зошит. Ч ІІ. Молекулярна фізика і термодинаміка. Коливальні та хвильові процеси. Оптика. Квантова фізика. Фізика атома і ядра / Навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» – К.: КНУБА, 2019. – 88 с.
  Публікації 2018 р.:
  1. Бурдейна Н.Б. Значення професійно спрямованих завдань у навчанні фізики фахівців будівельної галузі / Н.Б. Бурдейна, Т.Б. Петруньок // Збірник наукових праць ЦДПУ ім. В. Виннченка. Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кропивницький. – 2018.
  2. Бурдейна Н.Б. Використання професійно спрямованих якісних задач та запитань з фізики у вищих будівельних навчальних закладах / Н.Б. Бурдейна, Т.Б. Петруньок // Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул, Н.С. Савченко та ін. – Випуск 169. Серія: Педагогічні нау-ки. – Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. – 242 с. – с. 24-28.
  3. Бурдейна Н.Б. Фізичні основи будівельного виробництва: Зошит для лабораторних, практичних та індивідуальних робіт. — К.: КНУБА, 2018. — 88 с.
  4. Бурдейна Н.Б. Фізичні основи будівельного виробництва: Лекційний зошит – К.: КНУБА, 2018. – 84 с.
  5. Бурдейна Н.Б. Фізичні основи будівельного виробництва: Зошит для лекційних, лабораторних та індивідуальних занять для студентів заочної форми навчання – К.: КНУБА, 2018. – 96 с.
  6. Фізика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА: навчальний посібник/ Бурдейна Н.Б. – К.: КНУБА, 2018. – 288 с. – Видання 5-тє, перероблене та доповнене.
e-mail: burdeina.nb@knuba.edu.ua
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram