Чередніченко Петро Петрович

Чередніченко Петро Петрович (Cherednichenko Petro) – доцент кафедри міського будівництва, Заслужений працівник освіти України (2022), доцент, Член-кореспондент Академії будівництва України, член Національної спілки архітекторів України. Нагороджений нагрудним знаком МОНУ «Відмінник освіти України» (2001), Почесною Грамотою МОН України (2005), нагрудним знак МОНУ «Петро Могила» (2011), нагрудним знаком МОНУ «За наукові та освітні досягнення» (2021), подякою Голови Київської МДА (1998 р.), подяка Голови Солом’янської в м. Києві РДА (2001 р. та 2010 р.), почесною Грамотою Укрпрофради (2005 р.).

https://orcid.org/0000-0001-7161-661X

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=nTN2g4oAAAAJ

cherednichenko.pp@knuba.edu.ua

Освіта 

У 1973 році закінчив Київський інженерно-будівельний інститут по спеціальності «Міське будівництво».

Рівень володіння англійською мовою – В2.

Документи про підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності.

Досягнення у професійній діяльності.

Перелік навчальних дисциплін:

 1. Міські вулиці і дороги (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 2. Міські дорожньо-транспортні вузли і споруди (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
 3. Міські дорожньо-транспортні споруди в різних рівнях (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 192 «Будівництво та цивільна інженерія» за
ОПП «Міське будівництво та господарство».

Науково-методична робота:
Опублікував 171 наукову роботу та 58 науково-методичних праць, серед яких 5 навчальних посібників.
Основні праці:

 • Вертикальне планування вулично-дорожньої мережі міст. Посібник для ВНЗ. – К.: КНУБА, 2002.; 2-е вид. стереотипне – К.: КНУБА(ІПО), 2008. – 180 с.
 • Інженерне обладнання та облаштування вулиць: навчальний посібник у 2-х ч. – Ч.І / М.М. Осєтрін, Т.О. Шилова, П.П. Чередниченко. – К.: КНУБА, 2011. – 96 с. – Ч.ІІ / М.М. Осєтрін, Т.О. Шилова, П.П. Чередниченко. – К.: КНУБА,
  2012. – 96 с.
 • Осєтрін М.М., Солуха Б.В., Чередніченко П.П. та ін. Екологічна оцінка перетинів міських магістралей у різних рівнях: навчальний посібник. – К.:
  КНУБА, 2010. – 108 с .
 • Державні будівельні норми України: Містобудування. Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2018. – К.: Мінрегіон України, 2018. – 140c. Чинний з 1 вересня 2018 р. (в складі авторського колективу)
 • Інженерне облаштування міських вулиць та доріг: навчальний посібник. /Осетрін М.М., Шилова Т.О., Васильєва Г.Ю., Чередніченко П.П. – К.: КНУБА, 2021. – 220 с.

Відповідальний секретар науково-технічного збірника КНУБА «Сучасні проблеми архітектури і містобудування».

Напрями наукової діяльності:
Проблеми розвитку та ефективності роботи вулично-дорожньої мережі міст.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram