Чорноморденко Іван Васильович

Вчене звання та ступінь: Доктор філософських наук, професор

Посада: Завідувач кафедри філософії

Кімната: 401-А

Тел.: 241-55-85

E-mail: hmurii@ukr.net

У 1985 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка та одержав диплом за спеціальністю «Філософія». Працює в КНУБА з 1987р. донині.

У 1991р. закінчив навчання в аспірантурі на кафедрі філософії КІБІ. У 1993 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Засади самореалізації свободи особистості в творчості вченого» за спеціальністю 09.00.01 – діалектика і теорія пізнання. У 1996р. присвоєно вчене звання доцента.

З 1993р. по 1996р. працював на посаді асистента, а згодом і доцента кафедри філософії. У  1999р. закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури і отримав другу повну вищу освіту за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво» та здобув кваліфікацію інженера-будівельника. Посаду професора  на кафедрі філософії обіймає з 2007р. У 2008р. захистив докторську дисертацію на тему: «Позанаукові знання та їх культуротворчі функції» за спеціальністю 09.00.02 – діалектика і методологія пізнання.  У 2009р. присвоєно вчене звання професора.

Обраний на посаду завідувача кафедри філософії у 2018р. Є членом  спеціалізованої вченої ради із захисту докторських і кандидатських дисертацій Д 26.001.17 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Автор понад 180 наукових праць, у тому числі 2-х індивідуальних та 6-х колективних монографій, 2-х навчальних посібників. Під керівництвом було підготовлено 6 кандидатів філософських наук. Є на сьогодні, науковим керівником 7 аспірантів. Сфера наукових інтересів: філософія і методологія науки, філософія науки і техніки, філософія освіти, філософія позанаукових знань.

Наукові профілі:

Web of Science /PublonsCAF-9148-2022 https://publons.com/researcher/5234768/ivan-chornomordenko/
Scopus Author ID57485236300https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57485236300
ORCID0000-0002-9204-6342 https://orcid.org/0000-0002-9204-6342
ResearchGatehttps://www.researchgate.net/profile/Ivan-Chornomordenko
Google Scholarhttps://scholar.google.com/citations?hl=en&user=gFe-WOYAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F645nhm3WvJGHxXjtY-uZqJsb94PJcPipCyUthvaicbdPzemYsZsxKLiBqmLHq85XvQKbcpkecQpUuQdrnZQqCxqr2BzSIWcB44-7YQFaaGjLOS7fo
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram