Чернявська Юлія Борисівна

Освіта: у 2002 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Загальна інформація:

Науково-педагогічний стаж роботи 21 рік.

З 2006 року працює в КНУБА на посадах асистента, доцента (2010 р.) кафедри Економічної теорії, обліку та оподаткування.

У 2012 році присвоєно вчене звання доцента.

Перелік навчальних дисциплін, які викладає на кафедрі:

  • Ревізія і контроль,
  • Організація власного бізнесу: оподаткування та облік,
  • Калькуляція собівартості продукції, робіт, послуг,
  • Макроекономіка,
  • Економіка та організація інноваційної діяльності,

Економічна теорія.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram