ЧИРВА ТЕТЯНА ЛЕОНІДІВНА

доцент кафедри архітектурних конструкцій  , кандидат технічних наук, доцент.

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6657-5443 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=z4uSqHoAAAAJ

chyrva.tl@knuba.edu.ua, tetyana.chyrva@gmail.com

тел. (044) 241-55-37, внутр. 5-37  , кімната 420

Освіта

У 1981 році закінчила Криворізький гірничо-рудний інститут   за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобула кваліфікацію «інженер-будівельник».

У 1988 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

У 2021-2022 році пройшла стажування  в ТОВ «Придніпров’я». Тема «Підсилення будівельних конструкцій в інженерних спорудах» 

Документи підвищення кваліфікації, додаткова інформація

https://drive.google.com/open?id=16b0YFMPH9QST5VnZwElXjIFw4wlS6_xl&authuser=tetyana.chyrva%40gmail.com&usp=drive_fs

Досягнення у професійній діяльності

https://drive.google.com/open?id=16d-x5kryV7TEMyTgChVUES56tFJvv0dS&authuser=tetyana.chyrva%40gmail.com&usp=drive_fs

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 46 років. Науково-педагогічний стаж 38 років.

З 1988 року працює  на кафедрі архітектури та містобудівництва   в КТУ  на посадах асистента, доцента.

З 2004 року працює на кафедрі архітектурних конструкцій в КНУБА на посаді доцента.

У 1988 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.31.01 – «Будівельні конструкції». Тема дисертації «Прочность и деформативность высоких преднапряженных балок-стенок при немногократно-повторных нагрузках».

У 1996 р.  присвоєно вчене звання доцента кафедри архітектури та містобудівництва Криворізького технічного університету

Перелік навчальних дисциплін

  1. Архітектура будівель і споруд (19 «Архітектура та будівництво», 192«Будівництво та цивільна інженерія»,)
  2. Енергоефективність будівель та споруд (19 «Архітектура та будівництво», 192«Будівництво та цивільна інженерія»)
  3. Конструкції  в інтер’єрі( 022 «Дизайн», Інтер’єр і обладнання)

Науково-методична робота

Автором опубліковано 67 наукових та навчально-методичних праць, серед яких 27 методичних праць, 6 статей в міжнародних конференціях.

Напрями наукової діяльності

«Підсилення будівельних конструкцій в інженерних спорудах»

«Підвищення   енергоефективності в будівлях і спорудах»

Публікації:

2022 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Мартинов В.Л., Чирва Т.Л., Оптимізація розподілу  утеплювача по теплоізоляційній оболонці енергоефективних будівель /Прикладна геометрія та інженерна графіка міжвід. науково-техніч. збірник. – Вип. 102. – К.: КНУБА, 2022 р. – С. 91–96

Chyrva Tatyana, Martynov Viacheslav, Vira Koliakova, Chyrva Volodymyr . The influence of blasting on buildings  and constrictions. Будівельні конструкції. Теорія і практика -К., КНУБА,2022.- Вип.10 . – с.143-149

Матеріали конференцій:

Гресь К., Чирва Т.Л., Мартинов В.Л. Аналіз можливості підвищення енергоефективності будинків у малоповерховій житловій забудові підвищеної щільності/  ХХIІ Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Політ. Сучасні проблеми науки» , напрям АРХІТЕКТУРА, БУДІВНИЦТВО ТА ДИЗАЙН (м. Київ, 05-07 квітня 2022р.). – К.: НАУ, 2022

Чирва Т.Л., Мартинов В.Л., Чирва В.М. Вплив гірничих вибухів на будівлі і споруди /III Міжнародна науково-практична конференція
«MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE» Львів 2022. С.18-19.

Мартинов В.Л., Чирва Т.Л., Гресь К.  Оптимізація розташування геліосистем в модульних та індивідуальних будинках / The ХVII International Scientific and Practical Conference «Multidisciplinary academic notes. Theory, methodology and practice», May 03 – 06, 2022, Tokyo, Japan. 1153 p. (94-95).

2020 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Панченко О.В., Чирва В.Н., Чирва Т.Л.Савченко А.А., Романенко К.М. Чисельне моделювання процесу руйнування залізобетонних балок монолітного огородження та його посилення   вуглецевими матеріалами. Будівельні конструкції. Теорія і практика. К., КНУБА,2020.-Вип.6 . – с.34-41

Статті у наукових фахових виданнях інших держав:

 

Сhyrva T., Sakhno S., Liulchenko Y.,., Pischikova O. Determination of bear-ing capacity and calculation of the gain of the damaged span of a railway overpass by the finite element method. Topical scientific researches into resource-saving technologies of mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2020. –  p.326-340 .

2019 р.

Матеріали конференцій:

Чирва Т.Л.,Чирва В.М., Савченко А.А.,Романенко К.М. Підвищення несучої здатності колон плавального басейну. Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем: матер. міжнар. наук.–практ. конф. (14-16 травня 2019 р., Чернігів). – Чернігів. – 2019. – С.131.

2018 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Чирва Т.Л.,Чирва В.М., Савченко А.А.,Романенко К.М. Збільшення несучої  здатності колон споруди плавального басейну шляхом улаштування монолітних обойм. Будівельні конструкції. Теорія і практика: Зб.наук.праць -К., КНУБА,2018.-Вип.2 . – 121-134

Чирва Т.Л.,Чирва В.М., Савченко А.А.,Романенко К.М. Аналіз результатів обстеження споруди плавального басейну та збільшення несучої здатності колон, які зазнали експлуатаційних пошкоджень, шляхом улаштування монолітних обойм. Збірник наукових праць «Вісник Криворізького національного університету». – Кривий Ріг: Видавничий центр ДВНЗ «КНУ», 2018. – випуск №46. – С. 53-56.

2017 р.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

Чирва Т.Л., Чирва В.Н.,Савченко А.А.,Новікова Ю.В.,Рижих О.О. Оцінка технічного стану і розробка способу посилення залізничного шляхопроводу в м. Запоріжжя. Будівельні конструкції. Теорія і практика:Зб.наук.праць -К., КНУБА,2017.-Вип.1 . – 106-111

 2010-2016 р

Навчально-методичні праці:

 

  1. Гетун Г.В., Віроцький В.Д.,Чирва Т.Л. Промислова будівля. Одноповерхова виробнича та прибудована багатоповерхова адміністративно-побутова будівлі. Київ:КНУБА, 20- 128 с.
  2. Плоский В.О., Гетун Г.В., Віроцький В.Д., Скочко В.І., Чирва Т.Л. Архітектура будівель та споруд. Промислова будівля: навчальний посібник – К.: КНУБА, 2016. – 180 с.

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

  1. Чирва В.Н.,Чирва Т.Л.,Романенко К.М.,Яструбінецький В.Л. Підсилення залізобетонних конструкцій мосту. Енергоефектив-ність в будівництві та архітектурі: Наук.-техн.зб.-К., КНУБА,2015.-Вип.7 . – 324-329.
  2. Чирва В.Н.,Чирва Т.Л.,Яструбінецький В.Л.,Романенко К.М. Технологія відновлення та підсилення залізобетонних конструкцій мосту. Збірник наукових праць Академії будівництва України «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне. – 2015. – випуск №30. – С. 531-536.
  3. Чирва Т.Л.,, Чирва В.Н.,Савченко А.А.,Новікова Ю.В.,Рижих О.О. Оцінка технічного стану і розробка способу посилення залізничного шляхопроводу в м. Запоріжжя Збірник наукових праць Академії будівництва України «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди». – Рівне. – 2015. – випуск №30. – С. 531-536.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram